Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 11:36

Σε θετικούς ρυθμούς η Πορεία του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020

Για ακόμη ένα μήνα σε ανοδική πορεία κινούνται οι επιμέρους δείκτες που σηματοδοτούν την μηνιαία πορεία του Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας

  • Σε επίπεδο προτάσεων σε μόλις 1 μήνα, δεχτήκαμε 208 προτάσεις νέων έργων, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξεως του 47.5%.
  • Σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 16% με 43 νέες εντάξεις. 
  • Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 157 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 162 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιώντας μηνιαία αύξηση 3.18%.
  • 5) Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο πιο ρεαλιστικός δείκτης, από 87 εκατομμύρια αυξήθηκε στα 91 εκατομμύρια ευρώ, μηνιαία αύξηση της τάξεως του 4.6%.

Μηνιαία Πορεία του ΠΕΠ

ΠΕΠ 2014-2020

31/10/2020

30/11/2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

818 εκ €

818 εκ €

0%

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

438 εργα

646 εργα

47.5%

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

270 εργα

313 εργα

16%

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

157 εκ €

162 εκ €

3.18%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

87 εκ €

91 εκ €

4.60%


Στην συνολική πρόοδο του ΠΕΠ 15 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας η τεράστια πρόοδος που έχουμε κάνει είναι προφανής.

1) Σε επίπεδο προσκλήσεων, σε 4,5 χρόνια είχαν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 510 εκατομμυρίων, 15 μήνες μετά το ύψος των προσκλήσεων φτάνει τα 818 εκατομμύρια, αύξηση 60%.

2) Σε επίπεδο προτάσεων, δεχτήκαμε 366 προτάσεις νέων έργων σε μόλις 15 μήνες για τις παραπάνω εκδοθείσες προτάσεις, πραγματοποιώντας τεράστια αύξηση της τάξεως του 130%.

3) Σε επίπεδο εντάξεων, υπήρξε αύξηση 71% σε μόλις 15 μήνες. Στην πραγματικότητα η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς υπήρχαν μεταφερόμενα έργα από την περίοδο 2007 – 2013 που αντιστοιχούσαν στο 9% του προγράμματος.

4) Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 101 εκατομμύρια, αγγίξαμε τα 162 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση 60%.

5) Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών που είναι και ο ρεαλιστικότερος δείκτης, σε 15 μόλις μήνες πληρώσαμε σε έργα και επενδύσεις 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα προηγούμενα 4,5 χρόνια είχαν πληρωθεί μόλις 56 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, αύξηση της τάξεως του 62.5%.

Συνολική Πορεία του ΠΕΠ 

ΠΕΠ 2014-2020

31/8/2019

30/11/2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

510 εκ €

818 εκ €

60%

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

280 εργα

646 εργα

130%

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

183 εργα

313 εργα

71%

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

101 εκ €

162 εκ €

60.30%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

56 εκ €

91 εκ €

62.50%


Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 11:41