Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 17:09

Νους και Διγλωσσία στο Συνέδριο Παιδαγωγικής σχολής Α.Π.Θ. για την παιδική ηλικία


Ερευνητικά ευρήματα με σημαντικές εκπαιδευτικές εφαρμογές θα παρουσιαστούν αύριο, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 11.30 - 13.00, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με τίτλο:

«Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία» που πραγματοποιείται στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής.

Θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα της ΚΕΟ 2 (Κύριας Ερευνητικής Ομάδας 2) του ερευνητικού έργου, με τίτλο: «Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση: Η ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων σε διάφορους τύπους διγλωσσίας (BALED)». Επικεφαλής της ΚΕΟ 2 είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Ζωή Μπαμπλέκου.

Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ.

Στην έρευνα εξετάστηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ διγλωσσίας, γνωστικών και μεταγνωστικών λειτουργιών, σε παιδιά 8-12 ετών, με δύο γλώσσες την ελληνική και την αλβανική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν τρεις άξονες: (α), τη συμβολή της εργαζόμενης μνήμης και τη σχέση της με τη γνωστική ενημέρωση και τη διγλωσσία, (β) τη σχέση των επιτελικών λειτουργιών (ανασταλτικού ελέγχου, γνωστικής ενημέρωσης, και γνωστικής ευελιξίας) με τη διγλωσσία, και (γ) τη σχέση των μεταγνωστικών λειτουργιών με τη διγλωσσία στον παραπάνω πληθυσμό.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η τυπική εκπαίδευση και στις δύο γλώσσες επηρέασε θετικά την ανάπτυξη των μη λεκτικών γνωστικών λειτουργιών. Το παρατηρούμενο, σε πολλές μελέτες, «γνωστικό πλεονέκτημα των δίγλωσσων» φαίνεται ότι εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε γνωστικής δραστηριότητας του παιδιού (σύνθετη, απλή), το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εκτίθεται, και το κοινωνικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι:
(α) Το σημαντικότερο γενικό εύρημα ήταν ότι οι δίγλωσσοι με εκπαίδευση διατήρησης (κάποιος βαθμός γραπτής χρήσης της αλβανικής γλώσσας, παρακολούθηση αλβανικού σχολείου) δε διέφεραν από τους μονόγλωσσους στις γνωστικές επιδόσεις, παρά τη χαμηλότερη επίδοσή τους στο έργο εκτίμησης της μη λεκτικής τους ευφυΐας,
(β) το ίδιο παρατηρήθηκε και με τους δίγλωσσους με εκπαίδευση εμβύθισης (προφορική χρήση της αλβανικής γλώσσας στο σπίτι ή/και το περιβάλλον), όταν αφαιρέθηκε η συμβολή της μη λεκτικής ευφυΐας,
(γ) στην περίπτωση της ικανότητας για ανασταλτικό έλεγχο, οι δίγλωσσοι με εκπαίδευση διατήρησης και οι μονόγλωσσοι υπερείχαν των δίγλωσσων με εκπαίδευση εμβύθισης με σημαντική διαφορά.

Όλες οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο: http://www.nured.auth.gr/congress2014/

«Το Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ., αν και συγκλονισμένο από τον αιφνίδιο και πρόωρο χαμό του Καθηγητή και Γλωσσολόγου Σωφρόνη Χατζησαββίδη, θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του Συνεδρίου και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια της λειτουργίας του, αποδίδοντας ένα συμβολικό φόρο τιμής στη συνέπεια και το ήθος του. Παράλληλα, θα τιμήσει τη μνήμη του Καθηγητή και Ιδρυτή του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Χρήστου Φράγκου» υποστηρίζουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 17:17