Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2011 19:27

Αναπτυξιακά έργα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Κωσταντινος Καραμαρκοςτου Κων/νου Καραμάρκου
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης : Ποια τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας πολιτών και επιχειρήσεων ?
Ποιά μεγάλα διαδημοτικά έργα (κλίμακας έως 30 εκ. €) μπορούν ρεαλιστικά να υλοποιηθούν από υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις μέχρι το 2015, συντελώντας στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ....

του οικονομικού ιστού της περιοχής και δίνοντας επιτέλους μια ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου?
Η υλοποίηση τέτοιων έργων πρακτικά μπορεί να είναι πολύπλοκη, πλην όμως είναι εφικτή με τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες.
Ποια (απλά) βήματα χρειάζονται ?
   1.   Κοινή στόχευση των φορέων στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης   

   2. Περιορισμός έργων μικρότερης κλίμακας και αποτελεσματικότητας και συγκέντρωση δυνάμεων στα μεγάλα έργα – στόχος

   3. Τα έργα να είναι ήδη σχετικά ώριμα σε επίπεδο μελέτης, να μην υπάρχουν σημαντικά προβλήματα (ιδιοκτησιακό, αδειοδοτήσεων κλπ) και να μπορούν να σταθούν ως  διαρθρωτικές μεν παρεμβάσεις, συνεργώντας όμως δε με αντίστοιχες παράλληλες υφιστάμενες υποδομές.
Ποια μεγάλα έργα μπορεί να είναι αυτά και γιατί ?
Τα έργα πρέπει να δρουν ως συνεργατικές επιχειρηματικές υποδομές – έργα βιομηχανικού τουρισμού στο αστικό δίπολο Κοζάνης – Πτολεμαίδας όπως και με στοχευμένες παρεμβάσεις τουριστικών υποδομών στην λίμνη Πολυφύτου και στην περιοχή Βοίου. Οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν   ήπιες προσαρμογές πράσινων χαρακτηριστικών, κυρίως για λόγους οικονομιών κλίμακας.
Ποιοί αποφασίζουν και πότε,  αλλά και  πως  ενημερώνεται δυναμικά η κοινή γνώμη ?
Έχοντας τοποθετηθεί πολλές φορές και στο παρελθόν, επισημαίνω εκ νέου πως απουσιάζει χαρακτηριστικά ένα διαδικτυακό εργαλείο , καλούμενο συχνά ως Παρατηρητήριο Ανάπτυξης, στο οποίο με απλό τρόπο θα μπορεί κανείς να ενημερώνεται για τις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πρόοδο του τόπου μας και τα έργα που υλοποιούνται.
Προθέσεις και γενικοί σχεδιασμοί υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς, χρηματοδοτήσεις το ίδιο, όπως και μελετητικές – διαχειριστικές δεξιότητες :

Διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία , υπάρχει ?
Η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της Περιφ. Ενότητας Κοζάνης χρειάζεται  3-4 μεγάλες παρεμβάσεις, όχι απαραίτητα διαρθρωτικού χαρακτήρα.
Ποιος είναι εδώ για να τις ωριμάσει και φυσικά να τις υλοποιήσει ?

 Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων & Φορέων*

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2011 19:35