Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 19:42

Απόλυτα ανταγωνιστικό το κόστος εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ

To χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγόμενης ενέργειας

H Booz&Co διενήργησε για λογαριασμό της ΔΕΗ έρευνα σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία.

Από τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων του 2012, προκύπτει ότι η παραγωγικότητα της ΔΕΗ στη δραστηριότητα των ορυχείων είναι πολύ υψηλή και το κόστος εξόρυξης λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

· Το πλήρες κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο) στην Ελλάδα από τη ΔΕΗ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο σύνολο των 8 χωρών που συμπεριέλαβε η μελέτη.

· Το κόστος εξόρυξης στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο απ' ότι σε 6 από τις άλλες 7 χώρες της μελέτης: Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο).

Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

· Η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη (ποσότητα ενέργειας που περιέχει ένας τόνος λιγνίτη) στην Ελλάδα είναι με μεγάλη διαφορά η χαμηλότερη στο σύνολο των 8 χωρών.

· Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης η θερμογόνος δύναμη του Ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200 kcal/kg, ενώ στις άλλες χώρες κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605 kcal/kg (Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/kg (Τσεχία). Αυτό οδηγεί μονοσήμαντα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής.

· Το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε σε 59,93 €/MWh, έναντι εύρους 31,57 €/MWh (Βουλγαρία) έως 54,19 €/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης.

Τέλος η μελέτη προβαίνει σε προσομοίωση από την οποία προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη των άλλων χωρών.

· Για παράδειγμα, αν ο λιγνίτης της Ελλάδας είχε τη θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη της Γερμανίας, ήτοι 2.195 kcal/kg αντί για 1.200 kcal/kg, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα ήταν κατά περίπου 10 €/MWh χαμηλότερο και θα ανερχόταν σε περίπου 49,8 €/MWh.

· Συγκριτικά, το μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στη Γερμανία κυμάνθηκε το 2012 στα 53,6 €/MWh.

Επισημαίνεται πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Κυρίαρχο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερα αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβαρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.

Το συμπέρασμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της περσινής μελέτης της Booz[1] που διαπίστωσε πολύ μεγάλη μείωση του δυνητικού περιθωρίου βελτίωσης ανταγωνιστικότητας: σε σχέση με τα € 557 εκ. του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. μειώθηκε στα € 124 εκ., συγκρινόμενο με τις επιμέρους βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα.

Τα συμπεράσματα αυτά διαψεύδουν πλήρως ατεκμηρίωτες αιτιάσεις που διατυπώνονται συχνά περί αναποτελεσματικής εκμετάλλευσης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ που δήθεν οδηγεί σε αύξηση του κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ παρακολουθεί συνεχώς το κόστος της, προβαίνοντας συστηματικά σε συγκρίσεις με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Πιστή στις αρχές της διαφάνειας και στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού είναι η μόνη εταιρία που δημοσιοποιεί όλα τα κρίσιμα στοιχεία κόστους των δραστηριοτήτων της, επαληθευμένα από εξωτερικούς Ελεγκτές.

Η ΔΕΗ συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους εκμετάλλευσης με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και την Ελληνική οικονομία.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 19:47