Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
vetonews

vetonews

altΑπό σήμερα σε όλη τη χώρα τα άτομα με αναπηρία θα αναγκαστούν να πληρώνουν ολόκληρο εισιτήριο στα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ της χώρας. Με επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) προς όλα τα ΚΤΕΛ, γίνεται γνωστό πως λόγω της μη υπογραφής των νέων συμφωνητικών μεταφοράς για το έτος 2010 με τα αρμόδια υπουργεία αλλά και την μη εξόφληση τον οφειλόμενων ποσών του 2009, τα ΑμεΑ θα υποστούν την καταβολή ολόκληρου του εισιτηρίου και όχι μειωμένου κατά 50% που ίσχυε για το έτος 2009. Για το θέμα μίλησαν στο ραδιόφωνο του VETO91fm ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Κοζάνης Θόδωρος Μιχαηλίδης και ο πρόεδρος του συλλόγου ΑμεΑ "Ηλιαχτίδα" κ. Λότσιος.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΛΟΤΣΙΟΥ ΣΤΟ VETO91fm
{mp3}100701_mixailidis{/mp3}

altΣτις 15 Ιουνίου 2010 πιστοποιήθηκε ο Δήμος Πτολεμαΐδας ως Υγιής Πόλη για την Φάση V (2009-2013) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Την πιστοποίηση έλαβε μετά από θετική αξιολόγηση της αίτησης που προετοίμασε και κατέθεσε στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο του ΠΟΥ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων αποτελείται από ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν δεσμευτεί για την υγεία και την αειφόρο ανάπτυξη: πάνω από 90 πόλεις από 30 χώρες συμμετέχουν στο Δίκτυο. Επίσης, συνδέονται μεταξύ τους μέσω εθνικών, περιφερειακών, μητροπολιτικών και θεματικών δικτύων Υγιών Πόλεων.

Μια πόλη συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων με βάση κριτήρια τα οποία ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια. Επίσης, πιστοποίηση μπορούν να πάρουν μόνο 1 πόλη ανά 4 εκατομμύρια κατοίκων μιας χώρας, ο αριθμός για την Ελλάδα είναι 3 πόλεις και ο Δήμος Πτολεμαΐδας μαζί με τον Δήμο Αμαρουσίου και την Πόλη των Αθηνών συμπληρώνουν τις πόλεις αυτές.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Πτολεμαϊδας μέσω του δημάρχου Γρηγόρη Τσιούμαρη έχει την αντιπροεδρία του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, όπως αποφασίστηκε πριν λίγες εβδομάδας κατά τη γενική συνέλευση του ελληνικού δικτύου.

Κάθε πενταετής φάση εστιάζει σε βασικά θεματικά πεδία προτεραιότητας και ξεκινά με μια πολιτική δήλωση και ένα σύνολο στρατηγικών στόχων. Ο γενικότερος στόχος της τρέχουσας φάσης V (2009-2013) είναι η Υγεία και η Ισότητα στην Υγεία σε όλες τις τοπικές πολιτικές.

Τα τρία βασικά θέματα είναι τα εξής:

1.πλαίσια φροντίδας και υποστήριξης

2.υγιεινή διαβίωση

3.υγιής αστικός σχεδιασμός

Φάση V υποστηρίζεται από την Διακήρυξη του Ζάγκρεμπ για τις Υγιείς Πόλεις, ενώ οι Υγιείς Πόλεις είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, με δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί και στις έξι περιφέρειες του ΠΟΥ.

Ποια πόλη είναι Υγιής;

Η υγιής πόλη ορίζεται από μια διαδικασία, όχι από το αποτέλεσμα.

Μια υγιής πόλη δεν είναι ένα που έχει επιτύχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς υγείας.

Έχει συνείδηση της έννοιας υγεία και καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωσή της. Κατά συνέπεια, κάθε πόλη μπορεί να είναι ένα υγιής, ανεξάρτητα από την παρούσα κατάσταση υγείας.

Οι απαιτήσεις είναι: δέσμευση για την υγεία και μια διαδικασία και δομή για την επίτευξή της.

Μια υγιής πόλη είναι αυτή που συνεχώς δημιουργεί και βελτιώνει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της και διευρύνει τα μέσα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλληλοϋποστηρίζονται για την εκπλήρωση όλων των λειτουργιών της καθημερινής τους ζωής και να τις αναπτύξουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο ΠΟΥ συνιστά ένα βασικό μοντέλο για μια υγιή πόλη.

Υγιείς Πόλεις, η προσέγγιση

Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να θέσει την υγεία σε υψηλή θέση στην πολιτική και κοινωνική ατζέντα των πόλεων και να οικοδομήσουν ένα ισχυρό κίνημα για τη δημόσια υγεία σε τοπικό επίπεδο. Τονίζει ιδιαίτερα την ισότητα, την συμμετοχική διακυβέρνηση και αλληλεγγύη, την διατομεακή συνεργασία και δράση για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας.

Για την επιτυχή εφαρμογή της προσέγγισης αυτής απαιτείται καινοτόμία στις δράσεις που θα αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης, και στην εκτενή δικτύωση μεταξύ των πόλεων σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Αυτό συνεπάγεται:

ρητή πολιτική δέσμευση
ηγεσία
θεσμική αλλαγή
διατομεακές σχέσεις

Η προσέγγιση των Υγιών Πόλεων αναγνωρίζει τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην υγεία και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού, εθελοντικού τομέα και των οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας. Αυτός ο τρόπος εργασίας και σκέψης περιλαμβάνει τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, απαιτεί πολιτική δέσμευση και οργανωτική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και αναγνωρίζει ότι η διεργασία είναι τόσο σημαντική όσο και τα αποτελέσματα. Η έννοια "Υγιείς Πόλεις" εμπνεύστηκε και υποστηρίχθηκε από την στρατηγική του ΠΟΥ «Υγεία για όλους» και τους στόχουςς ΥΓΕΙΑ21.

Το δίκτυο έχει 6 στρατηγικούς στόχους:
 
να προωθήσει πολιτικές και δράσεις για υγιή και αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ, με έμφαση σε καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, των πολιτών που ζουν στο όριο της φτώχειας και στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων
να ενισχύσει τις Υγιείς Πόλεις σε εθνικό επίπεδο στις πολιτικές ανάπτυξης της υγείας, την δημόσια υγεία και την αστική αναγέννηση με έμφαση στην εθνική και τοπική συνεργασία.
να δημιουργήσει πολιτικές και πρακτικές, αποδείξεις, γνώσεις και μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της υγείας
να προωθήσει την αλληλεγγύη, την συνεργασία και τους δεσμούς εργασίας ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις και στα δίκτυα που μετέχουν
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη θεμάτων υγείας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω συνεργασιών με άλλα όργανα που προάγουν αστικά θέματα και δίκτυα τοπικών αρχών
να αυξήσει την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης

Ο ΠΟΥ/Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων εργάζονται μαζί συνεχώς και στις ετήσιες συναντήσεις όπου συζητούν τις νέες πρωτοβουλίες, εξετάζουν νέα στοιχεία και πρωτοβουλίες για το πεδίο της υγείας. Οι πόλεις συναντιόνται σε ετήσια βάση και κάθε συνάντηση συνοψίζεται από μια πολιτική δήλωση που εγκρίνεται από τους παρόντες δημάρχους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της κάθε πενταετούς φάσης, το συνέδριο που πραγματοποιείται κάνει τον απολογισμό της φάσης και χαράζει την μελλοντική στρατηγική.
 
 
 

Ομόφωνα αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πτολεμαϊδας κατά την τελευταία του συνεδρίαση η ονοματοδοσία τριών δρόμων της πόλης προς τιμή του π. Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνου Καντιώτη, των Ηπειρωτών και της αδελφοποιημένης με την Πτολεμαϊδα Έγκωμης Κύπρου.

Ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας Γρηγόρης Τσιούμαρης ξεκίνησε την εισήγησή του λέγοντας ότι «με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε στη Φλώρινα για την έκδοση γραμματοσήμου και λευκώματος για τον Αυγουστίνου Καντιώτη» και την πάγια θέση του δημοτικού συμβουλίου Πτολεμαϊδας να τιμά ανθρώπους εν ζωή για την προσφορά και το μεγάλο τους έργο, προτείνεται να δοθεί σε ένα δρόμο της Πτολεμαϊδας το όνομα του Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη.

Ο κ. Τσιούμαρης επισήμανε στη μεγάλη προσφορά του σεβάσμιου γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη στην Εορδαία μέσα από την ανέγερση οικοτροφείου αρένων, οικοτροφείου θηλέων, τριών ιερών ναών, του γηροκομείου και πολλών άλλων σημαντικών υποδομών. Ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας αναφέρθηκε, επίσης, στη μεγάλη συμβολή του Αυγουστίνου Καντιώτη στην επιλογή δημιουργίας του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, αλλά και στο έργο του για το περιβάλλον (το 1980 είχε προσκαλέσει σύσκεψη με το τότε δήμαρχο Αν. Σπανίδη για περιβαλλοντικά ζητήματα) και την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τόσο στην επίσκεψη του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όσο και του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ο κ. Τσιούμαρης υπενθύμισε ότι επανέλαβε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, την παρουσία του Αυγουστίνου Καντιώτη με την τόσο ισχυρή παρουσία του στην περιοχή.

Ο κ. Τσιούμαρης πρότεινε την ονομασία του τμήματος της οδού Δημοκρατίας από τη διασταύρωση με την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως το 6ο δημοτικό σχολείο σε οδό Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη, μια και περνάει μπροστά από το Επισκοπείο (πρώην οικοτροφείο αρένων).

Σε ότι αφορά στην ονομασία του Πάρκου Ηπειρωτών ο κ. Τσιούμαρης τόνισε ότι «οι προερχόμενοι από την Ήπειρο συνδημότες μας σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή και άλλους συλλόγους της περιοχής εξωράισαν το χώρο Κουρί και προχώρησαν σε διαμορφώσεις χώρων». Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τους κόπους των Ηπειρωτών ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας πρότεινε την ονομασία του χώρου σε Πάρκου Ηπειρωτών, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για τους Ηπειρώτες της περιοχής.

Σε ότι αφορά στην πλατεία Έγκωμης Κύπρου ο κ. Τσιούμαρης τόνισε ότι «κατά την πρόσφατη εκδήλωση για τη διάσωση των ελληνοχριστιανικών μνημείων της Κύπρου, τόσο η γενική πρόξενος, όσο και η πρόεδρος των Κυπρίων στην Ελλάδα συζήτησαν για τη δημιουργία ενός χώρου αναφοράς της Κύπρου και των Κυπρίων αδελφών». Ως εκ τούτου ο κ. Τσιούμαρης πρότεινε τη δημιουργία πλατείας Έγκωμης Κύπρου στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίας και Ανανία Νικολαϊδη, όπου καταλήγει η οδός Κύπρου και πρόκειται να διαμορφωθεί σε κυκλικό κόμβο άμεσα με την ολοκλήρωση των εργασιών στην Ανανία Νικολαϊδη. 

Στα Ελευθέρια της πόλης μετά την παρέλαση που θα γίνει στο χώρο θα φυτευτούν δύο δέντρα συμβολικά για τις δύο αδελφοποιημένες πόλεις, ενώ θα παραβρίσκεται αντιπροσωπεία από την Έγκωμη με επικεφαλής το δήμαρχο Ν. Παυλίδη με τον οποίο ο κ. Τσιούμαρης μίλησε ήδη τηλεφωνικά. ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην Έγκωμη Κύπρου υπάρχει ήδη οδός Πτολεμαϊδας.

 

altΣε ρόλο πρωταγωνιστή βρήκαν τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα. Περισσότερο από ποτέ πολυάριθμη η συμμετοχή, περισσότερο από ποτέ δυναμική και σε παλμό. Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καθολικά, με ένταση και δυναμισμό, συμμετείχε σε όλες τις δράσεις που διοργανώθηκαν κατά τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΓΣΕΕ στέλνοντας ένα και μοναδικό μήνυμα :

ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΡΑΝΙΔΑΣ.

 
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΣΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ - ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΕΣ
 
Συνεχείς εξακολουθούν να είναι οι οχλήσεις του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθεί επιτέλους,  θετική εξέλιξη στο θέμα της λειτουργίας της κατασκήνωσης στο Υδρίλι.

Η τελευταία κινητοποίηση του Σωματείου προς αυτή την κατεύθυνση είχε να κάνει με δυναμική κατάληψη στελεχών του, στο γραφείο του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ, σε μία ακόμα προσπάθεια να αρθούν τα προβλήματα – κωλυσιεργίες, που για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ, όπως και άλλη φορά έχει καταγγείλει ¨προέκυψαν σκοπίμως¨, προκειμένου να εξυπηρετηθούν άλλου είδους συμφέροντα.

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ξεκάθαρα έχει εκφράσει την εκτίμησή του, ότι το γεγονός της μη λειτουργίας της κατασκήνωσης αποτελεί ζήτημα απαράδεκτο και ανήθικο για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που δεν δικαιολογείται να υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία επειδή κάποιοι αδυνατούν να πράξουν τα αυτονόητα.

Λίγο πριν από την έναρξη της 2ης κατασκηνωτικής περιόδου, όχι απλά περιμένουμε, αλλά απαιτούμε να γίνουν ταχύτατα όλα όσα απαιτούνται, προκειμένου να ανοίξει η πόρτα του Υδριλίου για τα παιδιά των εργαζομένων.

Σε διαφορετική περίπτωση ας θεωρήσουν οι υπεύθυνοι ότι η κατάληψη στο γραφείο του κ. Μπούρχα ήταν ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ.

 
alt-Δεν πετάω τα σκουπίδια έξω από το αυτοκίνητο μου παρά όταν σταματήσω, σε ένα κάδο

-Προσπαθώ τις περισσότερες φορές να διασχίζω τη διάβαση πεζών όταν περνώ απέναντι και δεν περνάω από όπου με βολέψει

-Όταν οδηγώ δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.

-Φοράω πάντα ζώνη ακόμη και μέσα στην πόλη.

-Δεν οδηγώ σα να είμαι ο βασιλιάς της ασφάλτου και όλοι πρέπει να παραμερίσουν

-Δεν παρκάρω ποτέ σε θέσεις αναπήρων

-Δεν πατάω κόρνα έτσι για να χαιρετήσω, ξέρω πως ενοχλώ

-Γεμίζω το ρεζερβουάρ μου εκεί που έχει χαμηλή τιμή,όχι μόνο για το πορτοφόλι μου αλλά για να επιβραβεύσω-ενθαρρύνω  τον επιχειρηματία.

-Προτιμώ την επιχείρηση που με σέβεται και δεν με βλέπει ως κινούμενο ευρώ και υποψήφιο θύμα.

-Δεν αδειάζω το λαιμό μου δημοσίως.

-Ζητάω απόδειξη και ας με στραβοκοιτάνε κάποιοι.

-Όταν κάποιος με ρωτάει πως θα πάει κάπου, ακόμη και να μη ξέρω προσπαθώ να τον βοηθήσω

-Λέω καλημέρα /καλησπέρα αν βρω κάποιον στο ασανσέρ.

-Δεν θεωρώ πως επειδή είμαι Έλληνας μου χρωστάει όλος ο κόσμος. Τουναντίον νιώθω πως πρέπει να φανώ, έστω λίγο  αντάξιος των προγόνων μου

-Δεν βλέπω παντού συνωμοσίες και εχθρούς.

-Δεν νομίζω πως όλοι οι άλλοι λαοί είναι κατώτεροί μ ου και εν πάση περιπτώσει αν είμαι ανώτερος τους πρέπει να το αποδεικνύω κάθε ημέρα.

-Ξέρω πως ο σεβασμός δεν είναι αυτονόητος αλλά κερδίζεται

-Δεν κάνω παρέα με τους κρατούντες για να μπορώ να γράφω ανεπηρέαστα.

-Δεν με νοιάζει μόνο η σύνταξη που θα πάρω αλλά και η χώρα που θα αφήσω στις επόμενες γενιές

- Επιμένω για τις απόψεις μου, τις υπερασπίζομαι και ας μη είναι αρεστές

-Ως παιδί του ιδιωτικού τομέα δεν θα στεναχωρηθώ αν αρθεί η μονιμότητα

-Δεν ονειρεύτηκα ποτέ ‘μια θεσούλα’

-Δεν θέλω να ‘αράξω’, μου αρέσει η κίνηση

-Ξέρω πως πρέπει να παράγω αυτά που εισπράττω για να είναι βιώσιμη η δουλειά μου..

-Δεν μπορώ να καταλάβω την έννοια κλειστό επάγγελμα. Οι φούρνοι, οι καφετέριες, τα ρουχάδικα, ο γιατρός κ.ο.κ τότε γιατί να μην είναι κλειστά;

-Δεν μπορώ να καταλάβω την λογική του ΠΑΜΕ. Όταν αποκλείουν ένα κρουαζιερόπλοιο δεν καταλαβαίνουν πως πνίγουν τον καταστηματάρχη της γειτονιάς και όχι τον καπιταλισμό;

-Είμαι αισιόδοξος για την χώρα μου και πιστεύω πως θα γίνουμε καλύτεροι μετά από αυτό το ταρακούνημα.

-Πολλά από αυτά που μας ζητάνε να κάνουμε ήθελα να τα έχουμε κάνει μόνοι μας π.χ κατάργηση μονιμότητας, για να μη χρειαστεί να μας τα επιβάλουν.

-Το Δυτικό πολιτισμό θέλω να φτάσω, Μαρόκο είμαι ήδη(ως χώρα)

-Πιστεύω στο γηράσκω αεί διδασκόμενος(δια βίου μάθηση) και προσπαθώ να βελτιώνομαι

-Για τις αναποδιές στην ζωή μου, που ήταν πολλές, δεν τα ρίχνω στην ‘άτιμη την κενωνία’ αλλά στην κακή συγκυρία

-Από τα άρθρα μου όλα αυτά τα χρόνια δεν αποκόμισα οικονομικά οφέλη παρά ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια.

-Νομίζω πως τα άρθρα μου και η εν γένει συμπεριφορά μου είναι το δικό μου λιθαράκι στο καλύτερο αύριο για την πατρίδα μου

-Είναι αυτονόητο σε μένα πως κάθε ημέρα πρέπει να είμαι χρήσιμος άνθρωπος και φίλος

 
Είμαι ο Γιάννης και είμαι εντάξει(;).

altΤου ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στις 4 Ιουλίου λοιπόν οι Βελβεντινοί θα ψηφίσουν με δημοψήφισμα για την αποχή τους από τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. ΠΟΛΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ακούγεται όλο αυτό είναι αλήθεια! Φέρνει κάτι από ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, κάτι από ΟΧΙ και κάτι από …asterix. Οχι δε συγχέω ούτε παρομοιάζω το κόμικ με τις ηρωικές στιγμές του έθνους μας, απλά θέλω να δείξω πόσο εύκολα –σε μια γραμμή- μπλέκεται ο ηρωισμός με τη γελοιότητα. Όλα τα μεγάλα πράγματα και καταστάσεις, όταν χάσουν το μέτρο τους οδηγούνται στη γελοιοποίηση και εντέλλει στο χλευασμό.

altΕκατό πολίτες από το Βελβεντό με επικεφαλή τον δήμαρχο Μανώλη Στεργίου και την Συντονιστική επιτροπή που έχει συσταθεί, απέκλεισαν τα γραφεία της ΑΝΚΟ, όπου στο 3ο όροφο συνεδριάζει αυτήν την ώρα η διοικούσα επιτροπή της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης. Η αμηχανία ήταν έκδηλη στα πρόσωπα τόσο του πρόεδρου Σάββα Ζαμανίδη όσο και του δημάρχου Σερβίων Δημοσθένη Κοκολιού όταν άκουγαν το δήμαρχο Βελβεντού Μανώλη Στεργίου αλλά και όσους στην συνέχεια πήραν το λόγο, να τους ζητούν να ανακαλέσουν προηγούμενη απόφαση που πήραν για την δημιουργία τεσσάρων δήμων στο Ν. Κοζάνης και να παραιτηθούν του αξιώματος τους από μέλη της διοίκησης της ΤΕΔΚ αφού κατάφεραν να πρωτοτυπήσουν σε όλη την Ελλάδα παίρνοντας απόφαση ενάντια στην θέληση μιας κοινωνίας και ενός δήμου που ζητούσαν να παραμείνουν αυτόνομοι.

altΜε αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα θέματα του ασφαλιστικού και των εργασιακών, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης Γιάννης Βλατής αναρωτήθηκε  «πως είναι δυνατόν να είναι κανείς ευχαριστημένος όταν ουσιαστικά γίνονται αλλαγές που πολλές φορές είναι βίαιες με την έννοια ότι έπρεπε να έχουν γίνει πριν πολλά χρόνια». Ο κ. Βλατής απαντώντας σε ερώτηση για τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, επισήμανε ότι «οι αποφάσεις είναι συλλογικές και δεν είναι ευθύνη ενός μόνου υπουργού».

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 13:43

Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π. – «ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης και η ιστοσελίδα www.sourdos.gr στο πλαίσιο των Λασσανείων 2010 διοργανώνουν την Κυριακή 4 Ιουλίου, νεανικό πάρτυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 με τα χορευτικά της ΑΓΣ Μακεδονικής Δύναμης. Θα ακολουθήσει το συγκρότημα ZamanFu στις 20:30 και στις 21:15 το συγκρότημα BEMOL.

Τέλος, η βραδιά θα κλείσει με το πιο δυνατό DJ Party του καλοκαιριού… Guest ο γνωστός σε όλους μας dj Ilito from NIGMA.