Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 19:51

Η θέση της κυβέρνησης για την DIGEA, η απάντηση του υφ. Υποδομών Μ. Παπαδόπουλου στην Ζ. Κωσταντοπουλου

Στην απάντηση του υφυπουργού Μ. Παπαδόπουλου για το digea υπάρχει συγκεντρωμένο ολο το υλικό για το τί θα συμβεί στο άμεσο μέλλον  

στο χώρο της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης ανεξάρτητα εάν ειναι σύμφωνος η οχι με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η απάντηση έχει ενδιαφέρον.

Απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύω κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου στην Επίκαιρη Ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου με θέμα: «Προκλητικά χαμηλό τίμημα 18.336.000€ για την παραχώρηση των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην DIGEA Α.Ε. για 15 έτη»

Σε απάντηση της επίκαιρης ερώτησης της κας Κωνσταντοπούλου, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απάντησε τα εξής:

«Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία με την ερώτησή σας να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα ώστε να παύσει αυτή η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Δυστυχώς, και αυτή τη φορά, δεν υπάρχει φωτιά κυρία Κωσταντοπούλου εκεί που εσείς προσπαθείτε μάταια να δημιουργήσετε τεχνητό καπνό.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά, και θα βεβαιωθείτε ότι όλα έγιναν ορθά, με νόμιμες διαδικασίες και ταυτόχρονα με το βέλτιστο τρόπο.

Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΕΤΤ είναι μία Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία βάσει του άρθρου 23 του ν.4070 έχει αρμοδιότητα να διεξάγει διαγωνισμό για την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων.

Το Υπουργείο έχει αρμοδιότητα ως προς τον καθορισμό του φάσματος συχνοτήτων το οποίο δύναται να διατεθεί σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, και στην συγκεκριμένη περίπτωση και βάσει του Χάρτη Συχνοτήτων Ψηφιακής Τηλεόρασης.

Είμαστε βέβαιοι πως η ΕΕΤΤ έπραξε τα νόμιμα και διαφύλαξε τα συμφέροντα του δημοσίου.

Σε απάντηση του 1ου ερωτήματος, ως προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, η ΕΕΤΤ σε όλη την διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού ανάδειξης παρόχου δικτύου ακολούθησε τις επιταγές του ευρωπαϊκού και του εθνικού νομικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα από 28-05-2013 έως 19-06-2013 διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση στην οποία δημοσίευσε όλες τις προτάσεις της για την χορήγηση των δικαιωμάτων. Η διαδικασία ήταν ανοικτή προς όλους και διασφάλιζε τη μη προνομιακή ή διακριτική μεταχείρισης ενός συμμετέχοντος έναντι άλλου.

Επιπροσθέτως, η ΕΕΤΤ γνωστοποίησε το Τεύχος Προκήρυξης ανάδειξης παρόχου δικτύου και στην καθ’ ύλην αρμόδια για τον έλεγχο της συμβατότητας της διαδικασίας με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) η οποία από την πλευρά της δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση επί της προτεινόμενης διαδικασίας ενώ δεν υπήρξε και κάποια παρατήρηση περί του ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εισάγει άνισους όρους μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Βασικά σημεία της προτεινόμενης διαδικασίας μεταξύ άλλων ήταν:

  1. Διαδικασία ανοικτή προς όλους.
  2. Διασφάλιση της μη προνομιακής ή διακριτικής μεταχείρισης ενός συμμετέχοντος έναντι άλλου.
  3. Θέση ίδιων κριτηρίων προεπιλογής για την συμμετοχή στη διαδικασία και γνωστοποίηση αυτών σε όλους.
  4. Η ανάθεση γίνεται με βάση το τίμημα που προσφέρει ο κάθε Συμμετέχων που έχει προεπιλεγεί. Δεν υπάρχει βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
  5. Οι διαδικασίες χορήγησης εθνικών και περιφερειακών αδειών διεξάγονται παράλληλα προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να καταστρώσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο με πλήρη ελευθερία χωρίς  περιορισμούς που πιθανό να εισήγαγε η αβεβαιότητα του εάν θα είναι υπερθεματιστές ή όχι σε κάποια άδεια.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία δημοπρασίας που ακολουθήθηκε είναι η διαδικασία που ακολουθείται πανευρωπαϊκά σε διαγωνισμούς χορήγησης φάσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική, στις δημοπρασίες φάσματος  ορίζεται ένα ελάχιστα αποδεκτό τίμημα ενώ το φάσμα προβλέπεται όπως χορηγείται σε αυτόν ή αυτούς που υποβάλλουν προσφορές ίσες ή υψηλότερες από την τιμή εκκίνησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων έναν ή περισσότερους.

Επιπλέον από καμία διάταξη νόμου δεν συνάγεται υποχρέωση ακύρωσης μίας διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω συμμετοχής ενός υποψηφίου. Ήταν δε γνωστό εκ των προτέρων, στους όρους του διαγωνισμού, ότι ακόμα και με ένα υποψήφιο θα γινόταν η κατακύρωση.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η ΕΕΤΤ διασφάλισε πλήρως το δικαίωμα οιουδήποτε ενδιαφερόμενου να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της υπό εξέταση δημοπρασίας.

Συνεπώς δεν υπήρχε κανείς εμφανής και ουσιαστικός λόγος να ακυρώσει και να επαναλάβει η ΕΕΤΤ το διαγωνισμό.

Πέραν αυτού όμως, σε επέκταση του συλλογισμού της κ. Κωσταντοπούλου, προκύπτουν και τα εξής ερωτήματα:

-          Εάν αποδεχτούμε τη θέση της κ. Κωσταντοπούλου ότι το τίμημα ήταν χαμηλό, τότε γιατί δεν προσήλθαν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό;

-          Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που οδηγεί στην εκτίμηση ότι εάν ακυρωνόταν ο διαγωνισμός και γινόταν επαναπροκήρυξη με το ίδιο τίμημα θα προσήρχοντο περισσότεροι ενδιαφερόμενοι;

-          Αγνοεί η κ. Κωσταντοπούλου ότι κατά την επικρατούσα πρακτική, οι επαναπροκηρυσσόμενοι διαγωνισμοί, όταν δεν υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή, ή καθόλου συμμετοχή, γίνονται με χαμηλότερο τίμημα;

Σε κάθε περίπτωση, οι κίνδυνοι για το εθνικό συμφέρον από μία επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με μηδενική πιθανότητα να υπάρξει και άλλος ενδιαφερόμενος φορέας, ήταν προφανείς, και συγκεκριμένα:

-          Απώλεια ζωτικού χρόνου που θα έθετε εκτός χρονοδιαγραμμάτων τη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης με άμεση συνέπεια την παραβίαση διεθνών δεσμεύσεων της χώρας

-          Ετεροχρονισμός της απόκτησης και διάθεσης του ψηφιακού μερίσματος πέραν του 2014. Η απόδοση του Ψηφιακού Μερίσματος έχει ως προαπαιτούμενο την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, και συνιστά ουσιαστικό έσοδο για το δημόσιο της τάξεως των 300εκ ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω, το σημαντικότερο όλων είναι ότι για τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης παρόχου δικτύου συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας, που συστάθηκε δια της υπ’ αρ. 36075/1138/19-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η ειδική ομάδα συνεστήθει από επιστημονικά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Οικονομικών και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, και αξιοποίησε τεχνοοικονομικές μελέτες της ΕΕΤΤ.

Ειδικότερα, οι εν λόγω τιμές καθορίστηκαν κατόπιν εισηγήσεως της ως άνω ειδικής ομάδας εργασίας, εισήγηση η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και βάση διεθνώς εφαρμοζόμενης καθώς και  αναγνωρισμένης μεθοδολογίας η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο προδιαγραφών εκτίμησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα πρέπει να επισημανθεί δε και το ότι η Δημόσια Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ) θα εξακολουθεί να εκπέμπει το πρόγραμμά της άνευ ανταλλαγμάτων πανελλαδικά ανεμπόδιστα, και με ψηφιακό τρόπο.»

 

Ως προς τη δεύτερη ερώτηση ο κος Υφυπουργός απάντησε τα εξής:

«Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί ευκαιρία για να ξεκαθαρίσουμε μιας δια παντός τη σύγχυση που επικρατεί ως προς το συγκεκριμένο θέμα και που σκοπίμως διακινείται το τελευταίο διάστημα διαστρεβλώνοντας πλήρως την πραγματικότητα.

Σκοπός της μελέτης της Analysys Mason δεν ήταν να εκτιμήσει το κόστος του τηλεοπτικού φάσματος και γι’ αυτό δεν το κάνει.

Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει και να συγκρίνει το συνολικό όφελος για την Ελληνική οικονομία από διαφορετικές χρήσεις συγκεκριμένων ζωνών του φάσματος και όχι να προσδιορίσει την οικονομική αξία των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Οι αναφορές ποσών στη μελέτη αφορούσαν τη διερεύνηση της συνολικής οικονομικής ωφέλειας της οικονομίας και της κοινωνίας από την αξιοποίηση συνολικά του φάσματος, και κυρίως του φάσματος για επικοινωνίες (ψηφιακό μέρισμα) την περίοδο 2013-2032.

Το βασικό συμπέρασμα της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι η ελληνική οικονομία θα επωφεληθεί σημαντικά από την αξιοποίηση τμήματος της UHF ζώνης σε υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών (διάθεση Ψηφιακού Μερίσματος, ζώνη των 800MHz).

Η μόνη αναφορά της μελέτης, σχετικά με κόστος τηλεοπτικού φάσματος, είναι η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο καταβολής τέλους τηλεοπτικού φάσματος, η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα, χωρίς να καταλήγει σε εκτίμηση του τιμήματος για τις συχνότητες αυτές. Μάλιστα αναφέρει και το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου δεν εφαρμόζεται κανένα τέλος φάσματος για τηλεοπτικούς φορείς. 

Επιπροσθέτως, η μελέτη της εταιρείας Analysys Mason αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου αφού υιοθέτησε την πλέον προσοδοφόρα για το Δημόσιο και την Ελληνική οικονομία κατανομή χρήσης του φάσματος.

Συγκεκριμένα, δίδουμε προτεραιότητα στην εκμετάλλευση του φάσματος για κινητές επικοινωνίες, όπως προτείνει η μελέτη ως βέλτιστη επιλογή, και σας ενημερώνουμε ότι ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του διαγωνισμού για την εκχώρηση του Ψηφιακού Μερίσματος.

Συνεπώς, η μελέτη δεν εκθέτει σε καμία περίπτωση την Κυβέρνηση ως προς τα έσοδα που εξασφάλισε το Δημόσιο, αλλά ακριβώς το αντίθετο, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έπραξε το βέλτιστο εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τη διάθεση του τηλεοπτικού ψηφιακού φάσματος.

Συμπερασματικά, η κυβέρνηση με την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των νόμων, των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών, και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και των διεθνών κανονισμών, προχωρεί στην αποδοτικότερη για το δημόσιο συμφέρον και την Ελληνική οικονομία αξιοποίηση του φάσματος.

Δηλαδή, προχωρεί στην διασφάλιση άμεσων εσόδων για το δημόσιο από το τηλεοπτικό φάσμα και το ψηφιακό μέρισμα, δημιουργεί συνθήκες για νέες επενδύσεις από τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων αγορών, διασφαλίζει την προοπτική για την ανάπτυξη και παροχή νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, και εξασφαλίζει πλήρως και σε υψηλό επίπεδο ποιότητας την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Πρέπει να τονίσουμε ότι με τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, διασφαλίσαμε πλήρως τη δυνατότητα να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τηλεοπτικής προβολής και όλα τα κανάλια της περιφέρειας που διαθέτουν σχετική άδεια ανεξάρτητα από το εάν υπήρχε φορέας για να αναπτύξει περιφερειακό δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Προκειμένου η Κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι και οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί θα μπορούν να εκπέμπουν ψηφιακά, ο διαγωνισμός της ΕΕΤΤ έθετε υποχρέωση στον Εθνικό Πάροχο να επωμιστεί και ολόκληρο το κόστος εκχώρησης όλων των Περιφερειακών Ψηφιακών Τηλεοπτικών Συχνοτήτων και το κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης δικτύου για τα Περιφερειακά κανάλια.»  

Επίσης δήλωσε:

«Εάν επιλέγετε κυρία Κωσταντοπούλου το «ψηφιακό μαύρο» για τη χώρα, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Κυβέρνηση επιλέγει το ακριβώς αντίθετο, τόσο για την Ιδιωτική όσο και για τη Δημόσια τηλεόραση.

Από όλα τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν ακολουθείτο η προτεινόμενη από την κα Κωνσταντοπούλου (και από τον ΣΥΡΙΖΑ) οδός, τότε κανένας Πάροχος δεν θα ενδιαφερόταν να υλοποιήσει το δίκτυο, και συνεπώς δεν θα ήταν εφικτή η μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν θα είχε έσοδα και η χώρα θα έμενε στο παρελθόν, δηλαδή στην αναλογική εποχή. Ενώ όπως προανέφερα, με την πολιτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση, αφενός το Δημόσιο θα εισπράξει σοβαρά έσοδα από τη διάθεση του φάσματος του ψηφιακού μερίσματος αφετέρου η χώρα περνάει στην ψηφιακή τηλεοπτική εποχή και ανοίγει το δρόμο για νέες προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος.

Σε άλλο σενάριο, πάλι με τη συλλογιστική της κ. Κωσταντοπούλου, η Ψηφιακή μετάβαση ενδεχομένως θα ήταν εφικτή μόνο για τη δημόσια τηλεόραση, εξαφανίζοντας πλήρως τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τόσο Εθνικής όσο και Περιφερειακής εμβέλειας.

Η Κυβέρνηση, αντίθετα από τα ανωτέρω, ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ εξασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ίσους όρους προς όλους.»

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η συλλογιστική των απλών μαθηματικών της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν στηρίζεται σε καμία επιστημονική τεχνοοικονομική μελέτη, είναι εντελώς λανθασμένη, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη χώρα, και την προσκάλεσε στο Υπουργείο για πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για ένα δύσκολο τεχνικά και ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα θέμα. 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 20:05