Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 20:26

Ο Βασίλης Κωσταντόπουλος για τον ανταγωνισμό Κοζανης - Σερβίων στην ημερομηνία καθιέρωσης εμποροπανήγυρης

Με αφορμή τις δηλώσεις της αρμόδιας αντιδημάρχου Κοζάνης για την εμποροπανήγυρη της Κοζάνης και τις ενστάσεις από πλευράς του δήμου Σερβίων-Βελβεντού

για τον χρόνο διενέργειας, έχω να επισημάνω τα εξής:

  1. Πολύ σωστή η τοποθέτηση της αντιδημάρχου ότι η εμποροπανήγυρη Κοζάνης διενεργείται την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, όμως τα τελευταία χρόνια η εμποροπανήγυρη Κοζάνης ξεκινάει από το Σάββατο με συνέπεια να συμπίπτει δύο μέρες με την εμποροπανήγυρη Σερβίων, με τα γνωστά αποτελέσματα της υποβάθμισής του και της οικονομικής ζημιάς τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τα έσοδα του δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
  2. Σε κάθε περίπτωση οι δύο εμποροπανηγύρεις δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά και είναι ευθύνη των δύο δημοτικών αρχών να συνεννοηθούν και να βρεθεί μια λύση ώστε οι εμποροπανηγύρεις να μην συμπίπτουν.

Με καλή πρόθεση και συνεννόηση μπορεί να βρεθεί η κατάλληλη λύση.

  1. Για την ενημέρωση όλων αναφέρω την νομοθεσία με βάση την οποία καθιερώθηκε η εμποροπανήγυρη Σερβίων.
  • Η ίδρυσή της έγινε με Βασιλικό Διάταγμα του 1925, το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε σε ηλεκτρονική μορφή στα γενικά αρχεία του κράτους.
  • Με Βασιλικό Διάταγμα  στις 12-10-1939 καθορίζεται ως ημέρα της εμποροπανήγυρης η 30η  Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
  • Με νέο Βασιλικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 328/14-10-1940, καταργείται το Βασιλικό Διάταγμα του 1939, και ορίζεται ως περίοδος διενέργειας της εμποροπανήγυρης «το πρώτο Σάββατο μετά την 25ην Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και διαρκεί επί τριήμερον».
  • Εξ όσων γνωρίζω το  Β.Δ 328/14-10-1939 είναι  ακόμη σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί με νεότερο νόμο.
  1. Άρα η εμποροπανήγυρη Σερβίων με διάρκεια τρεις μέρες ξεκινάει το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου και της Κοζάνης την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου με διάρκεια μια μέρα.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μνήμες που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, η οποία λέει ότι οι έμποροι έλυναν τις παράγκες στα Σέρβια την Δευτέρα και μεταφέρονταν στην Κοζάνη.

Οι δύο εμποροπανηγύρεις είχαν καταστεί έθιμο για τις δύο πόλεις και σύνδεσμος φιλίας και συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης και ανταγωνισμού.

  1. Από το ημερολόγιο προκύπτει ότι εφ’ όσον τηρηθούν οι ημερομηνίες των νόμων αλλά και του εθίμου τότε οι δύο εμποροπανηγύρεις δεν συμπίπτουν ποτέ.

Άρα έγκειται στην ευθύνη των δύο δημοτικών αρχών να βρουν μια λύση που να ενώνει τις δύο πόλεις, όπως η ιστορία μας διδάσκει.