Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 19:58

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: "Η απόκριση του Τμήματος Ψυχολογίας στις προκλήσεις των καιρών"

Εδώ και έναν χρόνο το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αγωνίζεται με σταθερά βήματα να εφαρμόσει το ακαδημαϊκό του όραμα στις 7 νέες Σχολές και στα 22 Τμήματα που συμπεριλήφθηκαν στο Ίδρυμα

με τον Ν. 4610/07.05.2019. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Τμήμα Ψυχολογίας, που είναι ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η οποία εδρεύει στη Φλώρινα. Το συγκεκριμένο Τμήμα συμπεριλαμβανόταν στις προτάσεις που είχαν κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής (αρ. 27/28-03-2018) και είχε εγκριθεί από τη Συνεδρίαση της Κοσμητείας με αρ. 100/09-05-2018, βάσει του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Παιδαγωγικής Σχολής.

Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του (2019-2020), το Τμήμα Ψυχολογίας επιλέχθηκε από φοιτητές που στο μηχανογραφικό τους διέθεταν τον μεγαλύτερο βαθμό βάσης εισαγωγής (16.641 μονάδες) μεταξύ των Τμημάτων του νέου Ιδρύματος. Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, από τότε μέχρι σήμερα, η εμπειρία της ακαδημαϊκής του πορείας περιλαμβάνει τα εξής:

  • Όλα τα μαθήματα διεξήχθησαν ομαλά, χωρίς να εκφρασθεί παράπονο ούτε από πλευράς των φοιτητών ούτε από πλευράς των διδασκόντων.
  • Σχετικά με τη σίτιση, οι διαδικασίες που ακολουθούνται υλοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012.
  • Σχετικά με τη στέγαση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας στις Εστίες της Ευξείνου Λέσχης (34 κλίνες συνολικά), ίσχυσαν οι ίδιοι όροι φιλοξενίας με εκείνους των υπόλοιπων Τμημάτων της Φλώρινας. Κατατέθηκαν πέντε αιτήσεις, ενώ οι δικαιούχοι κατ’ αναλογία ήταν δύο. Κανένας ωστόσο δεν διέμεινε τελικά εκεί,καθώς όλοι αποχώρησαν με δική τους επιλογή. Επίσης, οι δύο επιλαχόντες πήραν μετεγγραφή. Μόνο μία αίτηση η οποία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών (παρ. 6 του άρθρου 4) δεν ικανοποιήθηκε.
  • Για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών που θα είχαν προβλήματα παρακολούθησης των τηλεμαθημάτων, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλα τα Τμήματα του ΠΔΜ. Συνολικά σε 10 Τμήματα καταγράφηκαν 39 φοιτητές με ειδικά προβλήματα. Προσεγγίστηκε ξεχωριστά η λύση τους για τον κάθε έναν και την κάθε μία. Κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας δεν δήλωσε ότι είχε ανάλογο πρόβλημα.
  • Για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπήρξε μέριμνα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το Ίδρυμα -το μοναδικό στη χώρα- φρόντισε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, παρέχοντας στους φοιτητές μας τον απαιτούμενο εξοπλισμό στα εργαστήρια/εγκαταστάσεις του στην πόλη της Κοζάνης.

https://uowm.gr/apetisis-exoplismou-gia-ex-apostaseos-exetasis-earinou-examinou-akadimaikou-etous-2019-2020/

  • Επιπλέον, για την εξ αποστάσεως εξέταση το ίδρυμα έχει προβλέψει διαδικασίες για περιπτώσεις που θα προκύψουν έκτακτα ζητήματα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου, οι φοιτητές (με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο στη Γραμματεία του Τμήματος),έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου (π.χ. προφορική εξέταση).

https://uowm.gr/kanonismos-ex-apostaseos-exetaseon-gia-fitites/

  • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, όπως και σε όλες τις ιστοσελίδες του Ιδρύματος, αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση για ενδεχόμενη ηλεκτρονική δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.
  • Όταν ζητήθηκε – με μήνυμα της Γραμματείας – από τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας να δηλώσουν εάν χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν υποδομές ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως εξέτασή τους, δεν υπήρξε καμία σχετική δήλωση.
  • Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω COVID19, και με τη συμβολή των καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε 4 Webinars για ενίσχυση της ψυχοσωματικής φροντίδας και λειτουργικότητας, καθώς και το 1οe-festival(το μοναδικό στη χώρα).

https://uowm.gr/enotita-pliroforisis-gia-ti-noso-covid-19/

https://efestival.uowm.gr/about/

Το Τμήμα Ψυχολογίας δεν έχει ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις. Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην οποία και ανήκει. Όπως για όλα τα Τμήματα της Σχολής μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί τα ιδιαίτερα αιτήματα όλων των μονάδων του Ιδρύματος για εξοπλισμό και προμήθειά τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το ακαδ. έτος 2020-2021. Επιπλέον, οι Αντιπρυτάνεις των Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και της Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς βρίσκονται σε διαρκή επαφή με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ανευρεθούν πρόσθετοι χώροι για τις ανάγκες στέγασης των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων του Τμήματος.

Πρόσφατα στην σχετική εγκύκλιο για τις μετεγγραφές, το Τμήμα Ψυχολογίας βρέθηκε να μην συμπεριλαμβάνεται στην ίδια ομάδα με τα υπόλοιπα Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Αυτό δημιούργησε ανησυχία τόσο στους φοιτητές του Τμήματος όσο και στους ενδιαφερόμενους να συμπεριλάβουν το Τμήμα στις δηλώσεις για την εισαγωγή τους στο Τμήμα την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.Σηματοδοτεί μία εξαίρεση που υπονομεύει την ανάπτυξη του Τμήματος Ψυχολογίας δημιουργώντας διακρίσεις που δεν είναι κατανοητό τι σκοπούς εξυπηρετούν.

Περιμένουμε την έμπρακτη συμπαράσταση από το σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, αλλά και τους τοπικούς διοικητικούς φορείς να υποστηρίξουν την προσπάθεια του Τμήματος Ψυχολογίας για την ενδυνάμωση και ακαδημαϊκή χειραφέτησή του σύμφωνα με τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Απώτερος στόχος είναι η ποιότητα και η αρτιότητα των προσφερόμενων σπουδών σε ένα Τμήμα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, για το καλό των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

Δημήτρης Πνευματικός
Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 20:07