Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 10:49

Ο δήμος Σερβίων -Βελβεντού λειτουργεί ως φορέας υποδοχής χρήση νερού και εκτέλεσης έργων υδάτινων πόρων

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σερβίων–Βελβεντού θα λειτουργεί ως Φορέας Υποδοχής αιτημάτων αδειών

χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων υδατικών πόρων στα διοικητικά όρια ευθύνης του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4071/2012 και Ν 4117/2013 και το άρθρο 4 της ΚΥΑ 146896/2014 διαμέσου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πληροφορίες: Νίκου Λάμπρος, Πολ. Μηχ. με Δ΄β

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 11:00