Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014 11:05

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 16.600 ανέργους

Στην υλοποίηση νέου Προγράμματος προώθησης στην αγορά εργασίας, μέσα από συνδυασμένες δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης,

πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, από 29 έως και 64 ετών, "προχωρά" ο ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

- Πρακτική άσκηση των ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

- Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

- Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, τα οποία θα αποκτήσουν οι άνεργοι, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

- Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα), καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600 ευρώ και περιλαμβάνει την θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση, το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, από 10 Οκτωβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014 11:08