Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 08:39

Η ΔΕΗ απαντά για τους απλήρωτους εργολάβους

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι παραμένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι των τοπικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Ορυχεία και για την καλύτερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:

 

• Παρά την γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση η Επιχείρηση κατορθώνει να τακτοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό τις οικονομικές της υποχρεώσεις.

• Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα Ορυχεία δεδομένου ότι απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Έτσι από τις εισπράξεις της Επιχείρησης μεγάλο ποσοστό κατευθύνεται στα Ορυχεία έτσι ώστε οι εργοληπτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτά να πληρώνονται με ικανοποιητικό ρυθμό σε σχέση με την γενικότερη κατάσταση της αγοράς.

• Απαραίτητη όμως προϋπόθεση πληρωμής των εργασιών μιας εταιρείας είναι η ασφαλιστική και φορολογική της ενημερότητα και η εξόφληση του προσωπικού της για τις εργασίες για τις οποίες εκάστοτε πληρώνεται. Σε αντίθετη περίπτωση οι εταιρείες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (μεμονωμένες περιπτώσεις) είναι αδύνατον να εξοφληθούν, όχι όμως από υπαιτιότητα της Επιχείρησης.

• Συνεπώς η Επιχείρηση για να εξασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και τους εργαζόμενους συνεχίζει να απαιτεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως επίσης και τραπεζικές καταστάσεις εξόφλησης του προσωπικού των.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 08:45