Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 22:53

Συνάντηση στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης και Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης το διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας, στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του Πρωτοκόλλου συνεργασίας το οποίο υπεγράφη με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν από το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης ο Πρύτανης κ. Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνωφ, ο Αντιπρύτανης κ. Νικόλαος Τροφίμενκο, η Κοσμήτορας κ. Ελένη Παυλένκο, και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ναταλία Βοεβούτκο.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών κ. Μαρία Δημάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η συντονίστρια  Διεθνών Σχέσεων κ. Ελένη Γρίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Συζητήθηκαν όλες οι δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με τη συνεργασία των τριών Πανεπιστημίων και ειδικότερα: κινητικότητα στο πρόγραμμα Erasmus+ για ανταλλαγή Καθηγητών και φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, οργάνωση κύκλων μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για διδάσκοντες της ελληνική γλώσσα και σεμιναρίων διδακτικής μεθοδολογίας και παιδαγωγικής, οργάνωση Θερινών Σχολείων, παραγωγή διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ, χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητή/τρια του Τμήματος ελληνικής μετάφρασης για φοίτηση στο Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Για όλα τα ανωτέρω εκφράστηκαν θετικές απόψεις και από τις τρεις πλευρές και αποφασίστηκε να δρομολογηθεί η σταδιακή υλοποίησή τους. Αποφασίστηκε, επίσης, τον Μάιο του 2018 τα τρία συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια να διοργανώσουν στην Κομοτηνή:

  1. Εβδομάδα ουκρανικής γλώσσας και πολιτισμού
  2. Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Καινοτομίες στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών».

 

Είμαστε ικανοποιημένοι για αυτές τις νέες συνεργασίες και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι θα αποβούν προς όφελος των Καθηγητών και των φοιτητών των Τμημάτων που συμμετέχουν και θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη διεθνή κινητικότητα των τριών Πανεπιστημίων που συμπράττουν.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 22:58