Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015 15:15

Σκληρή ανακοίνωση της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε εναντίον του ασκούντος χρέη Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης Β. Μιχελάκη

Το vetonews δημοσιεύει την σκληρή ανακοίνωση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις εναντίον ανώτατου υπαλλήλου που εκτελεί χρέη γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Το όνομα του κ. Μιχελάκη είχε εμπλακεί στις ΕΔΕ που είχε πραγματοποιήσει ο Γ.Κίρκος για τα εργα και τις ημέρες της περιφερειακής αρχής απο την σκοπιά του προέδρου του πειθαρχικου συμβουλίου. Επί πολλά χρονια ηταν στενός και υψηλόβαθμος συνεργάτης αρχικά του βουλευτή Λ. Λωτίδη ΠΑΣΟΚ και στην συνέχεια του Α. Αθανασιάδη ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα έχει διατελέσει επί πολλά ετη μέλος της ''ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ  ΠΑΣΚ δημοσίων υπαλλήλων  Ν. Κοζάνης.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τον ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας κ. Β. Μιχελάκη που συνεχίζει τον αυταρχικό τρόπο διοίκησης .

Στις 6-4-2015 η ΟΣΕΑΔΕ είχε καταγγείλει τον

κ. Β. Μιχελάκη για την πίεση που άσκησε στο Υπηρεσιακό συμβούλιο για να κάνει τα ρουσφέτια του (προαγωγή σε ανώτερο βαθμό ακόμη και συγγενικού του προσώπου). Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν τελικά τα κατάφερε. Πάντως στη Διαύγεια δεν αναρτήθηκε κάτι σχετικό…

Ο κ. Μιχελάκης ξαναχτυπά !!!!! . Αυτή τη φορά με αφορμή την αναγκαστική παραίτηση 2 διορισμένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βρήκε την ευκαιρία να αλλάξει όλα τα διορισμένα μέλη του Υ.Σ. , ώστε να έχει στο βαθμό που μπορεί τον πλήρη έλεγχο του Υ.Σ. και ειδικά τον πρόεδρό του. Από την ανάρτηση όμως στη Διαύγεια της 61780/12480/4-11-2015 απόφασης του κ. Β. Μιχελάκη για τροποποίηση του ορισμού των μελών του Υ.Σ. , δεν φαίνεται ότι παραιτήθηκαν όλα τα υπόλοιπα διορισμένα μέλη (Τακτικά και αναπληρωματικά), ώστε να δικαιολογείται η αντικατάστασή τους, όπως προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 159 και 162).

Παραθέτουμε αυτούσια τα άρθρα του Υ.Κ που αφορούν την συγκρότηση και λειτουργία των Υ.Σ Άρθρο 159 παρ. 6 « Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις ».

β) «Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ’ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ». «Άρθρο 162 Λειτουργία 1. Κάθε συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή. 2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι, ……..».

Ο κ. Β. Μιχελάκης διόρισε ως πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, φίλο του, που είναι προϊστάμενος στη ιδιαίτερη πατρίδα του την Κοζάνη. Η επιλογή του Προέδρου του Υ.Σ. βγάζει μάτια !!!!!!!!! Οι λόγοι αυτής της ενέργειας του κ. Μιχελάκη είναι πρόδηλοι. Από την μία ο απόλυτος έλεγχος από τον ίδιο, των διορισμένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και από την άλλη τα απλόχερα διαπιστευτήριά του στην συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (καθότι παλαιό συνδικαλιστικό στέλεχος της ΠΑΣΚ και προβεβλημένο στέλεχος της ΠΟΣΥΠ), ενόψει της επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Φτάνει πια !!! Όχι άλλες αυθαιρεσίες από τον διορισμένο Γενικό Διευθυντή που ασκεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ            ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015 18:47