Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 13:22

2012 / Eλευθέρια Κοζάνης : Ετη 100

karamarkosτου Κ. Καραμάρκου

2012 / Eλευθέρια Κοζάνης : Έτη 100
2012 / Έτος Συμβολισμού & Κοινωνικής Συνοχής : Νέο Έτος 1
Γίνομαι εξαρχής σαφής πως στις απόψεις και τις προτάσεις που έπονται, υφίσταται σεβασμός στην ιστορία (πρόσωπα και γεγονότα) της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

πλην όμως,
είναι περισσότερο από αναγκαίο σήμερα και ενόψει των πέτρινων χρόνων που έπονται, οι καλούμενοι τοπικοί θεσμικοί παράγοντες, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο να ανατρέψουν πρακτικές ετών και να προσαρμόσουν τις επιλογές τους στις ειδικές συνθήκες του σήμερα /

Η πρόταση ως προς τις όποιες εκδηλώσεις αφορούν στην ιστορική διαδρομή της πόλης για τα ελευθέρια, είναι να γίνουν με την αυτοοργάνωση συλλόγων και φυσικών προσώπων χωρίς οι αυτοδιοικητικοί φορείς να τεθούν επικεφαλής αυτών και να τις χρηματοδοτήσουν με οποιοδήποτε ποσό. Η συμμετοχή τους να περιοριστεί στην παραχώρηση χώρων δημοσίας χρήσης.

Παράλληλα, να ανακατευθυνθούν όλοι οι πόροι της αυτοδιοίκησης σε αποκλειστικές δράσεις που εξυπηρετούν τις απολύτως βασικές ανάγκες ποιότητας ζωής των πολιτών των πολιτών.

Το έτος 2012 να χαρακτηρισθεί ως έτος Συμβολισμού και Κοινωνικής Συνοχής, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση θα εστιάσει στην εφαρμογή πρακτικών ορθολογικής χρήσης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις της σε δράσεις πρόνοιας και απασχόλησης νέων & ανέργων, σε πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής συνοχής γενικότερα.

Η πρακτική αυτή πρέπει να λάβει την σύμφωνη γνώμη των πολιτών μέσα από εκτεταμένη κοινωνική διαβούλευση και να ενσωματωθεί εξαρχής στον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό των φορέων, με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων συμβουλίων και επιτροπών.

δημοσιεύθηκε στο δίκτυο protasis

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 13:25