Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013 09:43

Η σύνοδος των Πρυτάνεων στηρίζει Πελεγρίνη

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων:

Εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της στον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεωρεί ότι οι εξασκούμενες

άδικες διώξεις θίγουν και το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Υποστηρίζει τις προσπάθειες που από καιρό καταβάλλει η Σύγκλητος και ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών να επανέλθει άμεσα σε κανονική λειτουργία, και ζητεί την άμεση ανάκληση κάθε δίωξης κατά του Πρύτανη Θεοδόση Πελεγρίνη.

Διαπιστώνει ότι οι διώξεις των Πρυτανικών Αρχών, η διαθεσιμότητα του Διοικητικού Προωπικού, και η συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης των Πανεπιστημίων οδηγούν εν τέλει σε συρρίκνωση και υποβάθμιση τη Δημόσια Παιδεία.

Διακηρύσσει σε εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα ότι η Παιδεία είναι Επένδυση για το μέλλον και όχι Δαπάνη, γεγονός που επιτάσσει η Παιδεία στη χώρα μας να τεθεί εκτός Μνημονίου.

Καλεί το ΥΠΑΙΘ να διασφαλίσει, έστω την ύστατη στιγμή, την ελάχιστη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων, ανακαλώντας τη μείωση κατά 15% του προϋπολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2014 και να αποδεσμεύσει τα ταμειακά υπόλοιπα από προηγούμενα οικονομικά έτη για να ενσωματωθούν στους προϋπολογισμούς τους.

Επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας και συνέπειας της ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, κατά την λήψη των συναφών αποφάσεων, και την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης των ακαδημαϊκών αρχών στην διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων των ΑΕΙ καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΑΕΙ στο κοινωνικό σύνολο.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013 09:49