Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 16:22

Του αγίου Διδύμου 11/9ου γενικώς οι Δίδυμοι πύργοι Ν.Υ. 11/ 9ου/2001 ειδικώς | Του Β.Π. Καραγιάννη

photo-manipulations-karezoid-michal-karcz-4-600x600 photo-manipulations-karezoid-michal-karcz-4-600x600
"Συναξαριστής ο νέος" σε 300 λέξεις ακριβώς όπως δημοσιεύτηκε στο the books’ journal τχ. του νυν Οκτωβρίου μαζί με 32 (ακόμα) ελληνικά διηγήματα για την 11η Σεπτεμβρίου
 
Φυλλομετρώντας, αργολογών, τον Συναξαριστή του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου στην ημέρα Σεπτεμβρίου ΙΑ (11η δηλονότι) αντιγράφω:
Τω αυτώ μηνί μνήμη οσίας Μητρός ημών Θεοδώρας της εν Αλεξανδρεία· μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ευφροσύνου του μαγείρου! «Ηνεγκε παν δύσοιστον ευψύχως βάρος/ Θείας ο Ευφρόσυνος ηδονής χάριν»· μνήμη αγίας Μάρτυρος ‘Ιας· του αγίου Δημητρίου και Ευανθίας σύζυγο αυτού, και Δημητριανός ο υιός αυτών, λιμών τελειούνται» και τέλος μνήμη αγίων Διόδωρου, Διομήδη και Δίδυμου, (τα τρία Δ) μαστιζόμενοι τελειούνται. Ας σταθώ στους τελευταίους τρεις. Κατάγονται από τη Συρία (τη γνωστή μας πολλαπλώς ). «Πιασθέντες δε από τον κατά τόπον άρχοντα, και παρρησία ομολογήσαντες, ότι είναι Χριστιανοί, εδάρθησαν τόσον άσπλαχνα, ώστε όπου από τον πολύ δαρμόν, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, και έλαβον παρ’ αυτού τους στεφάνους του μαρτυρίου». Εντελώς.
- Αλλά άγιος Δίδυμος;
Οπως κι αυτοί οι Δίδυμοι (πύργοι) της Νέας Υόρκης πέρα, που καταπλάκωσαν την αυτή ημέρα του μάρτυρος, τους νεομάρτυρες δηλαδή κοντά στις 3000 ψυχές (καθαρές).
Οι νεότεροι συναξαριστές πλέον θα γράφουν σε σημείωση αμέσως μετά τους ανωτέρω αγίους κι ειδικότερα τον Δίδυμο:
«Τη αυτή ημέρα 2819 πλάσματα του θεού (και των θεών τους) που ως αι μέλισσαι εργάζονταν στους Δίδυμους Πύργους δεχόμενοι επίθεσιν εξ ουρανού δι’ αερόπλανων, επέσαν θύματα στα καλά καθούμενα, φανατικών απίστων κι αφιονισμένων, διεμβολισθέντες με ρύγχος, φτερά, σώμα από τους προορισμένους να χαθούν επιθετικούς· τίποτε δεν σε σώζει από παρόμοιους, αν μπεις στη λίστα των προγραφών τους». 
Αλλά κι ο λιλιπούτειος, σε σχέση με τα δίδυμα πυργοθηρία, παρά πόδας τους ναός του αγίου Νικολάου των Ορθόδοξων, έλαβε, έστω κι από σπόντα, στέφανον δόξης λαμπρόν καταπλακωθείς από το χαρμάνι ανθρώπινων κι αδρανών υλικών που έριξε πάνω του όλο το μίσος που τρέφουν άνθρωποι προς ανθρώπους και συνιστά πλέον τον «Κανόνα πίστεως» η δε ανακομιδή λειψάνων του από 2 Μαϊου μετατίθεται για την ΙΑ/11 ενάτου.
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 16:27