Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2023 08:21

To Πρόγραμμα Ημερίδας για την «2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης υδάτων της Δυτικής Μακεδονίας

Οι Διευθύνσεις Υδάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας προσκαλούν στην ημερίδα διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09). H ημερίδα πραγματοποιείται την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην Κοζάνη Αμφιθέατρο Κ.Καραμανλής (Περιοχή ΖΕΠ, Διοικητήριο ΖΕΠ), με δυνατότητα συμμετοχής και διαδικτυακά και έχει ως στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού επί του Προσχεδίου, καθώς και την καταγραφή σχετικών απόψεων και σχολίων.  

Η διαβούλευση για την 2η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ αποτελεί στάδιο της διαδικασίας έγκρισής τους στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το Προσχέδιο της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), με έμφαση:

  • Στην ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα.
  • Στην ταξινόμηση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.
  • Στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος.
  • Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων. 

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Κοινοπραξία Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., LDK CONSULTANTS, ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Ι.Κ.Ε., Ι. ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ ανάδοχος της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ για το Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας. 

Τα ερωτήματα, οι απόψεις και οι θέσεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ληφθούν υπόψιν για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης.

Πρόγραμμα Ημερίδας

«Διαβούλευση 2ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)»

Κοζάνη, 09.11.2023

Αμφιθέατρο Κ. Καραμανλής, Διοικητήριο ΖΕΠ, Περιοχή ΖΕΠ

 

09:30 Προσέλευση - Εγγραφές

10:00 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί

10:30 Εισηγήσεις 

10:30

2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και διαδικασίες διαβούλευσης

Τεχνικός Σύμβουλος Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

10:45

Σύνοψη 2ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας (EL09)

Ι. Κουγιανός

11:15

Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα – Υπόγεια Υδατικά Συστήματα – Προστατευόμενες Περιοχές

Δ. Ζαρρής, Σ. Φώτη, Ι. Κουγιανός

11:40

Ανάλυση πιέσεων και εκτίμηση των επιπτώσεών τους σε Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα  – Ανάγκες ύδατος και Υδατικοί Πόροι

Μ. Σαριδάκης, Γ. Αντζουλάτος, Ν. Μπαλατσινός, Δ. Ζαρρής, Σ. Φώτη 

11:10

Ταξινόμηση Επιφανειακών και Υπογείων Υδατικών Συστημάτων

Ν. Κανταρτζής, Σ. Φώτη

11:40

Οικονομική Ανάλυση και κόστος υπηρεσιών ύδατος

Ι. Αφραταίος

12:00

Διάλειμμα

12:30

Αναθεωρημένοι Περιβαλλοντικοί στόχοι - Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων

Ν. Κανταρτζής, Σ. Φώτη

13:00

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)

Ε. Ιωαννάκη, Α. Λάιου 

 

13:20

13:50

14:20

14:40

Ερωτήσεις επί των εισηγήσεων

Τοποθετήσεις Παρεμβάσεις, Διευκρινίσεις ομιλητών 

Συμπεράσματα

Κλείσιμο Ημερίδας                       

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2023 08:24