oikologoi prasinΑποτελεσματικά, βιώσιμα και δίκαια εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι με αφορμή τη σχετική διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ και καλούν όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.
Κρίνοντας θετική την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ -έστω και καθυστερημένα και αφού το έλλειμμα

του Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ έχει διογκωθεί επικίνδυνα- να συγκαλέσει σύσκεψη των φορέων ΑΠΕ και να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση, θεωρούμε προβληματική την προθεσμία των τριών (!) ημερών. Παρότι η συζήτηση έχει κυρίως να κάνει με το τεχνικό θέμα των αναγκαίων αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές, πιστεύουμε πως είναι κομβική για το κεντρικό ζήτημα της πολιτικής στήριξης της ανάπτυξης των ΑΠΕ στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Ακριβώς για αυτό οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν ήδη αναδείξει το θέμα με ερώτησή τους στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Ιούλιο (1).
Με την αφορμή αυτή, οι Οικολόγοι Πράσινοι επισημαίνουν πως:
1. Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές πρέπει να χρηματοδοτεί αποκλειστικά τις ΑΠΕ.
Ο σημερινός τρόπος υπολογισμού υπερεκτιμά το τέλος ΑΠΕ κατά τουλάχιστον 50-70% σύμφωνα με μελέτες του ΕΜΠ (2) και του ΙΟΒΕ. Τη διαφορά αυτή καρπώνονται ουσιαστικά οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΕΜΠ εκτιμά πως για το 2011 η διαφορά αυτή ανέρχεται στα 110 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, πρέπει να αποκλειστεί η χρηματοδότηση τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, όπως προβλέπεται πλέον και για τις μεγάλες μονάδες συμπαραγωγής, θέμα που επίσης έφεραν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι (3)
Για να υπάρξει διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει το πραγματικό κόστος των ΑΠΕ να αποτιμηθεί πραγματικά. Αυτό είναι αδύνατο όσο η Οριακή Τιμή Συστήματος "διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα" και "υπολείπεται του πλήρους κόστους ηλεκτροπαραγωγής" όπως επισημαίνει η μελέτη του ΕΜΠ.
2. Με πολλή προσοχή οι όποιες αλλαγές στις εγγυημένες τιμές για τις ΑΠΕ.
Το σύστημα των εγγυημένων τιμών για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το πιο αποτελεσματικό. Οι όποιες αλλαγές στο καθεστώς για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν μετά από μελέτη και διαβούλευση, αναγνωρίζοντας και το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι Τράπεζες.
Κατανοούμε το ενδεχόμενο να χρειαστούν περιορισμένες μειώσεις στις εγγυημένες τιμές για τα φωτοβολταϊκά που θα αντανακλούν τις σημαντικές μειώσεις στο κόστος τους την τελευταία τριετία. Οι μειώσεις όμως αυτές θα πρέπει να αφορούν μόνο νέες εγκαταστάσεις και να μην ανατρέπουν το καθεστώς όσων ήδη λειτουργούν.
Σε ό,τι αφορά στα αιολικά, θα θέλαμε να ξεκινήσει άμεσα μια ουσιαστική συζήτηση για το ενδεχόμενο διαφοροποίησης της εγγυημένης τιμής αντιστρόφως ανάλογα με το αιολικό δυναμικό της περιοχής εγκατάστασης, ενεργοποιώντας την πρόβλεψη της παρ. 3, αρ. 5 του Ν.3851/2010, ώστε να αποθαρρύνεται η υπερσυγκέντρωση ανεμογεννητριών σε περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού και τα αντίστοιχα "φαραωνικά" σχέδια.
3. Βραχυπρόθεσμη κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε επιβάρυνση των παραγωγών ΑΠΕ μέσω επιβολής τελών, εισφορών, φόρων ή ό,τι άλλο για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με έμμεση μείωση των εγγυημένων τιμών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Η βιωσιμότητα του Λογαριασμού μπορεί βραχυπρόθεσμα να καλυφθεί με τη χρήση όλων των πόρων που προβλέπει ο Ν.3851/2010 σε συνδυασμό με περιορισμένη αύξηση του τέλους των καταναλωτών, αφού βέβαια η ονομασία του αποσυνδεθεί από τις ΑΠΕ, καθώς οι ΑΠΕ δεν ευθύνονται για το έλλειμμα όπως τεκμηριώθηκε παραπάνω.
Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν βραχυπρόθεσμη ισχύ μέχρι την εφαρμογή ενός πραγματικά δίκαιου μηχανισμού, ώστε στη συνέχεια τα έσοδα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών να χρησιμοποιούνται για τον πρωταρχικό τους σκοπό, δηλαδή τη χρηματοδότηση δράσεων για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Καλούμε, τέλος, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας αλλά και που έχει να κάνει με τη μεταφορά πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τους καταναλωτές στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.