Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018 08:29

35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/09/2018 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση, καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε.Ο.2 Φλώρινας - Βίγλας Πισοδερίου “Χιονοδρομικό”».
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 6.000 (έξι χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2018-2019».
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Βλάστης».
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση, σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 (Κοζάνης-Ιωαννίνων)».
 7. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 91791/7716/21 - 05-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων.
 8. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά : Πιστοποίηση τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας στην Πτολεμαϊδα.
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων του άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου : «Επισκευή Φωταγώγησης Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού δαπάνης # 52.300,00 € #. 
 10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :           «Επισκευή Φωταγώγησης Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»προϋπολογισμού δαπάνης # 52.300.00 € #. 
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση Μηχανήματος Έργου UNIMOG U423 (ΜΕ 135958 ΙΧ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 12. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 13. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε.Γρεβενών.
 14. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ,Μ.).
 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 17. Έγκριση δαπάνης και έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 18. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 19. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων», Π.Ε.Καστοριάς.
 20. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνης,  στην 9η Επιστημονική Οδοντιατρική Σύνοδο της Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου  2018.
 21. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Φ.Σ. Μακεδονικό Σιάτιστας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018.
 22. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», στο Γ΄ Συμπόσιο Λογοτεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις  23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.
 23. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου θολόλακκα» Προϋπολογισμός: 7.008.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 25. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας λογισμικού επεξεργασίας χωρικών δεδομένων για το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού της ΠΕ Φλώρινας ποσού 7.1300,00€.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018 08:31