Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκηρύχθηκε το πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες». Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/7/2010 ως 30/9/2010.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής,  η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό (Δημόσια δαπάνη) 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 140 εκατ. ευρώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 60 εκατ. ευρώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

 α) υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και βασικά οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί.  Δηλαδή, επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. Ευρώ,

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα των υφισταμένων επιχειρήσεων είναι να έχουν έναρξη πριν την 31/12/2007, και

β) νέες υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο στους τομείς μεταποίησης και υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 2008. Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε) και θα τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστο από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης για τους Νομούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται διαμόρφωση κτιρίων, προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού, δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις, αγορά τεχνογνωσίας, αϋλες δαπάνες κ.α.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Δ/νση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) του ΥΠΟΙΑΝ και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.evekozani.gr και τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.kepa.gr, www.e-kepa.gr και επίσης μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση του Επιμελητηρίου Κοζάνης, εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24610 41693.

Επίσης ο οδηγός του προγράμματος θα διανέμεται και στα παραρτήματα του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην Πτολεμαίδα και Σιάτιστα.

Σημειώνεται ακόμα ότι για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με την εταιρία διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ «ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ» και τους τοπικούς συνεργάτες της, θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πόλεις του Νομού, αρχής γενομένης από την πόλη της Πτολεμαίδας, όπου την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα «Πέτρος Τόττης» του παραρτήματος του ΕΒΕ στην Πτολεμαίδα, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος.

altΗ ανακοίνωση του Λάζαρου Μαλούτα έχει ως εξής:

Το τελευταίο διάστημα έρχεται και επανέρχεται στη δημοσιότητα το θέμα της επιβαλλόμενης πώλησης του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, προκειμένου να απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας στη χώρα μας.
Ο Νομός Κοζάνης, η Δυτική Μακεδονία, έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα για τις ανάγκες εξηλεκτρισμού της χώρας. Η περιοχή μας συνεχίζει να πληρώνει το βαρύ τίμημα της ανάπτυξης της χώρας και της ΔΕΗ Α.Ε. υφιστάμενη τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, που συνεπάγονται η εξόρυξη και καύση του λιγνίτη.

Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2010 13:16

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

altΤου Γιάννη Μαρίνου από tovima.gr
 

Η εμπιστοσύνη ή η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της χώρας μας θα υπήρχε αν οι πολίτες κατανοούσαν α) ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι, β) πώς θα επιδιωχθεί να επιτευχθούν και γ) ποια τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν τελικά και πότε. Ολα αυτά με πολύ σαφή και δεσμευτική διατύπωση, με αριθμούς και ποσοστιαία στοιχεία, με συγκεκριμένα μέτρα και αναφορά σε αυτούς που θα ωφεληθούν και σε κείνους που θα θιγούν και με κατά θέμα χρονοδιαγράμματα. Επίσης σε σύγκριση με την επιτυχημένη πορεία και την πολιτική άλλων χωρών ομοειδών προς την Ελλάδα και σε πλήρη προσαρμογή προς το Κοινοτικό Δίκαιο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ KTENIOY  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
      ΠΕΜΠΤΗ  05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΩΡΑ : 9 μ.μ
1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΕΝΤΕΧΝΑ ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΤΑΚΑΣ

 
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
 

3.ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΗ 

 

altΜετά από συντονισμένες ενέργειες και κατάλληλη αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Πτολεμαΐδας την 02-08-2010 και ώρα 09.00 συνέλαβαν σε ορεινή περιοχή της Πτολεμαΐδας  23χρονο υπήκοο Αλβανίας για απόπειρα βιασμού. Συγκεκριμένα δράστης την 01-08-2010 και ώρα 01:10΄σε ορεινή περιοχή της Πτολεμαΐδας, ασκώντας σωματική βία και με απειλή επικείμενου σπουδαίου κινδύνου επιχείρησε ανεπιτυχώς να έλθει σε συνουσία με 45χρονη ημεδαπή.

altΜε την πρόταση από τον Δήμαρχο Πτολεμαΐδας Γρηγόρη Τσιούμαρη για την μετονομασία του Πάρκου Εκτάκτων Αναγκών σε  σφραγίστηκαν τα ΕΥΞΕΙΝΙΑ 2010  , που διοργάνωσε ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας το διήμερο 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου , εγκαινιάζοντας ένα νέο χώρο όπου στο εξής θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του . Το πολιτιστικό διήμερο ξεκίνησε με την βράβευση του Ολυμπιονίκη Γιώργου Ποζίδη , για την προφορά του στον ποντιακό Ελληνισμό.

altΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ

Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης έμεινε και φέτος πιστή στο πρόγραμμά της, δίνοντας δυναμικά το παρόν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (αυτή τη φορά μαζί με το ΣΕΟ Κοζάνης) στη Γιορτή Βουνού. Τη γιορτή διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάστανου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Παλιοκριμήνι, την ψηλότερη κορυφή του Βοΐου με υψόμετρο 1812 μέτρα.

Με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο διορισμός 2.825 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 1.400 εκπαιδευτικοί : 1.045 δάσκαλοι και 355 νηπιαγωγοί  

Συγκεκριμένα:

· Οι ΠΕ60 Νηπιαγωγοί προέρχονται από (α) τον πίνακα του 24μήνου, (β) τον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 26,667 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και (γ) τον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (3Π/2008Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 555/20-07-2009 ΦΕΚ τ. Γ΄.

· Οι ΠΕ70 Δάσκαλοι προέρχονται από : (α) τον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 9,167 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας β) τον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 571/23-07-2009 ΦΕΚ τ. Γ΄.

Συνολικά ανέρχονται σε 1278 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα διοριστούν 122 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια από τις Ειδικές Κατηγορίες (σύνολο 1.400).

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίζονται 1.425 εκπαιδευτικοί.
Οι 1.199 εκπαιδευτικοί προέρχονται από:

(α)τους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2010-2011

·  με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους

·  τον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων

·  με πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών

(β) τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων

Αναμένεται εγκύκλιος και για το διορισμό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας από τις Ειδικές  Κατηγορίες.

Στο μεταξύ συνεδρίασε σήμερα, 03/08/2010 υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Βασίλη Κουλαϊδή, η ειδική ομάδα συντονισμού δράσεων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με θέμα την υλοποίηση των επόμενων βημάτων (συντονισμός για την υλοποίηση των διορισμών, συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών, πρόσληψη αναπληρωτών).

Επιπλέον, στη συνεδρίαση εξετάστηκε η πορεία του συνόλου των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών και διαπιστώθηκε η ομαλή εξέλιξή τους σύμφωνα με τα αρχικώς προσδιορισμένα χρονοδιαγράμματα.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Με το σύνθημα «κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ» συνεχίστηκε ο μαραθώνιος ενημέρωσης που έχουν ξεκινήσει τα στελέχη του Σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για μία σειρά ζητημάτων που αποτελούν και την αιχμή του δόρατος για το σωματείο. Ζητήματα που δεν είναι άλλα από το ασφαλιστικό, τις περικοπές, το πλαφόν, το διαχωρισμό της επιχείρησης και φυσικά το τελευταίο μείζον και εξαιρετικής κρισιμότητας θέμα της πώλησης του 40% των λιγνιτικών υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ.

Από την πόλη της Φλώρινας αυτή τη φορά τα στελέχη του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ κατέστησαν σαφή την ανυποχώρητη θέση του συνδικάτου ότι «δεν υπάρχει καμία ΑΠΟΛΥΤΩΣ περίπτωση να επιτραπεί η εφαρμογή των σεναρίων που μιλούν για πώληση μονάδων της επιχείρησης» και ότι πάνω σε αυτό το σενάριο καλούνται να «δοκιμαστούν οι αντοχές όλων μας».

Μιλώντας στους εργαζόμενους –που για μία ακόμα φορά ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά το κάλεσμα του σωματείου- ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ανέπτυξε όλες τις πτυχές των εν λόγω ζητημάτων, κατέθεσε στους παριστάμενους τα τελευταία νέα επί αυτών και κάλεσε όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ να επαγρυπνούν και να παρακολουθούν τη ροή των στοιχείων που δίδει το σωματείο σε καθημερινή βάση.

Της ενημέρωσης ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι εργαζόμενοι κατέθεσαν τις απορίες, τον προβληματισμό, τις προτάσεις και την αισιοδοξία τους ότι με την συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη, ενημέρωση από την πλευρά του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ θα δημιουργούνται πάντα οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για όλα τα θέματα που τους απασχολούν

Σήμερα Τετάρτη 4 Αυγούστου ανάλογη ενημερωτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα στο ξενοδοχείο «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ», ώρα 6.30 το απόγευμα ενώ την Πέμπτη ενημέρωση θα γίνει στο εργατικό κέντρο Κοζάνης, ώρα 7 μ.μ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΓΙΑΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ.

altΆμεση και απολύτως αποτελεσματική απεδείχθη μία ακόμα ενέργεια – όχληση που έγινε από το Σωματείο Παραγωγής Η/Ε ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, αυτή τη φορά για την κακή και επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για όλους όσους χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό Πτολεμαΐδας Κοζάνης κυρίως σε ότι έχει να κάνει με το τμήμα από την πόλη ως στο ύψος του Βιομηχανικού Συγκροτήματος.

Μετά την τελευταία επιστολή του Σωματείου μας (στις 23 Ιουλίου) προς το Νομάρχη Κοζάνης, με αίσθημα ικανοποίησης διαπιστώσαμε ότι όχι απλά ξεκίνησαν άμεσα αλλά ολοκληρώθηκαν σε χρόνο dt οι διαδικασίες αποκατάστασης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο οδόστρωμα με την πάροδο του χρόνο και εξαιτίας φυσικά της συνεχούς χρήσης του από τη μία και της  κακής συντήρησής του από την άλλη.

Ορισμένα πράγματα, πραγματικά,  «κρίνονται εκ του αποτελέσματος» και για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ το γεγονός της άμεσης κινητοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας, αποδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος που θέσαμε, επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες μας με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, αυτόν δηλαδή της έναρξης και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών.