Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 20:35

Ομόφωνο ψήφισμα των Κοσμητόρων του ΑΠΘ για την διαθεσιμότητα

Οι Κοσμήτορες όλων των Σχολών του Α.Π.Θ., προβληματισμένοι από την επιχειρούμενη απίσχνανση των ήδη ανεπαρκώς στελεχωμένων διοικητικών δομών του Ιδρύματος, εξαιτίας της επαπειλούμενης θέσης σε διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού του διοικητικού μας προσωπικού,

είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Το Α.Π.Θ., το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, προσφέρει, μέχρι σήμερα, ύψιστη ποιοτική εκπαίδευση σε 75.000 φοιτητές σε 41 Τμήματα, στηριζόμενο στις υπηρεσίες 2.100 Καθηγητών, 758 υπαλλήλων διοίκησης (μονίμων και ΙΔΑΧ) και 180 υποαμειβόμενων διοικητικών υπαλλήλων μέσω εργολαβιών. Οι αναλογίες που προκύπτουν διατηρούν μια εντελώς οριακή δυνατότητα λειτουργίας των Σχολών μας, η οποία θα εκλείψει και αυτή αν υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες περικοπές του παραπάνω διοικητικού προσωπικού καθώς και της χρηματοδότησης του Ιδρύματος.
Οι Κοσμήτορες των ένδεκα Σχολών του Α.Π.Θ. απευθυνόμαστε με αγωνία στην ελληνική κοινωνία, τους φοιτητές μας και τους γονείς τους και υπογραμμίζουμε, κατά την ομόφωνη πεποίθησή μας, ότι με τις εξελίξεις αυτές θα τεθεί άμεσα σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του Πανεπιστημίου, η αρτιότητα των παρεχόμενων στις Σχολές μας σπουδών, και συνακόλουθα, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξία των αντίστοιχων πτυχίων.
Απευθύνουμε έκκληση στην Πολιτεία να αναθεωρήσει τις προθέσεις της και να αναγνωρίσει έμπρακτα ότι ο χώρος της Παιδείας δεν είναι δεκτικός πειραματισμών αυτής της μορφής, δεδομένου ότι ένα τέτοιο σφάλμα θα χρειαστεί γενιές ολόκληρες για να διορθωθεί.

Οι Κοσμήτορες
Θεολογικής Σχολής, Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος
Νομικής Σχολής, Καθηγητής Γεώργιος Δέλλιος
Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Ευγενία Πετρίδου
Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Μιλτιάδης Παπανικολάου
Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Σπυρίδων Παυλίδης
Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος
Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητής Δημήτριος Ναζίρης
Παιδαγωγικής Σχολής, Καθηγήτρια Μελπομένη Τσιτουρίδου
Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής Γεώργιος Καρακιουλάκης
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Καθηγητής Σπυρίδων Κέλλης

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 20:39