Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 22:00

Στην «Πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων» το δίκτυο protasis περιμένοντας τις απαντήσεις του δήμου Κοζάνης

Με την επιστολή αυτή απευθυνόμαστε στην «Πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων», αναγνωρίζοντας, μέσα από τα πρώτα στίγματα προθέσεων που έχετε δώσει, μια σαφή διάθεση να ανοίξετε και να αναδείξετε

σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση πολιτών και αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό το δίκτυο πολιτών pro-tasis, μια ομάδα ανθρώπων που έχει σαν στόχο τη συζήτηση-ανάδειξη ζητημάτων, αλλά και την προώθηση λύσεων, προχώρησε στη σύνταξη και αποστολή δύο επιστολών προς τον Δήμο Κοζάνης που είχαν σαν θέμα την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς θεωρούμε το ζήτημα αυτό μεγάλης σημασίας στο πλαίσιο της αξιοποίησης της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και θεωρώντας μονόδρομο τις αλλαγές αυτές για ουσιαστικές βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι δύο επιστολές παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω με σκοπό να κάνουμε κατανοητό το ύφος και την πρόθεση μας να αγγίξουμε ένα θέμα, το οποίο για πολλούς δήμους της χώρας αποτελεί αντί για πηγή εσόδων, έδαφος για καλλιέργεια ή διατήρηση προσωπικών συμφερόντων με οικονομικό ή ψηφοθηρικό όφελος.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας Αρχιτεκτονικής για την Αυτοδιοίκηση που προωθείται από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ζητήσει σαφή χρονοδιαγράμματα από τους Δήμους για την καταγραφή και παρακολούθηση της διαχείρισης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο έπρεπε ήδη να έχει ενημερωθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (το αργότερο τον Ιούνιο του 2012). Μάλιστα οι Δήμοι όφειλαν να ολοκληρώσουν την απογραφή πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων από το Φεβρουάριο του 2011.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των ΟΤΑ είναι και η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο ετησίου σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης του, αλλά και η ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την εξέλιξη της διαχείρισης. Επίσης οι Δήμοι οφείλουν να αξιοποιούν την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό, μέσω της ειδικά αρμόδιας υπεύθυνης διαχειριστικής αρχής. Ως αξιοποίηση περιγράφεται μεταξύ άλλων η εκποίηση, παραχώρηση και εκμίσθωση της δημοτικής περιουσίας.

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε είναι προς όφελος του συνόλου πρωτίστως των δημοτών, η ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, όπως οι νόμοι ορίζουν. Μάλιστα ο περιορισμός των πόρων στους ΟΤΑ από την κεντρική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία με αποτέλεσμα αυτό να συμβάλλει με τη σειρά του στην περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας των δήμων με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα πλαίσια της οικονομικής ευμάρειας της περιοχής. Επίσης ως δημότες είμαστε μάρτυρες της απαξίωσης και παλαίωσης πολλών περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων) του Δήμου αφού παραμένουν εδώ και χρόνια αναξιοποίητα.

Επειδή εκτός των άλλων μια σύγχρονη δημοτική αρχή οφείλει να διαπνέεται από τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας αλλά και της δράσης, ζητήσαμε να μας απαντήσουν μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 60 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος

Εάν έχει συνταχθεί ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο του Δήμου Κοζάνης όπως όφειλε και που είναι αυτό διαθέσιμο (προσβάσιμο);

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Κοζάνης και ποιος είναι ο υπεύθυνος διαχειριστικός φορέας για την αξιοποίηση;

Που μπορεί κανείς να βρει τον ηλεκτρονικό κατάλογο των ακινήτων που ήδη αξιοποιούνται αποφέροντας οικονομικό όφελος, καθώς και των υπολοίπων ακινήτων που προσφέρονται για μελλοντική αξιοποίηση;

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στο Δήμο Κοζάνης που αφορά τα ενοικιασμένα ακίνητα ιδιωτών καθώς και τα ποσά που δαπανώνται στα μισθώματα των εν λόγω ακινήτων;

Η δημοτική αρχή μας απάντησε εντός του χρονικού διαστήματος, αλλά με μία απάντηση που δεν κάλυψε πολλά από τα ερωτήματα που θέσαμε, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε με την δεύτερη επιστολή η οποία προσπάθησε να θέσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα παραπάνω ερωτήματα.

Έτσι λοιπόν ζητήσαμε ένα πίνακα (έστω και χειρόγραφο) βάσει του οποίου θα προκύπτει α) η περιγραφή, το είδος και η τοποθεσία του ακινήτου που αξιοποιείται, β) το ονοματεπώνυμο του ενοικιαστή καθώς και γ) το ύψος του μισθώματος.

Επίσης ζητήσαμε έναν αντίστοιχο πίνακα που να έχει καταγεγραμμένα α) τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιεί ο Δήμος για να στεγάσει τις υπηρεσίες του (περιγραφή, είδος, τοποθεσία) β) το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή καθώς και γ) το ύψος του μισθώματος ανά ακίνητο. Όσον αφορά αυτό το ερώτημα, ένας τέτοιος πίνακας επισημάναμε πως δεν σχετίζεται με κανενός είδους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου του οποίου η σύνταξη εκκρεμεί και μάλιστα δεν προσκρούει σε κανενός είδους νομικό κώλυμα αναφορικά με τις πληροφορίες των στοιχείων των ιδιοκτητών- μισθωτών ή το ύψος του μισθώματος που δαπανά ο Δήμος.

Μέχρι σήμερα περιμένουμε την απάντηση από τον Δήμο Κοζάνης που θα αποτελέσει την αρχή, για να αξιολογήσουμε και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας.

Αν θεωρείτε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να ενταχθεί στην ατζέντα της «Πρωτοβουλίας», θα χαρούμε πολύ να ανοίξουμε έναν διάλογο.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 22:07