Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 12:45

"ΝΗΜΑΤΑ" μια γιορτή σε 4 εποχές στην Πτολεμαϊδα


εποχές, που αφορούν κάθε φορά και ένα διαφορετικό πολι-
τιστικό γεγονός που συμπεριλαμβάνει ανθρώπους

ε Αναπη-
ρία, σχεδιάζεται για αυτούς, αλλά την ίδια ώρα εξακτικώνεται

στο σύνολο της κοινωνίας, παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Κατ’

αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται έμπρακτα και προωθείται η κα-
θολική προσβασιμότητα των ανθρώπων με Αναπηρία στον πο-
λιτισμό -μαζί και μέσα στην κοινότητα και όχι έξω από αυτήν.

Νήματα, νημάτια, κλωστίτσες, όλοι είμαστε κλωστίτσες, υφαί-
νουμε τον ιστό της προσωπικής μας ζωής, διασχίζουμε τη ζωή,

συναντάμε υφάδια, άλλες κλωστίτσες, συνδεόμαστε, υφαίνουμε
λόγια, εικόνες, μουσικές, φτιάχνουμε βιβλία, δένουμε, ράβουμε
με άλλες κλωστές, τυπώνουμε τα όσα ζήσαμε, αποτυπώνουμε
τα δικά μας υφάδια, το πέρασμά τους -το πέρασμά μας- από
τον ιστό.

Τα νημάτια είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους, όμως τα χρει-
αζόμαστε όλα, για να υφάνουμε τον κάμπο του υφαντού μας.

Η γλώσσα φαίνεται συμβολική, είναι όμως κατ’ ουσίαν ρεα-
λιστική. Η ύφανση διαπερνά την καθημερινότητά μας και μας

αποκαλύπτει το βαθύτερο των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων
αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Ένα αρχέγονο αντικείμενο
-το νήμα- γίνεται δίαυλος να μιληθεί ο εσώτερος εαυτός στο

σύγχρονο γίγνεσθαι και μάλιστα να παράγει σύγχρονο πολι-
τισμό και να αποτελέσει τον άξονα σε καινοτόμες πολιτιστικές

δράσεις. Μια πανάρχαια τέχνη -η υφαντική- συνυφαίνεται με
άλλες εξίσου πανάρχαιες, την αφήγηση, τη γραφή, τη μουσική,

και όλες μαζί συνδημιουργούν τρόπους σύγχρονους καλλιτε-
χνικής έκφρασης. Το νήμα είναι η αφετηρία από όπου θα δια-
χυθεί ο πολιτισμός. Όλοι όσοι θα εμπλακούν ποικιλοτρόπως σε

αυτό, είναι τα υφάδια που θα μιλήσουν με μια νέα, καινοτόμο,
γλώσσα.

Όλγα Ντέλλα
σχεδιασμός - επιμέλεια