Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 06 Απριλίου 2014 20:15

ΔΕΗ: Kοινοπρακτικό δάνειο ύψους 2,2 δις ευρώ και αναβάθμιση κατά 3 βαθμίδες από την Standard & Poor’s

Οι θετικές προοπτικές της ΔΕΗ και της Ελληνικής Οικονομίας επιβεβαιώνονται από την αναβάθμιση της επιχείρησης, από το διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's, κατά 3 βαθμίδες (σε "B" από "CCC").

Η σημαντική αυτή αναβάθμιση αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια που κατέβαλε η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Επιβραβεύει τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού και των στελεχών της επιχείρησης για να μείνει η ΔΕΗ πυλώνας σταθερότητας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών κινδύνων και αλλαγών. Προσπάθειες με μετρήσιμα αποτελέσματα που βελτίωσαν σημαντικά την αποδοτικότητα και αξιοπιστία της ΔΕΗ Α.Ε.

Όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's στην έκθεσή του, το σκεπτικό της αναβάθμισης βασίστηκε κυρίως:

- στη "σύναψη του πενταετούς διάρκειας κοινοπρακτικού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες ύψους 2,2 δις καθώς και στην πρόσφατη σύναψη των δανείων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων[i] και με Κοινοπραξία ξένων τραπεζών, της οποίας ηγείται η γερμανική τράπεζα KfW[ii],

- στο "σημαντικό περιορισμό του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέχρι το 2019, γεγονός που επιτρέπει στη ΔΕΗ το χρονικό περιθώριο για να βελτιώσει την κερδοφορία της και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση".

- στις "σταθερές προοπτικές" για τη ΔΕΗ αλλά και στην εκτίμησή της ότι "η ΔΕΗ θα περιορίσει τα επόμενα δύο χρόνια τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει",

- στις " πολύ καλές σχέσεις της Εταιρείας με τις ελληνικές τράπεζες, όπως αποτυπώνεται από την πρόσφατη συμφωνία αναχρηματοδότησης," και "στη συνετή διαχείριση της Εταιρείας από τη Διοίκηση".

Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ΔΕΗ επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή ανακοίνωση υπογραφής δανείου ύψους € 2,2 δις, πενταετούς διάρκειας, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Είναι το μεγαλύτερο σε ποσό κοινοπρακτικό πενταετούς διάρκειας δάνειο, το οποίο έχει συναφθεί με ελληνική εταιρεία. Σε αυτό συμμετέχουν κατά αλφαβητική σειρά οι τράπεζες Alpha, Αττικής, Εθνική, Eurobank & Πειραιώς.

Με το δάνειο αυτό, η ΔΕΗ Α.Ε επιτυγχάνει σημαντική επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Έχοντας υλοποιήσει και χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους €4 δις. τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εμπράκτως αποδεικνύεται πως η ΔΕΗ αποτελεί διαχρονικά έναν βασικό και αξιόπιστο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και διατηρώντας παράλληλα τον έντονα κοινωνικό της χαρακτήρα.

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 06 Απριλίου 2014 20:21