Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 08:59

Διαχείριση Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Βαθμού Νοσηλείας στη Δυτική Μακεδονία | των Θωμά Γκατζοφλια & Φωτεινή Χατζάρα

Στις ανοιχτές επιστολές Νο 1, 1 α, 1β, 1γ  και Νο 2 προσπαθήσαμε να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τους τρόπους,  που πρέπει να αναπτυχθούν, αναβαθμιστούν και  βελτιωθούν οι περιοχές των πρώην ορυχείων, καθώς και η Τεχνητή Λίμνη  Πολυφύτου

(δημοσιεύθηκαν Μάρτιο η Νο 1  , Ιούλιο η Νο 1α, Νοέμβριο η 1β , Δεκέμβριο  1γ και  Μάϊο  η Νο 2, του 2017) και βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας https://thomasgkatzoflias.wordpress.com με την ονομασία «Η πολιτεία της Ουτοπίας» .

Στην παρούσα επιστολή είναι πλέον απαραίτητο και επιτακτικό να προτείνουμε τρόπους και στόχους βελτίωσης , αναβάθμισης και αντιμετώπισης, σε όλη την Περιφέρειά μας,  της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες,  κάτι το οποίο είναι υποχρέωση του Κράτους από το Σύνταγμα.

Εδώ και αρκετά χρόνια, πλέον, η χώρα μας και ειδικά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ταλανίζεται  από έλλειψη ειδικών και εξειδικευμένων γιατρών στα νοσοκομεία, από έλλειψη ιατρικών μηχανημάτων, ειδικών τεχνολόγων νοσηλευτικού προσωπικού και  πλημμελών εγκαταστάσεων.

Οι πολίτες παρακολουθούν πολλούς ¨ειδικούς¨ να ισχυρίζονται ότι όλα πάνε καλά ή το αντίθετο. Οι μόνοι όμως που ξέρουν τα προβλήματα  είναι οι εργαζόμενοι , οι ασθενείς και οι συνοδοί  τους που είναι αναγκασμένοι να διαβιούν καθημερινά στα πέντε Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Δ.Μ. Περισσότερες δε φορές όταν ο ασθενής πρέπει να μεταβεί σε πανεπιστημιακή κλινική , λόγω αδυναμίας να εξυπηρετηθεί ή να αντιμετωπισθεί τοπικά, βρίσκει μπροστά του πάντοτε προβλήματα πληρότητας των εν λόγω κλινικών , με τεράστιες επιπτώσεις στην επιδείνωση της υγείας του και στα οικονομικά του, εάν υποτεθεί ότι διαθέτει,  με μόνο αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η ασθένεια του, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα πέντε Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας με τα Κέντρα Υγείας προσέφεραν τα μέγιστα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό νοσηλείας για αρκετές δεκαετίες . Πολλές φορές οι εργαζόμενοι γιατροί και  το λοιπό προσωπικό έχουν υπερβεί τις δυνατότητές τους με κινδύνους σωματικούς και ψυχικούς σε μια περίοδο,  αρχικά, που οι συγκοινωνίες προς τις πανεπιστημιακές κλινικές ήταν δύσκολες λόγω παλαιού οδικού δικτύου ή των καιρικών συνθηκών. Σήμερα, παρόλο που οι συγκοινωνίες βελτιώθηκαν, παραμένουν  τα προβλήματα, που αναφέραμε παραπάνω και θεωρούμε ότι για πολλά χρόνια ακόμη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και το αδιαχώρητο στις πανεπιστημιακές κλινικές Θεσσαλονίκης , Λάρισας και Ιωαννίνων θα οδηγούμαστε πλέον μόνιμα από το χειρότερο στο χείριστο.

Η πρότασή μας σήμερα ίσως να θεωρηθεί επαναστατική , ουτοπική ,αδύνατη, απραγματοποίητη, ακόμη και γραφική κ. α., ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία το βλέπει ο καθένας. Η νέα όμως γενιά, εάν θα υπάρχει στη Δ.Μ, σίγουρα θα την θεωρεί μία φυσική εξέλιξη, όπως θεωρήσαμε και εμείς, πριν κάποιες δεκαετίες, τα σημερινά Νοσοκομεία στη Δ.Μ..

Οι 300.000 Δυτικομακεδόνες θα πρέπει να αρχίσουν να επιθυμούν και να πιστεύουν στη δυνατότητα άμεσης δημιουργίας ενός Περιφερειακού Νοσοκομείου, με όλους τους βαθμούς νοσηλείας (πρώτου, δεύτερου και τρίτου).

Οι εκκλησίες και τα  περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα μας, και όχι μόνο, έχουν την σφραγίδα Ελλήνων πολιτών-δωρητών , άμεσα ή έμμεσα,  που αισθάνονταν ή αισθάνονται την ανάγκη να προσφέρουν με κάθε τρόπο και ανάλογα με την δυνατότητά που είχε ή έχει ο καθένας. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα και θεωρούμε  ότι αυτή η αγάπη για προσφορά, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ σ’ αυτόν τον τόπο.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΓΡΑΨΕ: ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή, που τα προβλήματα υγείας στην Περιφέρειά μας είναι τεράστια, να  απαιτήσουμε επιτακτικά τη δημιουργία πλέον Τριτοβάθμιου Ιδρύματος Υγείας. Σ’ αυτό το σημείο εύλογο είναι ο αναγνώστης της επιστολής να έχει πολλά και δικαιολογημένα ερωτήματα.

Γιατί πρέπει να γίνει; Ποιοι θα το κάνουν; Που θα το κάνουν ; Τι θα εξυπηρετεί; Πως θα γίνει; Θα καλύπτει ισότιμα όλους τους πολίτες της Δ. Μ.; Ποιος ο ρόλος της Πολιτείας; Μπορεί να γίνει όταν δεν έχουμε Ιατρική Σχολή; Και πολλές άλλες ερωτήσεις που πρέπει με σαφήνεια, παρακάτω, να απαντήσουμε προτείνοντας λύσεις. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα όρια των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει στην Ελλάδα μία Αυτοδιοικητική Περιφέρεια με τους 12 Δήμους της, οι κάτοικοι της οποίας εξυπηρετούνται πλημμελώς από τις πανεπιστημιακές κλινικές Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων, λόγω και των αποστάσεων (άνω των 200 χιλιομέτρων) από αυτές, με πολλές αντιξοότητες για τους ασθενείς και συνοδούς .

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δ.Μ. να κληθούν σε κοινή σύσκεψη όλοι οι Δήμοι , οι τέσσερες Ιατρικοί Σύλλογοι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (ιατροί και λοιπό προσωπικό) των πέντε Νοσοκομείων , το ΤΕΕ Δ. Μ. με αποκλειστικό θέμα την ίδρυση και λειτουργία Τριτοβάθμιου Περιφερειακού Νοσοκομείου στο κέντρο της Δ.Μ., σε μία δημόσια ή δημοτική άγονη και όμορφη περιοχή, από τις πολλές που διαθέτει.

Με την απόφαση, που θα ληφθεί,  από την πλειοψηφία και μακάρι βέβαια να είναι ομόφωνη, συγκροτείται υποψήφιο Νομικό Πρόσωπο με εκπροσώπους από τον πρώτο  και δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης , από τα πέντε (5) Νοσοκομεία , από τους τέσσερες (4) Ιατρικούς , Οδοντιατρικούς και  τους αντίστοιχους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, από το ΤΕΕ Δ.Μ. και κάνουμε έκκληση να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι από την εκκλησία και το Εφετείο της Δ.Μ. και έναν από τους ενδεχόμενους ευεργέτες .

Μετά τη έγκριση και συγκρότηση του Ν.Π. από την κεντρική εξουσία,  με συγκεκριμένες αρμοδιότητες προκηρύσσεται διαγωνισμός για την μελέτη του έργου με την κατάθεση προσχεδίων, σε μικρογραφημένη αναπαράσταση (macchieta) των κτηρίων στην περιοχή όπου θα  έχει ήδη επιλεγεί να γίνει το Τριτοβάθμιο Ίδρυμα , λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτής της περιοχής, ώστε να συμπεριληφθούν στην αναπαράσταση.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα και η μελέτη όλων των κτισμάτων πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να εξυπηρετεί τον τριπλάσιο αριθμό των σημερινών κατοίκων της Δ.Μ.

 Βέβαια η κατασκευή τους σήμερα θα περιορίζεται στο 1/3 και θα αναφέρεται το κόστος  του  1/3  χωριστά κάθε κτίσματος  και κάθε πτέρυγας.

 

 1. ΚΤΙΣΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 • Περιφερειακό Νοσοκομείο με πρωτόκολλα προδιαγραφών πανεπιστημιακών κλινικών
 • Αποθεραπευτήριο Ευεξίας και Αποκατάστασης
 • Ξενώνας για συνοδούς ειδικών περιπτώσεων και φιλοξενίας φοιτητών και εργαζομένων ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Γηροκομείο
 • Σπίτια τα οποία θα φιλοξενούν παιδιά που στερούνται της μητρικής αγκαλιάς
 • Χάραξη δρόμων όπου δεν υπάρχουν ή είναι δύσκολη η πρόσβαση, στα τέσσερα πλέον απομακρυσμένα άκρα της Δ.Μ. με αφετηρίες απ’ όλα τα κέντρα Υγείας νοσηλείας και απ’ τα σημερινά νοσοκομεία
 1. ΤΑΜΕΙΟ
 • Από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιφέρειας Δ. Μ. και Δήμων.
 • Από τους προϋπολογισμούς του Ελληνικού Κράτους για κατασκευές και επισκευές νοσοκομείων
 • Από κονδύλια της Ε.Ε. για τις Περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν τεράστια κοινωνικά, εργασιακά, υγειονομικά προβλήματα. Σημειωτέον ότι οι πολίτες της Δ.Μ., ενώ προσφέρουν με διάφορους τρόπους στην χώρα τους και κατ’ επέκταση στην Ε.Ε., χωρίς αντίστοιχες  ανταποδόσεις, δεν χαίρουν  ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους πολίτες της Ε.Ε.
 • Από χορηγούς και Ευεργέτες
 • Από τις δαπάνες ενοικίων άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ  για την εξυπηρέτηση ενδεχόμενου δανείου (η επεξήγηση θα δοθεί παρακάτω).
 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Το Ν.Π. ζητάει, μέσω των αρμοδίων υπουργών, από την πολιτεία :

 • Να θεσμοθετήσει με Νομοθετήματα, Προεδρικά Διατάγματα  ή Υπουργικές αποφάσεις , και την υποχρέωση των Κοσμητόρων των Ιατρικών Σχολών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων, να στελεχώσουν σε ανώτατο ιατρικό προσωπικό το εν λόγω Τριτοβάθμιο Ίδρυμα στις κλινικές που θα ιδρυθούν.
 • Να προχωρήσει σε υιοθεσία, ως θυγατρικές, αντίστοιχες  Πανεπιστημιακές Κλινικές του εσωτερικού και εξωτερικού με τις νεοϊδρυθείσες κλινικές  με δεσμούς πνευματικούς, ψυχικούς, πρακτικούς.
 • Να έχουν τη δυνατότητα στο νεοϊδρυθέν Τριτοβάθμιο όργανο της Δ.Μ. οι επιστήμονες να ειδικεύονται, να εξειδικεύονται εξ ολοκλήρου και να εργάζονται σε μεταπτυχιακά, διδακτορικά και ερευνητικά προγράμματα, με τις αντίστοιχες έδρες των Πανεπιστημίων εντός και εκτός της χώρας και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της Ε.Ε. και όχι μόνο. Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε ότι  σήμερα σ’ όλα σχεδόν τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, είναι ελάχιστες οι έρευνες, που δεν έχουν  στην βιβλιογραφία τους ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (γι’ αυτό το θέμα επιφυλασσόμεθα να το αναπτύξουμε στην ανοικτή επιστολή Νο 4).
 • Να μεταφερθούν σταδιακά, όταν θα είναι λειτουργικό το Τριτοβάθμιο Ίδρυμα , το υπόλοιπο προσωπικό και ο μηχανικός εξοπλισμός των 5 Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία εφεξής θα λειτουργούν ως Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου, με δυνατότητα ο ασθενής να νοσηλεύεται σ’ αυτά  μερικές μόνον μέρες.
 • Να μεταφερθούν στους χώρους των 5 Νοσοκομείων που θα αδειάσουν όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους.  Τυχόν ενδεχόμενο αποκλειστικότητας τα Νοσοκομεία να μην μπορούν να αλλάξουν λειτουργική μορφή. Τονίζουμε επίσης ότι θα προβλέπεται,  με νομοθετική ρύθμιση, να μεταφερθούν στις υποχρεώσεις του νέου Ιδρύματος όλες οι δαπάνες των ενοικίων που θα εισπράττονται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες  και τα Ν.Π.Δ.Δ..
 • Να μεταφερθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους  προς τα 5 Νοσοκομεία της Δ.Μ. στον προϋπολογισμό του νέου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος το οποίο θα είναι αρμόδιο για την ορθή λειτουργία όλων των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας. Σ’ αυτό το σημείο τολμούμε να προτείνουμε  όπως οριστεί μία επιτροπή οικονομολόγων του αντίστοιχου Οικονομικού Επιμελητηρίου Δ.Μ. η οποία να παρουσιάσει σε συγκριτική  μελέτη το κόστος  λειτουργίας των 5 Νοσοκομείων με το προτεινόμενο νέο. Σ’ αυτή την περίπτωση μεταξύ των άλλων πρέπει να ληφθούν υπόψη ουσιαστικοί παράμετροι, που θα είναι πάρα πολλοί. Δειγματικά αναφέρουμε  μερικούς :

         Αποσυμφόρηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ιωαννίνων από τους 300.000 Δυτικομακεδόνες, που θα χρειάζονται νοσηλεία.

        Αποφυγή τεράστιας ταλαιπωρίας σωματικής, ψυχικής, οικονομικής των ασθενών και των συνοδών τους, καθώς  μετακινούνται στις αναφερόμενες πόλεις και μάλιστα σε πολλούς  ασθενείς, που αδυνατούν να μετακινηθούν, επιδεινώνεται η ασθένειά τους ακόμη περισσότερο.

       Αναβάθμιση ποιοτική και ποσοτική του ιατρικού επιπέδου και γενικά των επιστημόνων στη Δ.Μ.

      Ενδιαφέρον και προσέλκυση ιατρών και επιστημόνων  για ειδίκευση, εξειδίκευση μεταπτυχιακή, διδακτορική διατριβή ή έρευνα. Σήμερα με τις υπολειπόμενες υποδομές των 5 Νοσοκομείων οι εν λόγω επιστήμονες δεν τα επιλέγουν παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις. Προτιμούν την ξενιτιά όπου έχουν την ευχέρεια της εργασίας και των απαραίτητων μέσων για ασφαλές λειτούργημα καθώς και κίνητρα αμοιβών.

      Χρησιμοποίηση κλινών σε ποσοστό  συν - πλην 10% για ασθενείς που δεν κάνουν χρήση ασφαλιστικής  κάλυψης ή για ασφαλιστικές εταιρείες με  αντίστοιχη αμοιβή και  ως κίνητρο ένα ποσοστό αυτής της αμοιβής να αποδίδεται στο ανώτατο ιατρικό προσωπικό που θα έχουν ορίσει οι Ιατρικές Σχολές.

      Στο γηροκομείο , αποθεραπευτήριο ευεξίας και αποκατάστασης, ξενώνα φιλοξενίας που θα έχει συγκεκριμένες βαθμίδες οικονομικής συμμετοχής από τους ασθενείς και άλλους και θα ξεκινούν με την κάλυψη, από το 0% έως και 100%, της απαιτούμενης δαπάνης, ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια του κάθε ένα.

      Επιδότηση από τους 12 Δήμους της μετακίνησης με αστικά ή ΚΤΕΛ  από το πιο ακραίο χωριό μέχρι το νέο Ίδρυμα, με στάσεις και αφετηρίες του στα Κέντρα Υγείας και πρώην Νοσοκομεία για ασθενείς, εργαζομένους , συνοδούς.

 Το Ν.Π. θα έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής, πάντα με οριζόμενους εκπροσώπους και ο Διοικητής του νοσοκομείου θα διορίζεται  όπως ορίζονται οι ανώτατοι υπάλληλοι της Κομισιόν. Θα έχει αρμοδιότητες που θα «κλέψουμε» από κάποια αξιόλογα πανεπιστημιακά νοσοκομείου του εσωτερικού ή εξωτερικού. Αν θυμόμαστε καλά, επί Υπουργίας Γεννηματά πριν μερικές δεκαετίες, ο νόμος έγραφε ότι οι Διοικητές των Νοσοκομείων μεταξύ των άλλων προσόντων , πρέπει να είναι μεταπτυχιακοί  σε θέματα Διοίκησης και Οικονομίας Νοσοκομείων. Την εποχή που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος τα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεν είχαν αντίστοιχη έδρα και οι νέοι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων μας πήγαιναν στο εξωτερικό να σπουδάσουν μεταπτυχιακά Διοίκησης και Οικονομίας των Νοσοκομείων .

Αλήθεια μέχρι σήμερα, ρωτάμε όλες τις κυβερνήσεις, πόσοι Διοικητές Νοσοκομείων έχουν ή είχαν αυτό το προσόν , πέρα της πρόνοιας του κομματικού σωλήνα ;

Στην  παρούσα επιστολή προσπαθήσαμε να δείξουμε τον στόχο και έτσι παραλείψαμε πολλά και ουσιαστικά θέματα, που εάν χρειασθεί θα επανέλθουμε την κατάλληλη στιγμή .

Πάντως  για τους δύσπιστους θα προτείναμε να ζητηθεί και η γνώμη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον οποίο θεωρούμε ότι έχει και τις κατάλληλες υπηρεσίες και γνώσεις για να μας πει την άποψή του.

ΑΡΧΟΝΤΕΣ της Δ.Μ. η καθημερινότητα της Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνεται, κατά την ταπεινή μας άποψη, από τις Υπηρεσίες της.  Ο ρόλος ο δικός σας, για το καλό του τόπου, είναι να εκφράζετε ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ με τις απαραίτητες διαφωνίες και να αποφεύγετε να πολιτεύεστε μετά τις εκλογές. Δεν σας παινεύουμε, Δεν σας κρίνουμε, Δεν σας κατακρίνουμε. Αυτό το ρόλο στην Δημοκρατία  τον έχει ο κυρίαρχος λαός. Εμείς, με σεβασμό  προς όλους, καταγράφουμε την αγωνία μας για τα προβλήματα του τόπου, όπως πιστεύουμε ότι την έχετε και εσείς, και σας καλούμε και πάλι να ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ. Μην περιμένετε από την Κεντρική Εξουσία απολύτως τίποτα, χωρίς να έχει τις δικές σας τεκμηριωμένες προτάσεις και απαιτήσεις τουλάχιστον της ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες όλης της χώρας.

Πολίτες  της Δ.Μ., από όποιο μετερίζι κι αν είστε, απλοί πολίτες, ασθενείς, νέοι, γέροι, φοιτητές, μαθητές, πολιτευτές και πολιτευόμενοι, άνθρωποι σκεπτόμενοι όλοι σας , επειδή η υγεία μας αφορά άμεσα όλους, παρακαλούμε να κάνετε κριτική στις απόψεις μας και να καταθέσετε και την δική σας σκέψη.

 Έτσι αναπτύσσεται διάλογος. Ο διάλογος περιέχει και την αντίθεση και την διαφωνία. Όμως όταν σε μία θέση υπάρχει αντί-θέση  τότε οδεύουμε προς την συν-θέση. Παρακαλούμε η κριτική σας, εάν είναι εφικτό για σας, να έχει ονοματεπώνυμο. Όχι γιατί μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε ποιοι είναι αυτοί που θα συμμετέχουν σ’ αυτό τον διάλογο. αλλά γιατί  η δύναμη του διαλόγου είναι ισχυρότερη όταν συνοδεύεται από  υπευθυνότητα , τόλμη, α-φοβία  και  ελευθερία της σκέψης, του λόγου και της γνώμης, που είναι εκείνες οι αρχές που δυναμώνουν την Δημοκρατία.. ΜΗΝ τις απαρνιέστε.

Ευχαριστούμε  για την προσοχή σας και σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με Υγεία, Ελπίδα και Αγάπη.

Θωμάς Γκατζοφλιας  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                  

Φωτεινή Χατζάρα  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2018 09:04