Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 16:01

Το ΕΣΠΑ & η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, υπάρχουν προοπτικές για την δυτική ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ;

 karamarkos                        
του Κωνσταντίνου Καραμάρκου

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που με την υλοποίηση του ενδιαφέρει άμεσα ανέργους και νέους επαγγελματίες, είναι αυτό της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, που υλοποιείται με τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης.  

Πέραν όμως των δράσεων ενίσχυσης που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ

και τυγχάνουν ποικιλόμορφης προβολής, δυστυχώς η διακινούμενη πληροφορία (μέσω και του δημοσίου διαλόγου), για τις δράσεις του Προγράμματος είναι ισχνή.

Ίσως λοιπόν για όποιον ενδιαφέρεται να αξίζει τον κόπο να μνημονεύσουμε μερικές επισημάνσεις :

Ποια τα ασφαλή δεδομένα για την υλοποίηση σημαντικών σχετικών δράσεων ?

1. Το Πρόγραμμα αλλά & οι ανακοινώσεις του Υπουργείου διαπιστώνουν & καταγράφουν πως :

Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει την πλέον προβληματική περιφερειακή αγορά εργασίας της χώρας

Β. Έμφαση θα δοθεί σε δράσεις κατάρτισης – επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων

Γ.  Έχει προβλεφθεί ανασχεδιασμός και ποιοτική αναβάθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές θα έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για κατηγορίες πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται στις περιφερειακές αγορές εργασίας.

Δ.  Αποτελεί στόχο η προώθηση των τοπικών ολοκληρωμένων δράσεων στην κατεύθυνση της καινοτόμου, της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ε. Αναμένεται στους επόμενους μήνες η προκήρυξη των σχετικών πράξεων για τη δημιουργία Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης ως αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας.

Ποια τα πιθανά εμπόδια για την συντομότερη και ποιοτικότερη δυνατή αξιοποίηση των  σχετικών δράσεων ?

1. Πρόσφατα και κυρίως ασφαλή στοιχεία που να πηγάζουν από κατά το δυνατόν επίκαιρες μελέτες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας  στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν. Επομένως και δεδομένων των διαμορφωμένων συνθηκών στην αγορά , οι κατευθύνσεις των χρηματοδοτήσεων πιθανά να στηρίζονται σε  εκτιμήσεις και όχι ασφαλή στοιχεία. 

2. Η οικονομική συγκυρία και οι συνθήκες που δημιουργεί αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ασφαλή εξειδίκευση στρατηγικής και στοχοθεσίας.

3. Πολλά από τα νέα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί να ενισχύουν την προετοιμασία      των ενδιαφερομένων είτε για να αυταπασχοληθούν είτε για να προσληφθούν. Η σύζευξη όμως με τις συνεχώς μειούμενες ανάγκες της αγοράς φαίνεται να αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων.

4. Φορείς,  κοινωνικοί εταίροι και ιδιωτικός τομέας, όλοι εμπλεκόμενοι με τις δράσεις του ΕΚΤ στο 3ο ΠΕΠ, βρίσκονται σε αδράνεια ως προς την συμμετοχή τους σε σχετικές δράσεις, λόγω της έλλειψης κινητικότητας τα τελευταία 3 χρόνια.    

Αποτελεί πρόταση η άμεση ενημέρωση από τις σχετικές ιστοσελίδες αλλά και τους θεσμικούς εκπροσώπους της Πολιτείας στην περιφέρεια και κυρίως την ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ταχύτερης αξιοποίησης των προγραμματισμένων πόρων από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

                                                                              
EINAI Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέων & Επιχειρήσεων*

31/3/2011

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 16:38