Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 13:58

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ''Εξωδικο με τις επαναλαμβανόμενες απεργίες για την πώληση του ΑΔΜΗΕ''

Το Δ.Σ του Σωματείου μας, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση 24ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιών.

 

Κύριε Πρόεδρε
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) είναι εταιρεία που συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012, βάσει του Νόμου 4001/11 για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου που ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία τις Οδηγίες 2009/72 και 2009/73 ΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρου 97 αναφέρουν ότι «Η Διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανατίθεται σε Θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε», η οποία οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72 ΕΚ και ιδίως του Κεφαλαίου V, αυτής.
Η Κυβέρνηση, κατά παράβαση του Νόμου 4001/11, με την 15η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 168 στις 24.7.2013, προωθεί την «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε» που περιλαμβάνει:
 Τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ
 Την δημιουργία νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρισμού (παραβλέποντας λεπτομερώς τη διαδικασία πώλησής της).
 Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε
Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την ΠΥΣ, η υλοποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ θα γινόταν μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από Υπέρ Επενδυτή, σε δύο φάσεις.
Για λόγους τους οποίους μπορούμε να αντιληφθούμε (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), ο αρμόδιος Υφυπουργός στις 17.12.2013 κατέθεσε Σχέδιο Νόμου σε Δημόσια Διαβούλευση (διάρκειας μόλις 72 ωρών) για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) με Νομοθετική Ρύθμιση, για να μην αποδοθούν στο μέλλον (ενδεχόμενες) αξιόποινες πράξεις που καθορίζονται από τον Νόμο 3126/2003, περί ευθύνης Υπουργών.
Στο Σχέδιο Νόμου προβλέπεται ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ θα γίνει α) μέσω της πώλησης και μεταβίβασης από την ΔΕΗ του 66% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ σε «επενδυτές» και β) μέσω της ανάκτησης από το Ελληνικό Δημόσιο του λοιπού ποσοστού 34% το οποίο και θα εξοφληθεί προς τη ΔΕΗ δια συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους, τέλη ή άλλες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι της ΔΕΗ Α.Ε.
Στο σημείο αυτό, σε ότι αφορά τον συμψηφισμό, σας θυμίζουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει προς την ΔΕΗ Α.Ε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατανάλωση Ηλεκτρικού ρεύματος σε Δημόσια κτίρια κλπ.
Κύριε Πρόεδρε
Ο ρόλος της ΔΕΗ Α.Ε για την υιοθέτηση –από την τότε Κυβέρνηση, προκειμένου να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2009/72 ΕΚ - του μοντέλου ΙΤΟ έναντι των ισοδύναμων μοντέλων ISO και Unbundling (καθώς το μοντέλο ΙΤΟ χαρακτηρίστηκε σαν την λιγότερο επώδυνη επιλογή για την ΔΕΗ Α.Ε), ήτο πρωταγωνιστικός.
Η θετική στάση του Συνδικαλιστικού Κινήματος (όπως προέκυψε και μέσα από τις αποφάσεις του 34ου Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) για την επιλογή του μοντέλου ΙΤΟ, έγκειται στο γεγονός ότι στα Άρθρα 102 και 103 του Νόμου 4001/11 ορίζεται με σαφήνεια ότι για το προσωπικό που μεταφέρεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε, διατηρούνται σε ισχύ τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ) καθώς και ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

Κύριε Πρόεδρε
Το Σχέδιο Νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση για την Αναδιάρθρωση και Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε, που στη πρώτη φάση περιλαμβάνει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, μεταξύ των όσων άλλων αρνητικών περιλαμβάνει, δεν ρυθμίζει θέματα όπως αυτό της περιουσίας του Ασφαλιστικού μας φορέα.
Ως γνωστό, η περιουσία του είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Νόμου 2773/99 και ειδικότερα στην παράγραφο 12 όπου περιγράφεται η Συμφωνία Κύρωσης μεταξύ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ΠΟΣ ΔΕΗ με τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης και σημερινό Αντιπρόεδρο της Συγκυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 5 του Άρθρου 34 του Νόμου 2773/99 προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα μεταβιβάζει στον Ασφαλιστικό Φορέα της ΔΕΗ ποσοστό του προϊόντος από την διάθεση των μετοχών σε τρίτους, της τάξης του 15% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπονται ρητώς και από την παρ. 16 του άρθρου 196 του Νόμου 4001/11.

Κύριε Πρόεδρε
 Επειδή ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του Ηλεκτρικού Συστήματος στην Ελλάδα
 Επειδή ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί Εθνική Υποδομή χτισμένη από τον Ελληνικό λαό εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια
 Επειδή αυτός που θα ελέγχει τα δίκτυα θα ελέγχει και τις τελικές τιμές για τον καταναλωτή
 Επειδή μετά την πώληση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε ακολουθεί η πώληση της «μικρής» ΔΕΗ
 Επειδή από τον σχεδιασμό της Συγκυβέρνησης για την εκποίηση του Ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε ΔΕΝ θα επωφεληθούν πρώτα και κύρια οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, ούτε καν ο προϋπολογισμός του κράτους, αφού τα λίγα ψίχουλα από την πώληση δε θα περιέλθουν στα ταμεία του κράτους.
 Επειδή μετατρέπουν ένα κρατικό μονοπώλιο σε ιδιωτικό μονοπώλιο που θα διαχειριστεί και Ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ) τα οποία και εξασφάλισε ο ΑΔΜΗΕ
 Επειδή δεν προβλέπεται από καμία Ευρωπαϊκή υποχρέωση,

το Δ.Σ του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 16.1.2014 αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρων Επαναλαμβανόμενων Απεργιών, η έναρξη των οποίων καθορίζεται στην ημερομηνία κατάθεσης του Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντος ως εκ της ιδιότητάς του στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 14:05