Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 18:34

Ανοίγει ο δρόμος αναγνώρισης πτυχίων Κολεγίων

Ανοίγει ο δρόμος αναγνώρισης πτυχίων ΚολεγίωνΜε διαδικασίες εξπρές και μέσω ΔΟΑΤΑΠ θα πραγματοποιείται η αναγνώριση των πτυχίων των Κολεγίων, βάσει σχεδίου νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Μέσω αυτού επιδιώκεται να εξασφαλιστεί πως οι κάτοχοι διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη - μέλη στην Ελλάδα έχουν το ίδιο δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων.

 

Πρόκειται για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων, όπως επισημαίνει το esos.gr, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΔΕΚ (μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα).

Με το Σχέδιο Νόμου που πρόκειται πολύ σύντομα να δημοσιοποιήσει η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, θα καταργήσει την όποια διάταξη  απαγορεύει ή  "δυσκολεύει" την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ζητήσει από τον ΔΟΑΤΑΠ στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Πτυχία και όχι βεβαιώσεις από τα Κολέγια

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας ορίζει οι εκδοθέντες από το ΚΕΜΕ (Κολέγια) τίτλοι εκπαίδευσης να είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί, εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος - μέλος καταγωγής του τίτλου.

Αναβολή κατάταξης με τους ίδιους όρους

Αναβολή από το στρατό δίνουν στους σπουδαστές ακριβώς με του ίδιους όρους που παίρνουν και οι φοιτητές των Πανεπιστημίων.

Με νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι σπουδαστές "Κολλεγίων"  ( Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης), που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματαάλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων των σπουδαστών των Κολεγίων ισχύει ό,τι και για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων, δηλαδή  διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν Το εικοστό όγδοο έτος.

Τα απαραίτητα έγγραφα για αναβολή

Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της οικείας σχολής, από τις οποίες προκύπτουν η εκπαιδευτική βαθμίδα, το τμήμα και ο κλάδος σπουδών, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής ή μετεγγραφής κατά περίπτωση, το διανυόμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών, καθώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, απαιτείται να προκύπτουν επιπλέον ο τόπος της έδρας και της λειτουργίας της, ότι αυτή είναι κρατική ή αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του οικείου κράτους, καθώς και ότι χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα.

Ειδικότερα, οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζομένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

πηγή: news247.gr


Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 18:38