Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 08:05

Συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

12-03-2018

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

18:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.      

Έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ:

α) 216/2017    «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2018»

β) 21/2018   «Κοινωνικό τιμολόγιο έτους 2018

γ) 37/2018 «Ακύρωση της αριθμ. 15/2018 Α.Δ.Σ. – Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018»

δ) 42/2018 «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού έτους 2018 με συμβάσεις μίσθωσης έργου»

Εισηγητές: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, κ. Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.

2.      

Έγκριση σύναψης συμφωνίας συνεργασίας με το Α.Π.Θ. για το ερευνητικό πρόγραμμα STORES «Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.      

Καθορισμός θέσεων καντινών – φορητής έψησης με αφορμή τη διεξαγωγή αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση όψεων Δημοτικού Σχολείου Χαρ. Μούκα.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής – Ελίμειας – Δημ. Υψηλάντη – Ελλησπόντου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: Επισκευή στέγης δημοτικού κτηρίου επί της οδού Τσιμηνάκη.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.      

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10.   

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11.   

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12.   

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13.   

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14.   

Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

15.   

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16.   

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Υποδομές υποστήριξης της Κοινωνικής Συνοχής Τ.Κ. Πολυμύλου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

17.   

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση χάραξης οδικού δικτύου άξονα Βατερού Μεταμόρφωσης – αύξηση του προϋπολογισμού μελέτης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

18.   

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 - Έγκριση μελέτης του έργου: Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

19.   

Ορισμός επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20.   

Έγκριση κα δέσμευση πιστώσεων ποσού 415,38 € από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21.   

Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2018.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22.   

Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης με θέμα «1η υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

23.   

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής «Ονομασίας οδών, πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

24.   

Επιστροφή διαφόρων ποσών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων – Διαγραφές οφειλετών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25.   

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26.   

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των: 7ου, 9ου, 14ου, Α΄ και Β΄ τμ. 15ου, 18ου, Α΄ και Β΄ τμ. 20ου, Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27.   

Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση οριστικών μελετών για την κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Χρωμίου – Ποντινής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

28.   

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

29.   

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

30.   

Έγκριση μελέτης υποβιβασμού δημοτικού δρόμου προς παλιό Κλείτος. Επαναφορά στην πρότερη κατάσταση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31.   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: Συντήρηση υπαίθριου  θεάτρου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32.   

Καθορισμός τελών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 για τις εμποροπανηγύρεις Δρεπάνου και Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης για το έτος 2018.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

33.   

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.ΚΟ.Α.Ε. με τίτλο: Μελέτες εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Άνω Κώμης – Κάτω Κώμης.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34.   

Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κ.λ.π. Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35.   

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36.   

Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37.   

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαμορφώσεις & αποκαταστάσεις Κ.Χ. (Πλατείες & Πάρκα Αιανής, Ρυμνίου, Ξηρολίμνης) – Αύξηση προϋπολογισμού μελέτης του Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

38.   

ΕΑΠ 2012-2016 Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του έργου: Υλοποίηση σχεδίου Μάρκετινγκ Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

39.   

Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος και έγκριση σύναψης σύμβασης για τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την είσπραξη των απαιτήσεων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

40.   

Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 08:07