Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

13/04/2021 14:47

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην Βουλή για να μην κλείσει η μοναδική δημόσια ψυχιατρική κλινική στη Δυτική Μακεδονία

Κατηγορία: Πολιτική
Ένα χτύπημα σε βάρος των ασθενών με ψυχικές διαταραχές καταφέρνει η κυβέρνηση με την απόφασή της, της διοίκησης της 3η Υ.Π.Ε. και της διοίκησης του νοσοκομείου Κοζάνης να κλείσει η μοναδική δημόσια στη Δυτική Μακεδονία
13/04/2021 10:30

Είκοσι έξι θέσεις εργασίας ανειδίκευτου προσωπικού στη Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΗ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη είκοσι έξι (26) θέσεων ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτες) στη Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, 
13/04/2021 08:51

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον Αγροτικό Σύλλογο Αμυνταίου για τις καταστροφές απο την παγωνιά

Κατηγορία: Φλώρινα
Καλούνται οι αγρότες που καλλιεργούν οπωροφόρα δέντρα αλλά και γενικότερα όλοι οι αγρότες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας-διεκδίκησης με αφορμή τον παγετό που έπληξε την περιοχή Αμυνταίου τις προηγούμενες μέρες.
ped

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τον Αγροτικό Σύλλογο Αμυνταίου για τις καταστροφές απο την παγωνιά

Καλούνται οι αγρότες που καλλιεργούν οπωροφόρα δέντρα αλλά και γενικότερα όλοι οι αγρότες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας-διεκδίκησης με αφορμή τον παγετό που έπληξε την περιοχή Αμυνταίου τις προηγούμενες μέρες.
13/04/2021 08:51
Περισσότερες ειδήσεις από την Δ. Μακεδονία

PASKΗ ΠΑΣΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τα συνεχιζόμενα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας, που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία στην κοινωνία μιας εντελώς αρνητικής εικόνας για τη λιγνιτική δραστηριότητα, πολύ σημαντικό τομέα απασχόλησης και παραγωγής πλούτου για την περιοχή.

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι κύρια πηγή ρύπανσης είναι οι δραστηριότητες της ΔΕΗ και όχι το κάψιμο των καλαμιών. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η ΔΕΗ να συμμορφώνεται με τους νόμους του κράτους, να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και να δείχνει καθημερινά έμπρακτα ότι σέβεται τους πολίτες της περιοχής, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση θεσμών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη ή η Δικαστική Εξουσία.

Η συνύπαρξη ΔΕΗ και τοπικής κοινωνίας είναι δυνατή μόνο με αμοιβαίο όφελος. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν μονομερώς από τη ΔΕΗ ΑΕ, ως έκτακτα μέτρα για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων, η μείωση του φορτίου των λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής του λεκανοπεδίου και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων των εργολάβων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Για τη σε μόνιμη βάση εξάλειψη των επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης ζητούμε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων μετρήσιμης απόδοσης, όπως ενδεικτικά τα πιο κάτω :

Συστηματική παρακολούθηση για το κατά πόσο βρίσκεται η ποιότητα του λιγνίτη τροφοδοσίας των ΑΗΣ (και κυρίως των παλαιότερων ΑΗΣ Πτολ/δας και Καρδιάς) στα επίπεδα που προβλέπονται από τις προδιαγραφές τους.
Αύξηση των μεταφορών στα ορυχεία με μεταφορικές ταινίες και αντίστοιχο περιορισμό της λειτουργίας πετρελαιοκίνητου εξοπλισμού για περιορισμό της σκόνης και των εκπομπών ΡΜ10. Περιορισμό της εξόρυξης λιγνίτη με μη κατάλληλα μηχανήματα (π.χ. «τσάπες»).
Φόρτιση των Μονάδων των ΑΗΣ μόνο μέχρι εκείνο το σημείο που λειτουργούν αποτελεσματικά τα εγκατεστημένα συστήματα συγκράτησης της ρύπανσης.
Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για δημιουργία Γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη Δυτική Μακεδονία με έδρα στην περιοχή, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 4 του άρθρου 22 του πρόσφατου νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.09.2011), με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής των πιο πάνω και τον επιτόπου έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας Ορυχείων και ΑΗΣ στη Δυτική Μακεδονία.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα θέματα προστασίας της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής προέχουν σε σχέση με την οποιαδήποτε βιομηχανική ή οικονομική δραστηριότητα. Για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτούνται έκτακτα μέτρα μείωσης της δραστηριότητας Ορυχείων και Σταθμών θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμου χαρακτήρα ρύθμιση, που θα προσδιορίζει σαφώς τόσο τα έκτακτα μέτρα όσο και τα όρια ενεργοποίησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις των ρύπων και την πρόγνωση των μετεωρολογικών συνθηκών. Η εκάστοτε απόφαση έναρξης εφαρμογής των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνεται τοπικά και όχι από την Αθήνα, σε κοινή σύσκεψη που θα συγκαλεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με συμμετοχή των Ενεργειακών Δήμων και της τοπικής ιεραρχίας της ΔΕΗ.

 

EDITORIAL