Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 14:45

Eπιστολή στο vetonews εκπαιδευτικού πτυχιούχου της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας για την απόφαση της Συγκλήτου και το σύστημα επιλογής μεταπτυχιακών

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αντί προλόγου, η απόφαση της Συγκλήτου της Δυτικής Μακεδονίας:

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της αριθμ. 39/26-7-2017, κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη χορήγηση δυνατότητας δωρεάν φοίτησης στα τέκνα των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» ως υπεράριθμοι φοιτητές/τριες

Δυστυχώς το παραπάνω απόσπασμα δεν αποτελεί πρωταπριλιάτικη φάρσα ή ανυπόστατη διαρροή ψευδών ειδήσεων με σκοπό να πλήξουν το Πανεπιστήμιο, αλλά είναι όντως, ακριβές απόσπασμα απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι όντως μία ισχύουσα πρωτόγνωρη απόφαση που στερείται ηθικής βάσης και πιθανά χρήζει διερεύνησης ως προς το τυπικό της μέρος, μία σκανδαλώδης επίδειξη αμοραλισμού και κοινωνικής αναλγησίας. Της ευεργετικής αυτής απόφασης κάνουν ήδη χρήση δύο τέκνα καθηγητών του Ιδρύματος, τα οποία εισάγονται ως υπεράριθμοι (sic) χωρίς την καταβολή διδάκτρων (2.950,00€ έκαστος), όπως προκύπτει από τη λίστα εισακτέων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Είναι τέτοια η επίδειξη αμοραλισμού της συγκλήτου που στη σχετική απόφαση δε γίνεται μνεία στο σκεπτικό αυτής ούτε καν μία ελάχιστη αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, λειτουργώντας με ένα πνεύμα αυταρχισμού και αλαζονείας, θεωρώντας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο κτήμα τους. Υποθέτουμε, με δεδομένο πως η εφαρμογή της απόφασης ελαφρύνει οικονομικά τα τέκνα και τις οικογένειες των Καθηγητών, πως η σύγκλητος του Πανεπιστημίου θεωρεί όλους εμάς του απλούς πολίτες ως ευεργετημένους από την κρίση που μαστίζει τη χώρα και τα τέκνα τους ως τα μόνα άτομα που πλήττονται σφόδρα από αυτήν.

Συχνά έχουν υπάρξει συζητήσεις και μεταφέρονται διόλου κολακευτικά μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου. Έχουν υπάρξει αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή των εισακτέων, κριτική και καταγγελία της ποιότητας των σπουδών και την επάρκεια, ελαχίστων ευτυχώς, από τους διδάσκοντες στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου. Με αφορμή την ανωτέρω απόφαση δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ πλέον μήπως όντως τα διάφορα εξοργιστικά, πολλές φορές, σχόλια που κυκλοφορούν έχουν βάση.

Με αφορμή λοιπόν την πρόσφατη, απίστευτη, απόφαση της Συγκλήτου, η οποία προφανώς ακολουθεί το εκφρασμένο από πολιτικούς δόγμα του «νόμιμου άρα ηθικού», το σκέλος του ηθικού το θεωρώ υποτιμητικό να το σχολιάσω, αναρωτιέμαι όσον αφορά τη νομιμότητα της απόφασης αυτής αλλά και άλλων θεμάτων που σχολιάζονται σχετικά με τη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, όπως:

  1. Η απόφαση αυτή είναι η μοναδική που εισάγει κατ΄εξαίρεση από αριθμό και δίδακτρα φοιτητές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου ή υπάρχουν και ανάλογες αποφάσεις για την εισαγωγή διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος?
  2. Η ανωτέρω απόφαση έχει λάβει τη δημοσιότητα που της αρμόζει, έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, σε πίνακα ανακοινώσεων, διανεμήθηκε στο προσωπικό και φοιτητές του Ιδρύματος ή αποκλειστικά σε ελαχίστους?
  3. Η ανωτέρω απόφαση καταστρατηγεί το ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργία του ΠΜΣ το οποίο αναφέρει 35 εισακτέους με δίδακτρα. Δεν θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να υπάρξει έγκριση τροποποίησης του ΦΕΚ από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και να αποσταλεί προς δημοσίευση η τροποποίηση του ΦΕΚ?
  4. Η ανωτέρω απόφαση, και παρόμοιες αν υφίστανται φυσικά, έχει οικονομικό αντίκτυπο στα έσοδα του Πανεπιστημίου τα οποία αποτελούν δημόσια έσοδα. Έχει η σύγκλητος την αρμοδιότητα να παίρνει τέτοιες αποφάσεις οι οποίες στερούν το ίδρυμα από οικονομικούς πόρους, τη μείωση των οποίων συνεχώς επικαλείται?
  5. Στον αντίποδα των αλλαγών που εισάγονται με το νέο νόμο στα έσοδα των Μεταπτυχιακών με δίδακτρα, πολλοί Πανεπιστημιακοί και η διευθύντρια του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού, επικαλούνται την υποβάθμιση της ποιότητας λόγω περικοπής των διδάκτρων. Στην περίπτωση των τέκνων Καθηγητών του Ιδρύματος η επιχειρηματολογία αυτή δεν έχει εφαρμογή?
  6. Την απόφαση της συγκλήτου υπερψηφίζουν και Πρόεδροι μη αυτοδύναμων τμημάτων (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών & Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος), οι οποίοι, το αναφέρω με κάποια επιφύλαξη, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν όντως οι διατάξεις αυτές βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της νοοτροπίας των μελών και της λειτουργίας της Συγκλήτου κατά παρέκκλιση των νόμων.
  7. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου φοιτητές είναι και διδάσκοντες στο ίδιο ή διαφορετικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα?
  8. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διοικητικό προσωπικό αμείβεται για πρόσθετη εργασία από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και παράλληλα είναι ενεργοί φοιτητές αυτών?
  9. Τηρούνται οι προϋποθέσεις και περιορισμοί που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την ανάθεση μαθημάτων και επιλογή των διδασκόντων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα οι επιλέγονται συγγενείς, φίλοι, ή «φίλοι με διασυνδέσεις», χωρίς από το νόμο να δικαιούνται να είναι διδάσκοντες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Σημειωμα του vetonews. Ta στοιχεία του επιστολογραφου ειναι στην διάθεση της εφημερίδα ς μας, για λόγους προστασίας του ιδίου  δεν δημοσιεύονται

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 15:05