Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 21 Μαϊος 2016 20:00

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ "ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ": Ο ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ "ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ"| Του ΚΙΜΩΝΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ

- Η "Εναλλακτική Πρόταση" συμφέρει το Κοινωνικό Σύνολο; 
- Διασφαλίζεται η Οικονομική Βιωσιμότητα της ΔΕΗ και των θέσεων εργασίας;
- Ενισχύεται ο Ανταγωνισμός ή οφέλη μόνο για τους Προμηθευτές;Αντί για Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

θα έχουμε υποχρεωτικές Πωλήσεις ρεύματος που θα παράγει μέσω Δημοπρασιών για να μειωθεί το μερίδιό της στην Εγχώρια Αγορά κάτω από το 50%….

Ο κάθε καλοπροαίρετος οικονομολόγος διερωτάται: 
- Το "κρατικίστικο μοντέλο" που επέλεξε η κυβέρνηση εάν θα συμβάλει στην επίλυση των σοβαρών Οικονομικών Προβλημάτων της ΔΕΗ ή θα επιταχύνει την Οικονομική Απαξίωσή της…
- Θα ωφεληθούν οι Τελικοί Καταναλωτές Ρεύματος - που είναι και Φορολογούμενοι... - ή αυτοί, τελικά, θα πληρώσουν το "σπασμένο μάρμαρο";

Μπαίνουμε σε μια "νέα εποχή" για την Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τις συνέπειες που θα έχει η πραγματοποίηση Υποχρεωτικών Δημοπρασιών Ρεύματος που θα παράγει η ΔΕΗ…

Με το Πολυνομοσχέδιο, που περνάει από τη Βουλή, υιοθετείται το "μοντέλο NOME" (υποχρεωτικές δημοπρασίες) που αποτελεί την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ έναντι της προηγούμενης πρότασης για πώληση Μονάδων της ΔΕΗ... 
Σύμφωνα με το Πολυνομοσχέδιο:
"…ο µηχανισµός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., µέσω δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, ο οποίος θεσπίζεται µε τις διατάξεις του παρόντος αποτελεί την εναλλακτική πρόταση, µε βάση και τις διατάξεις του ν. 4336/2015, για το άνοιγµα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα της χώρας και δεν απαιτείται πλέον η βάσει των καταργούµενων διατάξεων προβλεπόµενη διάσπαση της ΔΕΗ ΑΕ µέσω πώλησης µέρους της…"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Με βάση το Σχέδιο που διαβάσαμε για τις Δημοπρασίες προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Για τη συµµετοχή τους στις δηµοπρασίες ορίζονται οι Επιλέξιμοι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, µη περιλαµβανοµένης της ΔΕΗ Α.Ε. 
Παρατήρηση 1: 
Στη Γαλλία που εφαρμόζεται το NOME προβλέπεται ότι, συμμετοχή σε Δημοπρασίες Ρεύματος (από πυρηνικά εργοστάσια) έχουν μόνον Εταιρείες Μεγάλων Παραγωγών ή που μπορούν να εγγυηθούν ότι θα διαθέσουν ποσότητες που θα εξασφαλίσουν από Δημοπρασίες (βάση υπογεγραμμένων Συμβολαίων που έχουν με Μεγαλοπαραγωγούς)… Γιατί σε περιόδους έντονων Διακυμάνσεων Χονδρικών Τιμών ή Ζήτησης οι προμηθευτές μπορεί να βρεθούν σε οικονομική αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών τους…

Τα ποσοστά αποµείωσης των μεριδίων αγοράς της ΔΕΗ εάν υπερβαίνουν ή υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί "… προβλέπεται η αντιµετώπισή τους, δια της µείωσης και αύξησης, αντίστοιχα, των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων…" (!)
Παρατήρηση2:
Αντιλαμβανόμαστε ότι για την επίτευξη των Στόχων θα πρέπει να μεταβάλλονται ανάλογα οι Τιμές Εκκίνησης των Δημοπρασιών… Εάν δεν εκδηλώνεται Αγοραστικό Ενδιαφέρον δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να μειώνονται οι Τιμές Εκκίνησης, ανεξαρτήτως Οικονομικών Συνεπειών για τη ΔΕΗ;

Με το Άρθρο 139 παρέχονται Νομοθετικές Εξουσιοδοτήσεις στους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ, να καθορίζεται η µεθοδολογία προσδιορισµού, καθώς και η εξ αυτής προκύπτουσα ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρατήρηση 3: 
Περνάει στην αποκλειστική αρμοδιότητα δύο υπουργών ένα πολύ Κρίσιμο Θέμα, αυτό των Τιμών Εκκίνησης των Δημοπρασιών… και όχι στην ίδια τη ΔΕΗ, που αποτελεί Εισηγμένη Εταιρεία και της οποίας το 49% αποτελείται από Ιδιώτες Μετόχους…

Οι Τιμές Εκκίνησης των Δημοπρασιών υπολογίζονται με βάση (κυρίως) τα µεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. κλπ…
Παρατήρηση 4:
Θέλει πάρα πολλές διευκρινίσεις το σχετικό θέμα… Υπολογίζονται τα Κόστη που αναλογούν για λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας (πχ κόστος Αντικατάστασης, νέες Επενδύσεις κλπ) και οι οποίες διαφοροποιούν πλήρως το ΜΜΚ ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού ή όχι διαφόρων δραστηριοτήτων; Γιατί υπάρχει τέτοια "στενότητα ερμηνείας" που σύμφωνα με το σχετικό κείμενο "… θεωρούνται µεταβλητά κόστη µόνο εκείνα που, µε εξαίρεση το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης των λιγνιτικών µονάδων, εξαρτώνται από τον όγκο παραγωγής (MWhs) των λιγνιτικών µονάδων…";

ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΜΙΑ "ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ";
Μια "μικρή ΔΕΗ" με έναν κεφαλαιακά ισχυρό Αγοραστή - Στρατηγικό Επενδυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τον Ισχυρότερο ή από τους Ισχυρότερους Παίκτες της Εγχώριας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έναντι των Ιδιωτών και έναντι της "Μεγάλης ΔΕΗ"…

Η Πώληση της "μικρής ΔΕΗ" θα μπορούσε να αποφέρει ένα σημαντικό Κεφάλαιο για την Κεφαλαιακή Ενίσχυση και Βιωσιμότητα της "μητρικής ΔΕΗ" και χρηματοδότηση του Παραγωγικού Εκσυγχρονισμού της…

Μια "μικρή ΔΕΗ" θα μπορούσε να αναλάβει - με βάση τις διαδικασίες πώλησής της - ένα πολύ μεγάλο μέρος των Απλήρωτων Λογαριασμών και των Τραπεζικών Οφειλών της "μητρικής Εταιρείας"…

Η Μεγάλη και η Μικρή ΔΕΗ θα αποτελούσαν το "ισχυρό δίδυμο" - με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, Διαφάνεια και με βάση την Ανταγωνιστικότητα.. - σε βάρος των υπολοίπων "παικτών" της Εγχώριας Αγοράς… Με "πολιτική επιλογή" αυτό δεν έγινε…

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ …"ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ";

- Αυτή η Εναλλακτική Πρόταση είναι Συμφέρουσα για τη ΔΕΗ ΑΕ (Παραγωγή και Εμπορία) και τους Εργαζομένους της; 
Η Άποψή μου; ΟΧΙ. Για τους εξής βασικούς λόγους:

1) Δεν προβλέπεται καν η Είσοδος Στρατηγικού Επενδυτή στην Εταιρεία που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξή της και να λύσει το πολλά σοβαρά Οικονομικά Προβλήματά της….

2) Οι Τιμές Εκκίνησης των πωλούμενων Ποσοτήτων Ρεύματος θα καθορίζονται από την εκάστοτε Κυβέρνηση με "γνώμη" της ΡΑΕ (έκδοση ΚΥΑ (!!!), ρυθμιστικές τιμές) και όχι με βάση τις Τιμές που θα αντιστοιχούν στα Κοστολογικά Δεδομένα της ΔΕΗ ΑΕ… Το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί η …εμπειρία έχει δείξει ότι οι κυβερνήσεις (και η ΡΑΕ, τα μέλη της οποίες διορίζονται με κυβερνητικές αποφάσεις) χρησιμοποιούν "πολιτικά κριτήρια" και όχι "επιχειρηματικά κριτήρια" …

3) Ως "μονόδρομος" για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50% στην Εγχώρια Αγορά θα είναι πλέον οι "Τιμές Εκκίνησης" των Δημοπρασιών. Επομένως, εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής των Ενδιαφερομένων θα πρέπει να μειώνονται οι Τιμές Εκκίνησης προκειμένου να συμμετάσχουν και να αγοράσουν προβλεπόμενες Ποσότητες Ηλεκτρικής Ενέργειας… 
Φυσικά τέτοιες Μειώσεις Τιμών θα γίνονται μέχρις ότου απορροφηθούν πλήρως οι προβλεπόμενες ποσότητες… ασχέτως εάν φορτώνεται με μεγάλες ζημιές η υπό κρατικό έλεγχο ΔΕΗ ΑΕ…

4) Θα είναι σε όφελος των Τελικών Καταναλωτών οι Δημοπρασίες Ρεύματος της ΔΕΗ; 
- Προσωπικά εκτιμώ ότι οι μεσολαβούντες "Επιλέξιμοι Προμηθευτές" θα είναι εκείνοι που θα επωφεληθούν από τις Δημοπρασίες Ρεύματος που θα παράγει και θα διαθέτει (υποχρεωτικά) η ΔΕΗ… Οι Δημοπρασίες θα δημιουργήσουν "κέρδη" για τους Ιδιώτες που θα συμμετέχουν σε αυτές, χωρίς, φυσικά, αυτά τα κέρδη (εν όλω ή εν μέρει) να περάσουν στους Τελικούς Καταναλωτές…

5) Για πωλήσεις Ρεύματος που δεν θα υπάγονται στις Δημοπρασίες οι Τιμές Λιανικής και πάλι - όπως και στο παρελθόν… - θα καθορίζονται στην ουσία από τις εκάστοτε κυβερνήσεις… Και πάλι ανεξαρτήτως οικονομικών επιπτώσεων που θα έχουν αυτές για τη ΔΕΗ…

6) Οι υποτιθέμενες μέσω του Μοντέλου ΝΟΜΕ Μεταρρυθμίσεις για τη ΔΕΗ δεν λαμβάνουν υπόψη τους την Αναγκαιότητα επίλυσης των σημερινών Οικονομικών Προβλημάτων της ΔΕΗ από έναν Στρατηγικό Επενδυτή με Ισχυρή Κεφαλαιακή Βάση,,, Αντίθετα, αυξάνονται κατά πολύ οι Πιθανότητες τα Οικονομικά Προβλήματα να επιταθούν με την "αφαίρεση" του Δικαιώματός της να ασκεί τη δική της Τιμολογιακή Πολιτική ως Εταιρεία που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια…

Δυστυχώς η "πολιτική απόφαση" που ελήφθη εντάσσεται σε μια "κρατικίστικη ιδεολογία" που δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πραγματικότητα…
Πολύ περισσότερο όταν ένα πολύ μεγάλο μέρος του Παραγωγικού Δυναμικού της ΔΕΗ στηρίζεται στο Λιγνίτη που πλήττεται, δυστυχώς, από την Ενεργειακή Πολιτική της Ένωσης…

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 22 Μαϊος 2016 10:14