Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 20:41

Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08-10-2012 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 20:00
ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης
2. Συζήτηση με θέμα «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής Λιγνιτικής Παραγωγής.
Εισηγητής: κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3. Έγκριση της αριθμ. 23/2012 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Έκδοση εγγυητικής επιστολής»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφ. Επιχείρησης.
4. Έγκριση της αριθμ. 45/2012 Α.Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό του Προϋπολογισμού 2012»
Εισηγητής:κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν.
5. Α)Εξέταση ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του 2ου Πρωτοκόλλου Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6. Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ: Α) Εξέταση αίτησης – ένστασης των Μιχαηλίδη Γ., Βαχτσιαβάνου Δ., Κων/νίδη Ν., Ντίνα Β., Καλημέρη Ν., Φασνάκη Μ., Μπατιάνη Αθ., Παπαζήση Χρ. Και Λάτσιου Κ., κατά της αριθμ. 13/2010 Α.Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 17 και 18 της πόλης της Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8. Αίτημα Μιχούλη Αναστασίας για διοικητική αποβολή της Καπρίνη Συμέλας από το περίπτερο επί της πλατείας Νίκης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
9. Καθορισμός αριθμού νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. Αποδοχή κυριότητας μηχανημάτων έργων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
11. Α)Εκμίσθωση ή μη βοσκήσιμης έκτασης εμβ. 3.900 στρ. που βρίσκεται στην περιοχή «Γκιώνα – Τσαρκούλι» του αγροκτήματος Τ.Κ. Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης.
Β) Εκμισθώσεις δημοτικών χωραφιών 1)Τ.Κ. Άνω Κώμης εμβ. 86.345 τ.μ., 2)Τ.Κ. Αμυγδαλιάς εμβ. 42.275 τ.μ. και 3)Τ.Κ. Μαυροδενδρίου εμβ. 37.250 τ.μ.
Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κοζάνης.
12. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
14. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 08-10-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 20:43