Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 17:57

Η ΔΕΗ απαντά στον Δήμαρχο Εορδαίας: "Μπροστά στο μεγαλείο και στη σημασία των 60 χρόνων λιγνίτη δεν επιτρέπονται μεμψιμοιρίες"

Σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Εορδαίας, όπου μεταξύ των άλλων κάνει λόγο για αστοχίες, ευκαιριακή εκμετάλλευση και επικινδυνότητα στο Ορυχείο Μαυροπηγής το ΛΚΔΜ σημειώνει τα εξής:

- Το Ορυχείο Μαυροπηγής, λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2002 και ακολουθεί αυστηρά την εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο τεχνική μελέτη Εκμετάλλευσης καθώς επίσης και τις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους αντίστοιχους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας. - Η συμβολή του Ορυχείου στο ισοζύγιο του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας είναι καθοριστική.

- Το Ορυχείο Μαυροπηγής έχει σοβαρές γεωτεχνικές ιδιαιτερότητες. Για τον λόγο αυτό, πέραν των βασικών μελετών, έχουν εκπονηθεί επιπρόσθετες ειδικές γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές μελέτες σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσεται το Ορυχείο.

- Από το 2010 γίνεται συστηματική και καθημερινή παρακολούθηση, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, των μικρομετακινήσεων στο πρανή του με γνώμονα την ασφάλεια του Ορυχείου και του Οικισμού Μαυροπηγής. Όποτε χρειάσθηκε ελήφθησαν έγκαιρα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και του εξοπλισμού, η δε συνολική εξέλιξη της Εκμετάλλευσης μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτών. - Επισημαίνεται επίσης ότι οι όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν στην ανάπτυξη του Ορυχείου Μαυροπηγής οφείλονται στις αντιδράσεις τοπικών παραγόντων ενώ η καθυστέρηση στην μετεγκατάσταση του Οικισμού σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στην ΔΕΗ αλλά σε παράγοντες εκτός της Επιχείρησης.

- Συμπερασματικά το Ορυχείο Μαυροπηγής λειτουργεί με γνώμονα την καθημερινή ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού του. Προς επίρρωση των ανωτέρω, ο Κλάδος Ορυχείου Κυρίου Πεδίου, στον οποίο υπάγεται το Ορυχείο Μαυροπηγής, διαθέτει και σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ELOT1801/OHSAS 18001 από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και την διεθνή ένωση IQ NET.

- Μπροστά στο μεγαλείο και στη σημασία των 60 χρόνων λιγνίτη δεν επιτρέπονται μεμψιμοιρίες. Το στάδιο της Λευκόβρυσης επιλέχθηκε ως ο μεγαλύτερος χώρος για να δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες κόσμου να συμμετάσχει και να απολαύσει την εκδήλωση. Η Εορδαία ήταν, είναι και θα είναι – πέρα από Δημάρχους και Διοικήσεις της ΔΕΗ – η καρδιά της εξορυκτικής δραστηριότητας της χώρας και μαζί με την Κοζάνη και τη Φλώρινα, το Ρουρ της Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 18:03