Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015 14:48

Ρήξη ΔΕΗ Αλουμινιον για την τιμή της kwh. Η ΔΕΗ προχωρά στην διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2014

και με στόχο τη διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος:

· Επετεύχθη συμφωνία με την Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από 1.1.2014 σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ της 28.2.2014 καθώς και για τον τρόπο διευθέτησης παρελθουσών διαφορών μεταξύ των δύο εταιρειών.

· Όσον αφορά την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε» που πλέον αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση Υψηλής Τάσης που δεν προσήλθε για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και δεν αποδέχεται τους όρους τιμολόγησης, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ της 28.2.2014, η ΔΕΗ ΑΕ έδωσε σήμερα εντολή στον ΑΔΜΗΕ, με εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία, να προβεί στην απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε».