Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 11:08

Γ. Αδαμίδης: '' Υπάρχει θέμα νομιμότητας στην σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΗ''. Επιστολή στον Αρθούρο Ζερβό

Επιστολή προϊδοποίησης στον πρόεδρο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό έστειλε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Κύριε πρόεδρε.

Με την παρούσα επιθυμώ, ως θεωρώ πως και οφείλω, να επισημάνω κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ έτσι όπως αυτά προκύπτουν από το Π.Δ 57/1985.

Συγκεκριμένα.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 57/1985 αναφέρει ρητός ότι η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ της επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η δε παράγραφος 3, του ίδιου άρθρου, ορίζει ότι η εκλογή και αποδοχή μέλους του Δ.Σ. της επιχείρησης της ιδιότητας του μέλους στην διοίκηση συνδικαλιστικών οργανώσεων συνεπάγεται έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της επιχείρησης.

Προς επίρρωση όλων των παραπάνω, επισημαίνω πως στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν.2941/2001 αναφέρεται ότι: ¨κάθε διάταξη νόμου, γενική ή ειδική, που αφορά τη ΔΕΗ -προ της μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία Α.Ε. με το ΠΔ 333/2000- εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 του ΠΔ 333/2000 και του άρθρου αυτού¨

Κύριε πρόεδρε

Κατόπιν όλων των παραπάνω, κατά την άποψή μου απαιτείται ο έλεγχος νομιμότητας της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε καθώς και η εγκυρότητα/νομιμότητα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 30 Μαΐου 2013.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2013 11:16