Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:56

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΛΑΤΡΕΣ; του Βασίλη Μαρκόπουλου

Ο κάθε Ελληνας Πολίτης ξέρει πολύ καλά ότι  η Μακεδονια είναι μια και Ελληνικη

και είναι η Μακεδονια του Φιλίππου και του Μεγ.Αλεξάνδρου

με την ιστορία και τον πολιτισμό , που δημιούργησε.Το αποδεικνύουν τα γραπτά και τα μνημεία.Οι προσπά-

 θεια ιδιοποιησης των γειτόνων Εθνικιστών απέτυχαν περίτρανα.

 

Η ευρύτερη Μακεδονία , μετα το 1912 και τις διεθνείς συνθήκες που ακολουθησαν ανήκει : ενα τμήμα σε ποσοστό 52% στην Ελληνική Δημοκρατία και είναι το Βόρειο τμήμα  με την ονομασία Μακεδονία , ένα άλλο τμήμα σε ποσοστό 38 % στη γειτονι-

κή χώρα που εδώ και 25 χρόνια  τη  λέμε Πρωην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία της

Μακεδονίας κι άς εχει συστατικό της στοιχείο τον όρο Μακεδονία και ένα άλλο τμή-

μα σε ποσοστο 10 % ανήκει στη Βουλγαρία.Αρα η Ελληνική Μακεδονία με σαφή όρ

ια και ομοιογενή πληθυσμό είναι  το Βόρειο τμήμα της Ελληνικής Δημοκρατίας , που κανείς μέχρι σήμερα δεν την απειλησε ουτε τη διεκδίκησε.Ποτέ εμείς,ως Ελλαδα, δεν επιχειρησαμε να διεκδικήσουμε  ή να προσαρτήσουμε το 10 % της FYROM στην Ελ-

 ληνική Δημοκρατία , όπως κατά καιρούς ακούγονταν ασόβαρα  συνθήματα κάποιων   

 για τη Μεγάλη Ελλάδα και εννοούσαν να φθάσουμε  μεχρι  την  Κωνσταντινούπολη   

 και να αναστήσουμε το μαρμαρωμένο Βασιλιά.

 

  Για την ονομασία με τη συμφωνία που υπογραφτηκε δεν υπάρχει καμιά σύγχυση.

Λέμε π.χ Μητροπολίτης Παύλος και φυσικό είναι να υπάρχει σύγχυση για το ποιος είναι , της Κοζάνης ή της Σιατίστης.Οταν όμως λέμε ο Μητροπολίτης Σερβίων και

Κοζάνης Παύλος  υπάρχει  σαφής και ευδιάκριτος προσδιορισμός.Οταν εμείς λέμε

Μακεδονία εννοούμε το βόρειο γεωγραφικό διαμερισμα της Ελληνκής Δημοκρατίας και δεν προκαλειται σύγχυση με το γειτονικό κράτος που θα λεγεται Βόρεια Μακεδο-

νία ,όχι σαν περιοχή μόνο , αλλά και σαν Κράτος διεθνως.Στη περιοχή της Ελληνικής Μακεδονίας δεν υπήρξε ποτε προσπάθεια διεκδίκησης ή έστω αναγνώρισης Μακεδο-

νικής μειονότητας και δεν υπάρχει τέτοια μειονότητα.Υπάρχουν Ελληνες πολιτες δίγ-

λωσσοι μεν , αλλά με Ελληνική συνείδηση.Ο πληθυσμός της Ελληνικής  Μακεδονίας περιλαμβάνει ντόπιους , βλάχους , πόντιους , καυκάσιους , θράκες κ.λπ και  παρουσι-

άζει μια ομοιογένεια που σε όλους το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό είναι η Ελλη-

νική συνείδηση και γλώσσα., πρωτα απ όλα είναι Ελληνες Πολιτες. Αρα , όταν λέμε, Μακεδονας , εννοούμε τον κάτοικο της γεωγραφικής περιοχής  της Μακεδονίας που αποτελεί το Βόρειο τμήμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι  Αρχαίοι Μακεδόνες μι-

λούσαν την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα , δεν είχαν δικη τους μακεδονική, oπως κι εμ-

είς σήμερα μιλάμε την Ελληνική γλώσσα , αυτή που διδασκόμαστε στα σχολεία μας.

Δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό του γειτονικού Κράτους στην Ελληνική τηλεόραση να μιλάει καμιά « μακεδονική γλωσσα » , μιλούσε τη δική τους επίσημη γλώσσα την

 Σλαβομακεδονική (είναι ινδοευρωπαϊκη της ομάδας των νότιων σλαβικών γλωσσών,  αποτελεί ιδίωμα της βουλγαρικής γλώσσας , μέχρι το 1945 ήταν προφορική και καθι-ερωθηκε επισημα για πολιτικούς λόγους από τον Τίτο ως « μακεδονική γλωσσα » της τότε λεγόμενης Δημοκρατίας της Μακεδονίας ,  ως ένα από  τα  κρατίδια της ενιαίας

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 08:04