Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011 19:44

Θεσμικό τοπικό δίκτυο απασχόλησης και κοινωνικό κεφάλαιο | pro-tasis

Θεσμικό τοπικό δίκτυο απασχόλησης και κοινωνικό κεφάλαιο | pro-tasis Κοινωνικό κεφάλαιο στην περιοχή της Περ. Ενότητας Κοζάνης υπάρχει και μάλιστα πολυάριθμο και πολυθεματικό, όμως φαίνεται πως δεν αξιοποιείται μεθοδικά και στοχευμένα από ένα «θεσμικό δίκτυο» που φαίνεται να απουσιάζει δραματικά στην περιοχή μας.

 

Ένα τέτοιο θεσμικό δίκτυο θα έπρεπε να απαρτίζεται από φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και πολίτες.

 

Τονίζεται πως τα θεσμικά δίκτυα στην ανεπτυγμένη Ευρώπη σήμερα είναι καταλύτες αλληλεπιδράσεων μεταξύ φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και προσώπων που σχετίζονται μεταξύ τους κυρίως γεωγραφικά.

 

Ενώ φαίνεται λοιπόν να υπάρχει αξιόλογο κοινωνικό κεφάλαιο, απουσιάζει το θεσμικό δίκτυο, το οποίο θα το αξιοποιήσει παραγωγικά για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων κοινωνικής συνοχής. Το γεγονός αυτό δίνει μια ερμηνεία για την χαμηλή ανάπτυξη και υστέρηση στην περιοχή ευρύτερα.

Πως λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό θεσμικό δίκτυο που θα στοχεύσει στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, με ποια θεματική θα πρέπει να ασχοληθεί και ποιοι να το στελεχώσουν;

1. Η θεματική ενότητα σε προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από την απασχόληση

2. Η δημιουργία του τοπικού θεσμικού δικτύου απασχόλησης και ενδεχόμενα ο συντονισμός πρέπει να ανήκει στην αυτοδιοίκηση, συνεπικουρούμενη Ισότιμα από κοινωνικούς εταίρους. Το δίκτυο θα πρέπει υποχρεωτικά να πλαισιώνεται από τους φορείς κοινωνικού κεφαλαίου που σχετίζονται άμεσα με την απασχόληση.

Βασικά αξιώματα – συνθήκες:

Α. για να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπος των εταίρων του δικτύου είναι να σχετίζεται επιστημονικά, επαγγελματικά ή θεσμικά σε θέση ευθύνης με τον τομέα της απασχόλησης.

Β. το δίκτυο απασχόλησης θα διαθέτει ένα ευέλικτο σχήμα εκπροσώπησης και διοίκησης

Γ. το δίκτυο θα λειτουργεί άτυπα μεν, με σαφείς διαδικασίες δε

Δ. τα μέλη του θα δεσμεύονται για την παραγωγή έργου προς όφελος των πολιτών που αναζητούν εργασία ή βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης προς αυτήν

Ε. το δίκτυο θα μπορεί να εκπροσωπεί και να διεκδικεί πόρους και θεσμικές ρυθμίσεις από το κεντρικό κράτος, κινούμενο κυρίως σε δράσεις και πρωτοβουλίες που δεν αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς.

του Κώστα Καραμάρκου από το δίκτυο pro-tasis

 


   

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011 11:48