Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 10:48

Η τοπική αυτοδιοίκηση στο νέο τοπίο της κρίσης

nanopoulouτης Α. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εν όψει του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξάγεται μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του «Καλλικράτη» και στο ζοφερό τοπίο της πολυδιάστατης κρίσης που μαστίζει την χώρα , καταθέτω ορισμένες προτάσεις για την πορεία και τις πολιτικές των Δήμων της χώρας στην παρούσα συγκυρία.

Κατ αρχάς θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς βέβαια να υποστέλλει τον διεκδικητικό της ρόλο και χωρίς να απεμπολεί την αναπτυξιακή της προοπτική να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα εφαρμόζοντας αμυντικές πολιτικές όπως :
Να αξιώσει και να επιτύχει με δέσμευση των αρμόδιων Υπουργών την άμεση απελευθέρωση και πραγματική αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και του τεχνολογικού και καινοτομικού δυναμικού της χώρας. Τα έργα του ΕΣΠΑ είναι η μοναδική ανάσα των τοπικών οικονομικών.
Να εισηγηθεί την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και την κωδικοποίηση όλων των τροποποιήσεων του Καλλικράτη , καθώς και την επίσπευση της νομοθετικής ρύθμισης όλων των θεμάτων που προτείνει η ΚΕΔΕ και έχουν προκύψει ως προβλήματα εφαρμογής του Καλλικράτη και των πολλών κενών και ασαφειών του.
Οι Δήμοι να προβούν στην αξιολόγηση όλων των υπηρεσιών τους καθώς και αυτών των νομικών προσώπων και των δημοτικών επιχειρήσεων, ώστε με αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό στην λειτουργία τους να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους με μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.
Να γίνει πλήρης αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε όλη την έκταση των καλλικρατικών Δήμων και να προωθηθούν επενδύσεις σε ΑΠΕ με ανάλογες διευκολύνσεις στο νομικό πλαίσιο .
Να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό με εξασφάλιση εξυπηρέτησης των δημοτών σε όλο το εύρος του καλλικρατικού Δήμου.
Να στηριχθεί και να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός για ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων (π.χ. διάθεση υποστηρικτικών μέσων, κτιρίων, εξοπλισμού από τους Δήμους σε ομάδες πολιτών που διατίθενται για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης).
Κατάρτιση και εφαρμογή υλοποιήσιμου σχεδίου αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών στα όρια του Δήμου και διευκόλυνση από την Πολιτεία υλοποίησης επενδύσεων.
΄Εμφαση στην εφαρμογή δημοτικής , αγροτικής πολιτικής και ενίσχυση των αγροτικών δραστηριοτήτων.
Παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο στην τοπική οικονομία και κοινωνία .
Η τοπική αυτοδιοίκηση να αποτελέσει τον μοχλό για την μείωση της ανεργίας με την υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων καταπολέμησής της.
Αναβάθμιση του ρόλου των ΠΕΔ καθώς πρόκειται για οντότητες πολύ μεγαλύτερες των πρώην ΤΕΔΚ ώστε θεσμικά να συνεργάζονται και να συναποφασίζουν με την Περιφέρεια για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό.
Απόδοση στις ΠΕΔ των θεσμοθετημένων πόρων ώστε να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προωθούν τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής περιφέρειας.
Ενδυνάμωση συνεργασίας των ΠΕΔ με φορείς και οργανισμούς στην Ευρώπη για υιοθέτηση καλών πρακτικών για την συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην έξοδο από την κρίση.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 10:54