Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 12:50

Εντάχθηκε στο ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προϋπολογισμο 3.999.204 €

Εντάχθηκε στο ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 το έργο με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας",

συνολικού προϋπολογισμού 3.999.204 €, με Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων-Τομέα Παιδείας, μέσω του οποίου θα γίνει προμήθεια και σχετική επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής σε:

  • 40 σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Γρεβενών,
  • 88 σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Καστοριάς,
  • 228 σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κοζάνης και
  • 102 σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Φλώρινας,

καλύπτοντας στο σύνολό τους τις ανάγκες σε εξοπλισμό ΤΠΕ που είχε καταγράψει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται η προμήθεια, μεταξύ άλλων, 3.000 υπολογιστών, 680 βιντεοπροβολέων, 635 εκτυπωτών, 10 τρισδιάστατων εκτυπωτών και 2.000 σετ ρομποτικής για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 12:55