Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 07:54

Η Νέα Εταιρική Ταυτότητα της ΑΝΚΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Το νέο εταιρικό προφίλ, μετά την μετατροπή της μορφής της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας

υπόψη τρεις παραμέτρους. Πρώτον, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας και την δυναμικότητα ως αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των στελεχών του Οργανισμού και των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού. Διττή η φιλοσοφία ως προς την ανθρωποκεντρική απεικόνιση του σχεδιασμού, περιλαμβάνοντας αφενός τους πολίτες της Δ. Μακεδονίας, αλλά και ταυτόχρονα τους φορείς που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον, με κέντρο πάντα τον άνθρωπο. 

Δεύτερον, την απόφαση μετασχηματισμού της Περιφέρειας σε τόπο φιλοπεριβαλλοντικής επιχειρηματικότητας και εν γένει ανάπτυξης, ώστε να αναβαθμιστεί σε «Πράσινη Περιφέρεια», προσαρμοσμένη στις επιτακτικές διεθνείς τάσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τρίτον λαμβάνοντας υπόψη το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της Δ. Μακεδονίας και το υγρό στοιχείο της, με στόχο την ενίσχυση του brand «Περιφέρεια των Λιμνών».

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 08:00