Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2024 06:53

Καθολική ρήξη στην ΑΔΑΕ ανάμεσα στον ΡΑΜΜΟ και τα υπόλοιπα μέλη

Σε πλήρη ρήξη έχουν έρθει πλέον οι σχέσεις του προέδρου της ΑΔΑΕ κ. Ράμμου και σχεδόν του συνόλου των υπολοίπων μελών της ολομέλειας της ΑΔΑΕ. Η πρώτη ένδειξη της αλλαγής των ισορροπιών στην ολομέλεια της ΑΔΑΕ ήταν

στα τέλη του Νοεμβρίου του 2023 όταν είναι τα νεοδιορισμένα μέλη απέρριψαν την εισήγηση προέδρου της ΑΔΑΕ για επιβολή προστίμου στην ΕΥΠ.

Η απόδειξη ότι πλέον έχει επέλθει πλήρης ρήξη εντοπίζεται στην απόφαση 69/2024 της ΑΔΑΕ που εκδόθηκε στις 29/02/2024. Η απόφαση αυτή αφορά ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα και προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για την λογική των μελών της ολομέλειας που καταψήφισαν την εισήγηση του προέδρου της ΑΔΑΕ κ. Ράμμου.

Επιπλέον, με την νέα σύνθεση η ΑΔΑΕ, σταμάτησε την αποστολή των αποφάσεων της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δημιουργώντας σοβαρές απορίες για την σκοπιμότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ

Στην ΑΔΑΕ τέθηκε το ζήτημα της καταλληλότητας ή μη του υπεύθυνου διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών της μεγαλύτερης εταιρείας τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν της ολομέλειας της ΑΔΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2023, το εν λόγω πρόσωπο είχε την ευθύνη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας τηλεφωνίας για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών σε 48 συνολικά υποθέσεις τα τελευταία 6 χρόνια. Ανάμεσά τους εξαιρετικά σοβαρές παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών εκατομμυρίων συνδρομητών.

Το ζήτημα αυτό, παρότι θεμελιώδες στη νομοθεσία για το απόρρητο των επικοινωνιών στην Ελλάδα, τέθηκε για πρώτη φορά στην ΑΔΑΕ, αν και οφείλει αυτεπάγγελτα να το εξετάζει σε συστηματική βάση. Καθώς ακούγεται αδιανόητο ένα φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη, ως εκ του νόμου νόμιμος εκπρόσωπος, για δεκάδες παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών να μην εξετάζεται η επάρκεια του αυτεπαγγέλτως.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3674/2008:

«Άρθρο 3
Ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας
1. Ο πάροχος υποχρεούται να καταρτίζει και εφαρμόζει ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας ……

  1. Η εφαρμογή του ειδικού σχεδίου πολιτικής ασφάλειας ανατίθεται από τον πάροχο σε εξουσιοδοτούμενο στέλεχος, το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου. ……Η ΑΔΑΕ δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτημα της ΑΠΔΠΧ ή της ΕΕΤΤ ή άλλης δημόσιας αρχής, την αντικατάσταση του υπευθύνου διασφάλισης του απορρήτου με αιτιολογημένη απόφαση της, η οποία ανακοινώνεται στον πάροχο

Με την απόφαση 537/2023 τον Δεκέμβριο του 2023 η ολομέλεια της ΑΔΑΕ έδωσε εντολή στη νομική της υπηρεσία να κάνει εισήγηση αναφορικά με την προσωπική ευθύνη του συγκεκριμένου προσώπου στην συστηματική παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών από την εταιρεία που ο ίδιος νομίμως εκπροσωπεί. Η απόφαση βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9E%CE%9C%CE%99%CE%941-%CE%9161?inline=true

Κατόπιν της εισήγησης της νομικής υπηρεσίας το θέμα εισήχθη στην ολομέλεια της ΑΔΑΕ η οποία στις 29/02/2024 εξέδωσε την απόφαση με αριθμό 69/2024.

Η απόφαση βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C5%CE%91%CE%99%CE%941-1%CE%97%CE%9C?inline=true

Σύμφωνα με την απόφαση η ολομέλεια της ΑΔΑΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην γίνει δεκτή η με αριθμό 38/2024 εισήγηση με την οποία είχε διατυπωθεί η άποψη ότι πρέπει να ζητηθεί η αντικατάστασή του υπευθύνου ασφαλείας του ομίλου ΟΤΕ και της εταιρείας COSMOTE, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν3674/2008 ως μη επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να τεκμαίρεται η ευθύνη του. Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν3674/2008  η ΑΔΑΕ διαθέτει κατά νόμο διακριτική ευχέρεια να κρίνει επί αυτού οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφασή της, συνδέοντας τις ad hoc ενέργειες ή παραλείψεις του υπεύθυνου διασφάλισης απορρήτου του παρόχου με την άσκηση των καθηκόντων του κατά την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας του συγκεκριμένου παρόχου. Εν προκειμένω, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί το αίτημα αντικατάστασης του υπεύθυνου διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών του παρόχου με τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία και από τα οποία δεν προέκυψε σε καμία από τις 48 διαπιστωθείσες από την ΑΔΑΕ παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οποίες επιβλήθηκαν στον πάροχο διοικητικά πρόστιμα δεν συνδέθηκε αιτιωδώς με προσωπική εμπλοκή, πράξη, παράλειψη ή δόλος του υπεύθυνου διασφάλισης απορρήτου ακόμα ούτε και αποδείχθηκε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ούτε και υπήρχε κάποια σχετικά καταγγελία, τέτοια που να τον καθιστά ακατάλληλο για τη θέση αυτή. Επιπρόσθετα ακόμα η αρχή της ισονομίας προϋποθέτει την ανάλυση των οποίων γεγονότων με σαφή επιστημονικά κριτήρια που θα αξιολογούν όλους τους παρόχους τόσο σε χρονικό όσο και σε ποσοτικό εύρος, προσαρμοζόμενα στις απαιτήσεις και τον αριθμό των συνδρομητών και όποια άλλα κριτήρια επιβάλλονται από τη διεθνή πρακτική.

Υπερ ψήφισαν οι κ. Μπακάλης, Ασημακόπουλος, Βέργαδος, Οικονόμου και Παπαδάκης. Μειοψήφησε ο πρόεδρος της Αρχής Χρήστος Ράμμος, ο οποίος υποστήριξε ότι πρέπει να ζητηθεί η αντικατάσταση του υπεύθυνου διασφάλισης του απορρήτου του ομίλου ΟΤΕ και της εταιρείας COSMOTE για τους λόγους που αναφέρει στην υπ’ αριθμό 38/2024 εισήγηση του. Το μέλος κ. Γκρίτζαλης, ψήφισε λευκό.

ΟΙ ΕΠΙΜΑΧΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Ράμμος, ένας άνθρωπος με τεράστια και αδιαμφησβήτητη δικαστική εμπειρία, θεώρησε ότι τα δεδομένα δικαιολογούν την απομάκρυνση του εν λόγω υπευθύνου διασφάλισης του απορρήτου. Ανάμεσα στις αποφάσεις που εξετάστηκαν, και που λογικά εκτίμησε και ο κ. Ράμμος ως επιβαρυντικές, είναι οι ακόλουθες.

Απόφαση 383/2021

Η απόφαση βρίσκεται εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A49%CE%9C%CE%99%CE%941-%CE%A1%CE%A7%CE%98?inline=true

Στην συγκεκριμένη απόφαση η καταγγελία έγινε από την συνδικαλιστική οργάνωση ΑΣΕ-ΟΤΕ. Η καταγγελία ήταν ούτε ότι σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής πραγματοποιούνται εργασίες σε υπαίθριους κατανεμητές του ΟΤΕ από εργολάβους χωρίς την επίβλεψη τεχνικού του ΟΤΕ, χωρίς δηλαδή να εφαρμόζεται η εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας του ΟΤΕ. Η μη εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας ξεκίνησε το έτος 2013 όταν η ΑΔΑΕ για πρώτη φορά διαπίστωσε τη συγκεκριμένη παράβαση. Στις σελίδες 7 και 8 της απόφασης μπορεί ο κάθε αναγνώστης να διαπιστώσει ότι παρά το γεγονός ότι η ΑΔΑΕ επέμενε στο ότι η διαδικασία είναι εσφαλμένη και παράνομη η ΟΤΕ συνέχιζε να την εφαρμόζει και συνεχίστηκε έως και, τουλάχιστον το 2018. Οπότε το ερώτημα είναι, αναφορικά με την κρίση της πλειοψηφίας της ΑΔΑΕ, ποιο ήταν το φυσικό πρόσωπο που είχε την ευθύνη, επί τόσα χρόνια, ενώ η ΑΔΑΕ του έλεγε ότι παραβιάζει την Νομοθεσία περί απορρήτου, αυτός δεν ελάμβανε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που όφειλε να λάβει; Κανείς; Ο θυρωρός;

Απόφαση 51/2022

Η απόφαση βρίσκεται εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%9E3%CE%99%CE%941-17%CE%A6?inline=true

Στη συγκεκριμένη απόφαση καταγράφεται το εξής ιστορικό. Το έτος 2014 η ΑΔΑΕ μετά από έλεγχο στην εταιρεία COSMOTE διαπιστώνει ότι δεν υπήρχε λογισμικό καταγραφής της πρόσβασης στα συστήματα της COSMOTE, σε ένα κρίσιμο σημείο, εκεί όπου υπάρχουν τα δεδομένα των κλήσεων όλων των συνδρομητών. Δηλαδή με απλά λόγια όταν κάποιος υπάλληλος της COSMOTE, που είχε την σχετική εξουσιοδότηση, έμπαινε στο σύστημα και έβλεπε ένας συνδρομητής της COSMOTE ποιον κάλεσε από το τηλέφωνό του και ποιος τον κάλεσε, πουθενά δεν υπήρχε η σχετική καταγραφή ότι μπήκε και είδε τα τηλεφωνήματα (κατά παράβαση του Νόμου). Σύμφωνα με την απόφαση το έτος 2014 η COSMOTE διαβεβαίωσε την ΑΔΑΕ ότι έως το τέλος του 2014 το λογισμικό θα έχει εγκατασταθεί. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το λογισμικό ΔΕΝ ΕΙΧΕ εγκατασταθεί και για τα επόμενα 6 χρόνια.

Είναι δε χαρακτηριστική η τελευταία παράγραφος της απόφασης από την μειοψηφία της ΑΔΑΕ που επισημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια η COSMOTE είχε παραπλανήσει την ΑΔΑΕ ότι το λογισμικό είχε εγκατασταθεί.

Οπότε το ερώτημα είναι, αναφορικά με την κρίση της πλειοψηφίας της ΑΔΑΕ, ποιο ήταν το φυσικό πρόσωπο που είχε την ευθύνη, επί τόσα χρόνια, και διαβεβαίωσε την ΑΔΑΕ ότι στα τέλη του 2014 θα εγκατασταθεί το κρίσιμο λογισμικό και δεν θα παραβιάζεται το απόρρητο των επικοινωνιών και το λογισμικό δεν εγκαταστάθηκε; Κανείς; Ο θυρωρός;

Απόφαση 215/2021

Η απόφαση βρίσκεται εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%96%CE%A6%CE%99%CE%941-%CE%96%CE%A3%CE%91?inline=true

Στην επίμαχη απόφαση η ΑΔΑΕ διαπιστώνει ότι, προφανώς, με ευθύνη του υπεύθυνου διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και ενεργειών της εφαρμογής Bill print δεν ήταν διαθέσιμα. Από το ιστορικό που καταγράφεται στη σελίδα 4 βλέπουμε ότι αυτή η παράβαση της νομοθεσίας διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 2013, όταν υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου της των επικοινωνιών της εταιρείας ήταν το ίδιο πρόσωπο που είναι και σήμερα. Το 2014 ελήφθη η διαβεβαίωση από την COSMOTE ότι ή εξαίρεση που μόνη της είχε βάλει αναφορικά με την καταγραφή των προσβάσεων στο σύστημα bill print και των προσβάσεων στα δεδομένα επικοινωνίας μέσω αυτού του συστήματος είχε αρθεί από τον Ιούλιο του 2014. Παρόλα αυτά, παρά την διαβεβαίωση, με αφορμή έλεγχο όμοιο με το επίδικο περιστατικό του 2013, η εταιρεία COSMOTE το 2019 δήλωσε ότι δεν διατηρούνται αρχεία καταγραφής των προσβάσεων στο επίμαχο σύστημα και στα δεδομένα επικοινωνίας μέσω αυτού. Δηλαδή επί χρόνια είχε διαβεβαιώσει την ΑΔΑΕ ψευδώς ότι είχε λάβει τα μέτρα ασφαλείας που όφειλε.

Οπότε το ερώτημα είναι, αναφορικά με την κρίση της πλειοψηφίας της ΑΔΑΕ, ποιο ήταν το φυσικό πρόσωπο που είχε την ευθύνη, επί τόσα χρόνια, και διαβεβαίωσε την ΑΔΑΕ ότι στα τέλη του 2014 εγκαταστάθηκε το κρίσιμο λογισμικό και σταμάτησε η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών; Κανείς; Ο θυρωρός;

Απόφαση 225/2022

Η απόφαση βρίσκεται εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%92%CE%9C%CE%99%CE%941-%CE%97%CE%931?inline=true

Η απόφαση αυτή αφορά την διαρροή των δεδομένων επικοινωνίας όλων των συνδρομητών της COSMOTE για το διάστημα 1/9/2020 έως 05/09/2020. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας κάποιοι χάκερ μπήκαν μέσα στο σύστημά της και πήραν όλα τα τηλεφωνήματα που έκαναν και όλα τα τηλεφωνήματα που δέχτηκαν οι συνδρομητές της για το διάστημα αυτών των 5 ημερών (κατά σύμπτωση όταν ξεκίνησε το PREDATOR στην Ελλάδα). Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας οι χάκερ βρήκαν τους κωδικούς επειδή ένας υπάλληλός της είχε βάλει το ίδιο username και το ίδιο password στο σύστημα της εταιρείας και στον λογαριασμό του στα social media. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι χάκερ βρισκόντουσαν στο σύστημα για μεγάλο διάστημα και το κρίσιμο σύστημα δεν είχε διπλό έλεγχο αυθεντικοποίησης των χρηστών. Διπλό έλεγχο που έβαλαν αφού έγινε η μεγαλύτερη παραβίαση απορρήτου στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Οπότε το ερώτημα είναι, αναφορικά με την κρίση της πλειοψηφίας της ΑΔΑΕ, ποιο ήταν το φυσικό πρόσωπο που είχε την ευθύνη και δεν έλαβε τα μέτρα ασφαλείας που όφειλε να λάβει (διπλούς κωδικούς αυθεντικοποίησης), και τα οποία έλαβε μετά την παραβίαση των χάκερ; Κανείς; Ο θυρωρός;

 

ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ

Χωρίς να γνωρίζουμε το σκεπτικό που υιοθέτησαν τα μέλη της πλειοψηφίας Μπακάλης, Ασημακόπουλος, Βέργαδος, Οικονόμου και Παπαδάκης, υποθέτουμε ότι διαπίστωσαν (με την σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας προφανώς) ότι για τις 48 αποφάσεις και για τις συγκεκριμένες ανωτέρω αποφάσεις ΚΑΝΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ δεν έχει ευθύνη. Όλα έγιναν με πλήρη έλλειψη ευθύνης από φυσικά πρόσωπα, σε αντίθεση με ότι ορίζει ο Νόμος 3674/2008 (άρθρο 3) που λέει ξεκάθαρα ότι «Η εφαρμογή του ειδικού σχεδίου πολιτικής ασφάλειας ανατίθεται από τον πάροχο σε εξουσιοδοτούμενο στέλεχος, το οποίο ορίζεται ως υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου.». Άρα πλέον η πλειοψηφία της ΑΔΑΕ θεωρεί ότι μπορεί να γίνονται παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών με έλλειψη μέτρων ασφαλείας αλλά για αυτές, καταργώντας τον Νόμο, δεν θα έχει ευθύνη κανένα φυσικό πρόσωπο!!!!

Το Σύνταγμα ορίζει ότι το απόρρητο των επικοινωνιών μας είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ. Η πλειοψηφία της ΑΔΑΕ αποφάσισε ότι ναι μεν είναι απαραβίαστο αλλά κανένα φυσικό πρόσωπο δεν θα έχει την ευθύνη όταν αυτό παραβιάζεται από τις εταιρείες τηλεφωνίας. Μια απόφαση που ελέγχεται λογικά, διοικητικά και ποινικά (αυτό θα το κρίνει ο Εισαγγελέας) αναφορικά με το καθήκον των μελών της πλειοψηφίας της ΑΔΑΕ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Ο νόμος 3674/2008 στο άρθρο 8 ορίζει:

Σε περίπτωση παραβίασης ή ιδιαίτερου κινδύνου παραβίασης του απορρήτου της επικοινωνίας, ο υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον πάροχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, την εισαγγελική αρχή, την ΑΔΑΕ και τους κατά περίπτωση θιγόμενους συνδρομητές.

Την ίδια υποχρέωση έχει και η ΑΔΑΕ καθώς με την απόφαση της διαπιστώνει την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών από τις εταιρείες τηλεφωνίας ή άλλους. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι εταιρείες τηλεφωνίας, παραβιάζοντας συστηματικά την νομοθεσία, ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝ αμελλητί την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η ευθύνη της ΑΔΑΕ για ενημέρωση της Εισαγγελίας είναι μέγιστη. Θυμίζουμε ότι η ΑΔΑΕ έχει ευθύνη για το διοικητικό μέρος της κάθε υπόθεσης και για την ποινική αξιολόγηση έχει αποκλειστική ευθύνη η Εισαγγελία. Η οποία Εισαγγελία αναμένει να ενημερωθεί από την ΑΔΑΕ, όπως ο Νόμος ορίζει.

Έως και τις αρχές του 2024 η ΑΔΑΕ έστελνε τις αποφάσεις της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να εξεταστεί η τυχόν ποινική ευθύνη (σχετική αναγραφή στην τελευταία γραμμή κάθε απόφασης). Άλλωστε έως σήμερα έχουν ασκηθεί επανειλημμένα ποινικές διώξεις εις βάρος υπευθύνων διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών των εταιρειών τηλεφωνίας, με έναν από αυτούς να έχει καταδικαστεί ήδη πρωτόδικα για το αδίκημα που διαπίστωσε η ΑΔΑΕ (έχει ασκήσει έφεση).

Με μεγάλη έκπληξη βλέπουμε ότι η ΑΔΑΕ πλέον (αρχές 2024, νέα σύνθεση) σταμάτησε να στέλνει τις αποφάσεις της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Συγκεκριμένα οι δυο τελευταίες αποφάσεις της 25/2024 και 70/2024 δεν αναγράφουν κάτι σχετικό. Τί προέκυψε στο ενδιάμεσο; Πώς αποφάσισε η ΑΔΑΕ να υποκαταστήσει την Εισαγγελία και να «αποφασίσει» αν υπάρχει ή όχι ποινικό αδίκημα, σε αντίθεση με ότι ρητά ορίζει ο Νόμος;

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023 ξεκίνησε, με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, εξαιρετικά κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα αναφορικά με τη συστηματική παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών από τις εταιρείες τηλεφωνίας,  όπως αυτή καταγράφεται στις, σχεδόν 100, αποφάσεις της ΑΔΑΕ τα τελευταία 7 χρόνια. Ήδη, από σχετικές μηνυτήριες αναφορές, έχουν ασκηθεί οι ποινικές διώξεις στις οποίες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έπραξε το αδιανόητο. Άσκησε ποινικές διώξεις σε υπευθύνους διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών χωρίς να καλέσει κανέναν μάρτυρα, ούτε τον μηνυτή, ούτε το θύμα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, ούτε την ΑΔΑΕ που τιμώρησε τις εταιρείες τηλεφωνίας. Οδηγώντας την δίκη σε βέβαιη αθώωση του κατηγορουμένου (όπως και έγινε τον Ιούλιο του 2023).

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου είχαμε μια πρωτοφανή παρέμβαση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σκιαδαρέση, ο οποίος με επιστολή του προς τον διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ουσιαστικά έκανε Γνωμοδότηση για ανάλογες περιπτώσεις.

Στην επιστολή του με ημερομηνία 07/08/2023 ο κ. Σκιαδαρέσης αναφέρει (η υπογράμμιση δική μας):

«Αποστέλλουμε την……. αναφορά του…… για τις δικές σας ενέργειες. Μεταξύ αυτών, έχοντας υπόψη τις σελίδες 7 και 8 της αναφοράς, παρακαλούμε να εντοπισθεί η πλειάδα των ειδικά μνημονευομένων δικογραφιών για παραβίαση τηλεφωνικού απορρήτου από τους παρόχους τηλεφωνίας και να ελεγχθεί αν έχει κληθεί σε κάθε μία δικογραφία ο μηνυτής, ο παθών και ο εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ και σε αποφατική περίπτωση να εξεταστεί η κλήτευσή τους, διότι πράγματι είναι ασύνηθες να κλητεύεται στο ακροατήριο μόνο κατηγορούμενος χωρίς καίρια αποδεικτικά αντίβαρα και μάλιστα σε πολύ σοβαρές υποθέσεις, γεγονός που ενδεχομένως προδιαγράφει την κατάληξή τους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δίνει πολλά μηνύματα.

Αρχικά στην ΑΔΑΕ η οποία σταμάτησε να στέλνει τις αποφάσεις της στην Εισαγγελία ώστε να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων προσώπων για τις παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών. Επίσης στην ΑΔΑΕ η οποία δεν υποστηρίζει τις αποφάσεις της ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στέλνοντας περαιτέρω στοιχεία και μάρτυρες που θα βοηθήσουν να καταδικάσουν αυτούς οι οποίοι με ευθύνη τους δεν λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν να λάβουν και παραβιάζεται έτσι το απόρρητο των επικοινωνιών.

Και στα όργανα της Δικαιοσύνης και ειδικά στην Εισαγγελία η οποία μη αντιλαμβανόμενη, προφανώς, την βαρύτητα του αδικήματος της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, μην καλώντας μάρτυρες κατηγορίας ουσιαστικά οδηγεί στην αθώωση των κατηγορουμένων, όπως έγινε σε μία εκ των υποθέσεων το καλοκαίρι του 2023.

Γιώργος Φλωράς

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2024 06:58