Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015 18:39

Ο Ευαγγελιστής ζωγράφος | του Β. Π. Καραγιάννη

"...Εδώ χρειάζεται κοντύλι του Ζωγράφου, στη μοναξιά,
στην προσευχή και στην προσήλωση, με τα ζωογόνα

τα χρώματα τα πρώτα να ξαναγαλουχήσει
το βρέφος-Θεό, να ξαναγράψει τις πληγές της Αγάπης,
να ξαναδροσίσει τη ρίζα τη συμπονετική..."
Ο Τ.Παπατσώνης στο «Ρεμβασμό Δεκαπενταυγούστου».

Στη συνέχεια "Την ιστορηθείσα υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την Οδηγήτρια» εικόνα Της ο σύγχρονος λαϊκός μεταβυζαντινός ζωγράφος έλαβε καιρόν κι εζωγράφισεν την Οδηγήτριαν ζωγραφιζομένη από τον Λουκά, στον καθεδρικό της Κοζάνης(1664), άγιο Νικόλαο. Ευλόγησεν δηλονότι τα χέρια κι ίσως και τα γένια του. Εζωγράφισεν τον Απόστολο όχι να γράφει το Ευγαγγέλιόν του όπως είθισται στις εκκλησίες των Ορθοδόξων, αλλά να ζωγραφίζει Αυτήν και μάλιστα με οδοντωτόν περίγραμμα την εικόνα που θυμίζει γραμματόσημον...

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015 18:40