Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 21:51

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Η ανάγκη μιας χρηστής διοίκησης |της Σοφιας Αυγητίδου

Το εγχείρημα ενός μεγάλου και ενιαίου πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία υπήρξε για μήνες αντικείμενο αντιπαράθεσης τόσο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο όσο και εντός της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το εγχείρημα αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά από τους βουλευτές της ΝΔ στη Δυτική Μακεδονία οι οποίοι εντέλει δεν το ψήφισαν στη Βουλή. Αντιμετωπίστηκε με αμφισημία από μια μειοψηφία μελών ΔΕΠ τόσο εντός του πανεπιστημίου όσο και εντός του ΤΕΙ. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο δικαιώνει όσους προσπάθησαν για ένα πανελλαδικά ισχυρό ακαδημαϊκό ίδρυμα που θα συνεισφέρει καθοριστικά τόσο στην ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών όσο και στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Το νέο πανεπιστήμιο είναι πολυθεματικό, εξασφάλισε σημαντικά κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, «προικίστηκε» πρόσφατα με 29 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και αναπτύσσεται σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, κεφαλαιοποιώντας τα τοπικά κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα. Αξίζει να τονιστεί ότι, εκτός από τις 29 θέσεις που πρόσφατα δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο, το προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει ενισχυθεί την τελευταία τριετία με περισσότερες των 40 θέσεων μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Ωστόσο, η πορεία ανάπτυξης του πανεπιστημίου προϋποθέτει χρηστή διοίκηση και εξασφάλιση όρων ισονομίας για όλους τους εργαζόμενους και τους φοιτητές του ιδρύματος. Η προϋπόθεση αυτή τίθεται δυστυχώς ήδη υπό αμφισβήτηση από τις επιλογές της Πρυτανείας στην πρόσφατη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη Σύγκλητο εξετάστηκε η αίτηση εσωτερικής μετακίνησης μέλους ΔΕΠ με την επίκληση και του δημοσιο-υπαλληλικού κώδικα αλλά και ειδικών κριτηρίων. Επισημαίνεται ότι στον ιδρυτικό Νόμο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει σαφής πρόβλεψη για τα κριτήρια και τη διαδικασία εσωτερικών μετακινήσεων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη συζήτηση της εν λόγω αίτησης. Στη Σύγκλητο κατατέθηκε ανυπόγραφη γνωμοδότηση υπέρ της αίτησης μετακίνησης. Η πλειοψηφία αποφάσισε υπέρ της μετακίνησης χωρίς να υπάρξει πρώτα υποστατή νομική γνωμοδότηση από τα αρμόδια όργανα όπως ζήτησαν ορισμένα μέλη της και όπως επιβάλλουν η χρηστή διοίκηση και το συμφέρον του Ιδρύματος.  Όμως, η παραγνώριση του ιδρυτικού νόμου και των κριτηρίων που αυτός προβλέπει αποτελεί ζήτημα μεγάλης ακαδημαϊκής σημασίας. Σημειωτέο ότι εκκρεμούν άλλες αιτήσεις μελών ΔΕΠ για μετακινήσεις που έχουν κατατεθεί στη Σύγκλητο εδώ και 18 μήνες. Οι αιτήσεις αυτές, με ευθύνη του Πρύτανη, δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από την Σύγκλητο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ανάμεσα στις εκκρεμούσες αιτήσεις υπάρχει μία αίτηση μέλους ΔΕΠ που πληροί επίσης ειδικά κριτήρια ανάλογα με αυτά που επικαλέστηκε η αιτούσα της οποίας το αίτημα εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο χωρίς προηγούμενη υποστατή νομική γνωμοδότηση.

Εγείρονται λοιπόν εύλογα ερωτήματα: Για ποιο λόγο επιλεκτικά και παραγνωρίζοντας τον χρόνο υποβολής τους δεν εξετάζονται όλα τα αιτήματα των μελών ΔΕΠ; Για ποιο λόγο άλλες αιτήσεις μελών ΔΕΠ  εξετάζονται τάχιστα και αντιμετωπίζονται με ευνοϊκούς όρους χωρίς την ανάλογη νομική εξασφάλιση των αποφάσεων; Βάσει ποιας δικαιοδοσίας η Σύγκλητος παραγνωρίζει το νομικό πλαίσιο εσωτερικών μετακινήσεων; Τι συνεπάγονται οι διοικητικές αυτές πρακτικές για το μέλλον του νέου ιδρύματος;

Πρόταγμα των πρυτανικών αρχών που θα προκύψουν από τις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές θα πρέπει να είναι η πέρα από κάθε αμφιβολία διασφάλιση της νομιμότητας των αποφάσεων και των θεσμικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το αίσθημα ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο και της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων συνιστούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και παραγωγική συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή ζωή. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που μπορούν να εξασφαλίσουν την ακαδημαϊκότητα, τη διαφάνεια, την χρηστή διοίκηση και την ανάπτυξή του. Τώρα που κατακτήθηκαν οι δομικές προϋποθέσεις βιώσιμης πορείας του νέου ιδρύματος, αξίζει να προσπαθήσουμε για ένα πανεπιστήμιο πρότυπο σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, ένα πανεπιστήμιο παράδειγμα ορθής διοίκησης προς όφελος της φοιτητών του, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Σοφία Αυγητίδου
Τακτική Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 21:56