Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 05 Ιανουαρίου 2015 15:49

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 16α Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195),όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) καθώς του άρθρου 121 του Ν.4316/2015 (ΦΕΚ 270 Α΄ 270),

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε όσους ενδιαφερόμενους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξή τους στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 15 και παρ. 16 Ν. 4009/2011, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012, καθώς και στο άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 4009/2011.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως και την 22α Ιανουαρίου, ώρα Ελλάδος 14.00:

α) Προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στη Γραμματεία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (3ος όροφος κτηρίου Πάρκου Αγίου Δημητρίου - κτήριο Διοίκησης- Κοζάνη), υπεύθυνη κα Μαρίνα Βέζου, τηλ. 2461056200 ή

β) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πάρκο αγίου Δημητρίου 3ος  όροφος κτήριο Διοίκησης- Κοζάνη ΤΚ 50100.

γ) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί επίσης έντυπη αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών (βλ. συνημμένο υπόδειγμα).

Την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύουν:

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

γ) Δήλωση συναίνεσης για την ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος σε ειδικό τμήμα της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

δ) Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

ε) Περιγραφή των βασικών θέσεων και στόχων του υποψηφίου.

στ) Προαιρετικά οτιδήποτε ο υποψήφιος κρίνει ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά του.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, πριν από την υποβολή της αιτήσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητή Θεόδωρο Χατζηπαντελή: chadji@uowm.gr.

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου: α) να αναρτηθεί στον ιστότοπο του και β) να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περαιτέρω διεθνή προώθηση.

2. Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπο της.

3. Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Διοικούσας Επιτροπής

 

 

Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Ιανουαρίου 2015 15:52