Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 18:54

«Παράθυρο» για πώληση μονάδων της ΔΕΗ μέσω του ΦΕΚ για τις δημοπρασίες

Το ενδεχόμενο της πώλησης παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, επαναφέρει το πλήρες σχέδιο για την εφαρμογή των δημοπρασιών ισχύος (μοντέλο ΝΟΜΕ) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η δημοσίευση του πλήρους σχεδίου αποτέλεσε μία από τις εκκρεμότητες των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της δόσης ακριβώς γιατί μέσω αυτής οι θεσμοί επέβαλλαν την εναλλακτική της πώλησης μονάδων της ΔΕΗ, κάτι που δεν υπάρχει στο Μνημόνιο και που η κυβέρνηση πρόβαλλε μέσω του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνου Σκουλέτη ως μεγάλη κατάκτηση.

Ετσι στο σχέδιο για τα ΝΟΜΕ που δημοσιεύθηκε χθες περιλαμβάνει προσθήκη που προβλέπει την εφαρμογή εναλλακτικών δομικών μέτρων σε περίπτωση που δεν απορροφηθούν από την αγορά οι δημοπρατούμενες ποσότητες στο συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται σε αυτό. Χωρίς να κατονομάζονται τα «εναλλακτικά δομικά μέτρα», η αναφορά συνδέεται με την πιθανότητα αποτυχίας του εγχειρήματος και την πρόβλεψη για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ μέσω της πώλησης παραγωγικού δυναμικού. Στο σχέδιο ορίζεται ρητά, ότι «σε περίπτωση που οι αναπροσαρμοζόμενες ποσότητες δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από την αγορά, εναλλακτικά δομικά μέτρα θα ληφθούν, ώστε να είναι διαθέσιμη στους εναλλακτικούς προμηθευτές ισοδύναμη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το τέταρτο εξάμηνο από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς».

Σε ότι αφορά το σχέδιο ΝΟΜΕ, προβλέπει ότι η πρώτη δημοπρασία θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο του 2016 , ενώ στο τέλος του έτους η ΔEΗ θα πρέπει να έχει ποσοστό στην αγοράς λιανικής όχι περισσότερο από87,24%, στο τέλος του 2017 ποσοστό 75,24%, στα τέλη 2018, συνολικά 62,24% και στο τέλος του 2019 το 49,24%. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχουν εταιρείες εναλλακτικοί προμηθευτές ακόμη και εφόσον είναι συνδεδεμένοι με εταιρείες που είναι βιομηχανικοί καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πλήρως διαχωρισμένες δραστηριότητες, αλλά όχι απευθείας οι βιομηχανικοί καταναλωτές.

Οι δημοπρασίες θα διεξάγονται σε τριμηνιαία και ετήσια βάση από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ). Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016 η ΡΑΕ έπειτα από πρόταση του ΛΑΓΗΕ θα πρέπει να έχει εγκρίνει τους κανόνες της αγοράς και τις προυποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία των δημοπρασιών.

Στο κρίσιμο θέμα της τιμής εκκίνησης, ορίζεται ότι θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση έπειτα από συννενόηση με τους θεσμούς το αργότερο ένα μήνα μετά την πρώτη αξιολόγηση, στη βάση μεθοδολογίας που θα ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να αντκατοπτρίζουν τις οικονομικές συνθήκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Ορίζεται ρητά ότι ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης θα έχει ως βασικό στοιχείο το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, όπως αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, το τέλος λιγνίτη, το κόστος αγοράς ρύπων, όπως και το κόστος αγοράς ενέργειας από τρίτους.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα για τους εναλλακτικούς προμηθευτές μεταπώλησης τω προϊόντων που θα παίρνουν από τις δημοπρασίες στη Δευτερογενή Αγορά, ως προσπάθεια βελτιστοποίησης της διανατότητας διαχείρισης του προφίλ πελατών τους.

Στο πέρας κάθε πρωτογενούς δημοπρασίας οι εναλλακτικοί προμηθευτές που έχουν αποκτήσεις προθεσμιακά προϊόντα υποχρεούνται να αποπληρώνουν τη ΔΕΗ μέσω του ΛΑΓΗΕ με μια προπληρωμή του ύψους του 1% της αποτίμησης του προϊόντος που τους έχει απονεμηθέι για ολόκληρη την διάρκεια του συγκεκριμένου προϊόντος.

Κάθε εναλλακτικός προμηθευτής θα μπορεί να μεταπωλεί τα υποπροϊόντα της πρωτογενούς δημοπρασίας στην Δευτερογενή Αγορά, είτε μερικά σε άλλον εναλλακτικό προμηθευτή, σε έμπορο ή να τα εξάγει.

Σε περίπτωση αθέτησης προκαταβολικής πληρωμής ο προμηθευτής χάνει τις κατανεμημένες ποσότητες και αποσύρεται από το Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις δημοπρασίες προθεσμιακών προιόντων. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, ο προμηθευτής χάνει τις δηλωθέντες ποσότητες των υποπροιόντων της δημοπραίας και αναστέλεται η συμμετοχή του στις δημοπρασίες μέχρι την άρση της αθέτησής του.

Η ΡΑΕ παρακολουθεί την εφαρμογή του μηχανισμού σε εξαμηνιαία βάση πάντα σε σχέση με το στόχο μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ. Το σχέδιο της απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ορίζει ρητά ότι «σε περίπτωση που οι αναπροσαρμοζόμενες ποσότητες δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από την αγορά, εναλλακτικά δομικά μέτρα θα ληφθούν ώστε να είναι διαθέσιμη στους εναλλακτικούς προμηθευτές ισοδύναμη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το τέταρτο εξάμηνο από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς».

πηγη: Καθημερινη της Χρυσας Λιαγγου

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 19:00