altΠρόστιμο ύψους 1874 ευρώ επέβαλε η Πολεοδομία Κοζάνης στην Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης για την παράνομη ανέγερση του μικρού ναού της Αγίας Αικατερίνης στον αύλειο χώρο του επισκοπείου. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 1874 ευρώ, εκ των οποίων τα 1000 ευρώ είναι το πρόστιμο ανέγερσης και τα 874 για πρόστιμο διατήρησης ανά έτος του «αυθαιρέτου», όπως χαρακτηρίζεται, κτίσματος». Το θέμα αναδείχθηκε μετά από σχετική καταγγελία του πρώην δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Παγούνη και στην απάντησή της, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «η Μητρόπολη υποστήριξε πως η ανέγερση είναι σύννομη, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ ήδη έχει προχωρήσει και στην επίδοση εξώδικου στο Δήμο Κοζάνης για το θέμα, αρνούμενη πως υπάρχει παράνομη ανέγερση».
Για το θέμα μίλησε στο ραδιόφωνο του VETO 91fm ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θεόδωρος Θεοδωρίδης που τόνισε πως η διεύθυνση της Πολεοδομίας του Δήμου ενήργησε όπως προβλέπεται από το νόμο σε παρόμοιες περιπτώσεις. Όπως είπε «σε χαρακτηρισμένο Κοινόχρηστο Χώρο, παρά το γεγονός πως βρίσκεται εντός του αύλειου χώρου, χτίστηκε η βάση της εκκλησίας κάτι που είναι παράνομο και μελλοντικά θα γκρεμιστεί αφού βέβαια τελεσιδικήσει η υπόθεση». Όσο για το εξώδικο που εστάλη στο Δήμο ο κ. Θεοδωρίδης δεν έκρυψε την απορία του για την ενέργεια αυτή και όπως είπε θα απαντηθεί από το νομικό σύμβουλο του Δήμου.   

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΤΟ VETO 91fm 
{mp3}100604_theodoridis{/mp3}

Το κείμενο της απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας που δημοσιεύει ο «Πρωινός Λόγος» έχει ως εξής:

«Θέμα: Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαίρετης κατασκευής. Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 619/15-3-2010 αίτηση του κ. Παγούνη Ιωάννη

Οι υπάλληλοι του τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε του Δήμου Κοζάνης, Βακρατσάς Ιωάννης και Πασσά Αλεξάνδρα, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος και Αρχιτέκτων Μηχανικός αντίστοιχα, διενεργήσαμε σήμερα την ...13/5/2010.. αυτοψία, στον αύλειο χώρο της Ι. Μητρόπολης Κοζάνης επί της οδού Μεγδάνη, αρ.6, του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1,2 και 3 του από 267/98 Π.Δ. (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) και την ΚΥΑ 9732/27-2-04 (ΦΕΚ 468/Β/5-3-04) περί αυθαιρέτων κατασκευών και διαπιστώσαμε τα εξής:

1.    Αυθαίρετη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα_εντός του χαρακτηρισμένου ως κοινοχρήστου αυλείου

χώρου της Ι. Μητροπόλεως Κοζάνης στην νοτιοανατολική πλευρά.

2.    Αυθαίρετη επίχωση της ανωτέρω(1_.) περιγραμμένης βάσης,

Ύστερα από τα παραπάνω τα αυθαίρετα θα πρέπει να κατεδαφιστούν εκτός και αν ο ιδιοκτήτης του ή κάθε ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει σχετική ένσταση κατ' αυτής.

Η ένσταση θα υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτής στο αυθαίρετο και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τις απόψεις τους (άδεια οικοδομής, δήλωση Α.Ν -410/68, τίτλο Ν-720/77, δήλωση Ν1337/83, απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση του αρθ.9,παρ. 8 Ν-1512/85 κ.λ.π.).

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της ένστασης σας θα πρέπει να ενημερωθείτε για την ημέρα και ώρα εξέτασης της.

Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αυθαίρετο που περιγράφεται θα κατεδαφιστεί, τα δε πρόστιμα θα καταστούν οριστικά και θα βεβαιωθούν.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 6 του Αρθ. -23 Ν 2300/95 αντί ένστασης στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθεί αίτηση-δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση αυτή και τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η Υπηρεσία όσον αφορά το ύψος των προστίμων ώστε να τύχει μείωσης αυτών κατά 30%.

Α. ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ

Αυθαίρετο υπ1 αριθμ.1,2 : ΚΥΑ 9732/27-2-04 (ΦΕΚ 468/Β/5-3-04) παρ. 2, αρθ.3 (Κατηγορία Πολεοδομικά αυθαίρετο) 1.749,50 € > 1.000,00 € επιβάλλεται το πρόστιμο ανέγερσης:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: 1.000,0€
Β. ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΕΤΗΣ!ΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Αυθαίρετο υπ' αριθμ.1,2: Επιβάλλεται το 50% του πρόστιμου ανέγερσης Πολεοδομικά αυθαίρετης κατασκευής

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: 874.75 € ανά έτος διατήρησης του αυθαιρέτου.».