Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 09:56

Νίκος Χουντής: ''Στο 19.4% η απορρόφηση του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”, αλλά η Κομισιόν δηλώνει “πλέον ικανοποιημένη”!

ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής

Στο 19.4% η απορρόφηση του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”, αλλά η Κομισιόν δηλώνει “πλέον ικανοποιημένη” !!!

Ενώ το ποσοστό απορρόφησης του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” ανέρχεται στο 19.4%, σύμφωνα με τα ίδια της τα στοιχεία, η Κομισιόν θεωρεί, πλέον, την πρόοδο του έργου ικανοποιητική. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Hahn, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του έθετε το θέμα του προγράμματος ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στην Ελλάδα (Εξοικονομώ κατ’ Οίκον) και τόνιζε ότι «ταυτόχρονα με τα θετικά περιβαλλοντικά του αποτελέσματα, να μπορεί να δώσει κάποια στήριξη στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει πλήρως αποδυναμωθεί». Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Νίκος Χουντής, αφού έθετε το ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων που τις απέδιδε «κυρίως στην άρνηση των τραπεζών να προχωρήσουν στις τελικές εγκρίσεις και εκταμιεύσεις των αναγκαίων κονδυλίων», ζητούσε από την Κομισιόν πληροφορίες σχετικά με την πορεία του έργου και την εκτίμησή της για τις αιτίες των καθυστερήσεων.

 

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Hahn, παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ελλάδα, το οποίο «καταρτίστηκε το 2010 και προβλέπει δάνεια και άμεσες επιχορηγήσεις σε νοικοκυριά, ώστε να πετύχουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας», και δίνει συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά την απορρόφησή του, από τα οποία προκύπτει ότι η συνολική απορρόφηση του προγράμματος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ήταν 19.4%.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος αφού υπενθυμίζει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δανείων και επιχορηγήσεων είναι 396 εκατ ευρώ, δηλώνει ότι: «έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, είχαν παραληφθεί 29.451 αιτήσεις, εκ των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες οι 19.001 και έλαβαν επιχορήγηση οι 11.377. Οι πληρωμές για τις 8.129 αιτήσεις που είχαν επιτύχει τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, αναλύονται ως εξής: δάνεια 46 εκατομμύρια ευρώ, άμεση βοήθεια 27 εκατομμύρια ευρώ και κόστος πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης 4 εκατομμύρια ευρώ».

 

Στο τέλος της απάντησής του, ο Επίτροπος Hahn, δηλώνει ότι «Η Επιτροπή θεωρεί τις συνέπειες της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία έναν από τους λόγους της αργής εκκίνησης του προγράμματος. Ωστόσο, η πρόοδος πλέον είναι ικανοποιητική, με ορισμένες περιοχές να έχουν δεσμεύσει πάνω από το 90% των διαθέσιμων πιστώσεων».

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

NikolaosChountis (GUE/NGL)

Θέμα: Πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

 

Tο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ελλάδα θα μπορούσε, ταυτόχρονα με τα θετικά περιβαλλοντικά του αποτελέσματα, να δώσει κάποια στήριξη στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει πλήρως αποδυναμωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέχρι σήμερα εξέλιξη του προγράμματος εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς προόδου, και η όλη καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στην άρνηση των τραπεζών να προχωρήσουν στις τελικές εγκρίσεις και εκταμιεύσεις των αναγκαίων κονδυλίων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–Ποιος είναι μέχρι σήμερα, ο ρυθμός απορρόφησης του προγράμματος; Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί; Πόσες έχουν εγκριθεί και τι ποσά έχουν εκταμιευτεί;

–Ποια είναι η κύρια αιτία των καθυστερήσεων;

–Τι μέτρα θα λάβει η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, για την ταχύτερη προώθηση του προγράμματος;

 

EL

E-001114/2013

Απάντηση του κ. Hahnεξ ονόματος της Επιτροπής

 

1-2. Το πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην Ελλάδα[1] καταρτίστηκε το 2010 και προβλέπει δάνεια και άμεσες επιχορηγήσεις σε νοικοκυριά, ώστε να πετύχουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 396 εκατομμύρια ευρώ. Το 2012, έγινε ανασχεδιασμός του προγράμματος, και η αναλογία δανείων/επιχορηγήσεων άλλαξε σε 30%/70% αντίστοιχα για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και έκτοτε το πρόγραμμα παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης. Τον Δεκέμβριο του 2012, τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονταν στο 40% του προϋπολογισμού.

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, είχαν παραληφθεί 29.451 αιτήσεις, εκ των οποίων κρίθηκαν επιλέξιμες οι 19.001 και έλαβαν επιχορήγηση οι 11.377. Οι πληρωμές για τις 8.129 αιτήσεις που είχαν επιτύχει τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, αναλύονται ως εξής: δάνεια 46 εκατομμύρια ευρώ, άμεση βοήθεια 27 εκατομμύρια ευρώ και κόστος πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης 4 εκατομμύρια ευρώ.  

4-5. Η Επιτροπή θεωρεί τις συνέπειες της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία έναν από τους λόγους της αργής εκκίνησης του προγράμματος. Ωστόσο, η πρόοδος πλέον είναι ικανοποιητική, με ορισμένες περιοχές να έχουν δεσμεύσει πάνω από το 90% των διαθέσιμων πιστώσεων.[1]     ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 10:24