Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 14:16

Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Προετοιμασία και υποστήριξη των φακέλων για προσέκλυση κεφαλαίων επένδυσης στη Δυτική Μακεδονία / Π. Ε. Κοζάνης.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.) .-Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
3 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
4 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Δουρμουσόγλειου Δημοτικού Γηροκομείου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
5 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κ.Δ. Αγίας Σωτήρας, Βυθού, Διλόφου Κοινότητας Πενταλόφου».-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Δ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ, ΒΥΘΟΥ, ΔΙΛΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7 Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 64/2007 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Νεάπολης για καθορισμό λατομικής περιοχής. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8 Τεκμηρίωση ιδιοκτησίας πέτρινης γέφυρας Ροδοχωρίου. - Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
9 Παροχή γνώμης στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον αριθμό των αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου που δύναται να χορηγηθούν από το Δήμο Βοΐου το 2013.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
10 Χορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών αγορών από το Δήμο Βοΐου για το 2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
11 Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» από 1/7/2012 ως 30/9/2012 & 1/10/2012/31.3.2012 κι εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του για την υποβολή της αίτησης – δήλωσης, δεσμεύοντας τον Δήμο με την υπογραφή της.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
12 Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου του Δ.Σ. και Αντιδημάρχου και της ημερήσιας αποζημίωσης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
13 Απόψεις επί της εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39.1 MW (17Α/Γ) και των συνοδών έργων , στη θέση ''Μέλια'' του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». –Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Μακρής Χ
14 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
15 Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης, παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Βοΐου.-Εισηγήτρια η Δ.Σ. κ. Κισκίνη Κ.
16 Χρηματοδότηση της ΔΗΚΕΒΟ 2012 – 2013. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
17 Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Σιάτιστας.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
18 Επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με το ποσό των 6.800,00 € για την «Συντήρηση και επισκευή της στέγης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
19 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
20 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 209/2012 απόφασης του ΔΣ περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευση και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)».- Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
21 Διόρθωση της 185/2012 ΑΔΣ περί: «Απευθείας εκμίσθωση περισσεύματος βοσκοτόπων για την θερινή περίοδο 2012». ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
22 Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 201/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σιάτιστας περί: «Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση των μερίδων συμμετοχής στην Αστική Εταιρεία διαχείρισης ΒΙΟΠΑ Σιάτιστας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Δήμο Σιάτιστας των εταίρων α) ΕΒΕ Κοζάνης β) ΕΟΜΜΕΧ γ) Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας. Αποδοχή μεταβίβασης και σχετική τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την δρομολογούμενη θέση σε εκκαθάριση και λύση της εταιρείας.».- Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
23 Αιτήσεις.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 14:17