Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017 10:15

Παναγιωτάκης: "Βολές για τα ΝΟΜΕ, συνεχίζουμε το πρότζεκτ Mελίτη II"

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη στην εκδήλωση κοπής πίτας της ΔΕΗ Α.Ε. στο ίδρυμα <<ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ>>

 Χωρίς ίχνος υπερβολής μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το 2016 σαν χρονιά – ορόσημο για την αγορά ηλεκτρισμού, αλλά και για την επιχείρησή μας. - Διαμορφώθηκε και νομοθετήθηκε το νέο πλαίσιο λειτουργίας

της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με τη θεσμοθέτηση των προθεσμιακών προϊόντων, των λεγόμενων ΝΟΜΕ, και τον καθορισμό του οδικού χάρτη υποχρεωτικής μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ στο 50%. - Νομοθετήθηκε η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ αποκλειστικά από τους προμηθευτές, με την εικονική οριακή τιμή λόγω ΑΠΕ. - Νομοθετήθηκε και δρομολογήθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, και θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες.

- Νομοθετήθηκε ο προσωρινός, μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας (ΑΔΙ). - Δρομολογήθηκε η ένταξη της ΔΕΗ στο λεγόμενο «Υπερταμείο», πράγμα, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί το 2017. Οι ρυθμίσεις αυτές διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο πλαίσιο, στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Επιχείρηση μας στο εξής, αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρες προκλήσεις, τις οποίες οφείλει να διαχειριστεί. - Είναι γνωστή η κριτική μας για τα λεγόμενα ΝΟΜΕ, οι εκτιμήσεις μας για το ρόλο τους στο άνοιγμα της αγοράς, και βέβαια οι ενέργειές μας μεταξύ των οποίων η προσφυγή μας στα Ελληνικά δικαστήρια για τον ορισμό της τιμής και οι επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Είναι αξιοσημείωτη στο ζήτημα αυτό, η ενεργοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και άλλων κοινοτικών οργάνων για την οργάνωση της αγοράς στη χώρα μας η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.

Πέραν αυτών, εμείς ως Εταιρεία, έχουμε χαράξει τη στρατηγική ξεπεράσματος των ΝΟΜΕ στην πράξη και δρομολογούμε ανάλογες δράσεις για το άνοιγμα της αγοράς με τον πλέον ομαλό, τηρουμένων των αναλογιών, τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό θα συστήσουμε και θα διαθέσουμε στην αγορά, σε πρώτη φάση δύο εταιρείες πελατών μας όλων των κατηγοριών. Επί πλέον διεκδικούμε σταθερά την τροποποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές, έτσι ώστε η Υ.Τ. και οι ευάλωτοι καταναλωτές να μη συνυπολογίζονται στο μερίδιο της ΔΕΗ. - Σε ότι αφορά στην κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ από τους παραγωγούς, πράγμα το οποίο σημαίνει για τη ΔΕΗ επιβάρυνση πάνω από 500 εκ. μέχρι τέλους του 2018, έχουμε διατυπώσει εύλογες αντιρρήσεις. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με αντικειμενικότητα και ασφάλεια τη συμπεριφορά της αγοράς και τη διαμόρφωση της Οριακής τιμής χωρίς τις ΑΠΕ. Αφετέρου η επιβάρυνση αυτή των προμηθευτών αντιστρατεύεται το άνοιγμα της αγοράς που επιχειρείται με τα ΝΟΜΕ. Θεωρούμε ότι το ζήτημα των ΑΠΕ και ειδικότερα των ελλειμάτων του ΕΛΑΠΕ χρειάζεται ριζική επανεξέταση και εξορθολογισμό, με ενθάρρυνση των σωστών επενδυτικών δραστηριοτήτων, κατά τα πρότυπα άλλων προηγμένων χωρών. Οι ΑΠΕ στη χώρα μας μπορούν μεσοπρόθεσμα και, σίγουρα, μακροπρόθεσμα να καταστούν πολύτιμος πυλώνας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

- Για το θέμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ θα ήθελα κατ΄ αρχάς να εξάρω το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό των αρμοδίων στελεχών μας. Σε χρόνο κυριολεκτικά ρεκόρ διεκπεραιώθηκε με άψογο τρόπο ένα εξαιρετικά δύσκολο και μεγάλης διάστασης έργο. Υπογραμμίζω ακόμη, το, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικά στενών εκ του νόμου χρονικών περιθωρίων, ικανοποιητικό τίμημα που επιτεύχθηκε για την πώληση του 24%. Αυτό, όπως μπορεί να σκεφθεί ο καθένας, δεν έγινε ούτε τυχαία, ούτε αυτόματα, ούτε χωρίς ανάληψη ευθύνης. Απομένει τώρα η ολοκλήρωση του project, όπως έχει νομοθετηθεί, πράγμα που απαιτεί ακόμη πολλή δουλειά και συγκεκριμένους, όχι πάντα εύκολους, χειρισμούς. Εμείς έχουμε υποβάλει άλλη πρόταση, συμφέρουσα για τη ΔΕΗ και με κατοχύρωση του ελέγχου του ΑΔΜΗΕ από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκουμε η Επιχείρηση να εισπράξει έγκαιρα το τίμημα από τη State Grid και από το κράτος, απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταπεξέλθει στις μεγάλες, άμεσες υποχρεώσεις της.

- Σε ότι αφορά στην αποζημίωση της ευελιξίας, η οποία επιβλήθηκε από τους θεσμούς, και η ΔΕΗ θα επιβαρυνθεί περίπου 80 εκ. σε ένα χρόνο, έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις μας τεκμηριωμένα. Πρέπει να πούμε καθαρά, ότι οι αρμόδιοι φορείς επέδειξαν αδικαιολόγητη αμέλεια, οπότε επικράτησε η άποψη της ΡΑΕ το 2014 περί αναγκαιότητας ευελιξίας. Η θέση μας είναι γνωστή, όπως την έχουμε προβάλει κατ΄ επανάληψη και καταθέσει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνισμού): Πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης όχι μόνο ευελιξίας αλλά και διαθεσιμότητας ισχύος, χωρίς διάκριση των καυσίμων και των τεχνολογιών , και με όρους αγοράς. Η πρόσφατη κρίση, η οποία δεν έχει παρέλθει ακόμη, απέδειξε ξεκάθαρα το δίκαιο τη θέσης μας αυτής. - Τέλος η ένταξη της ΔΕΗ στο λεγόμενο Υπερταμείο αποτελεί σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει θετική επίπτωση, με την έννοια ότι θα στηρίξει και θα ενισχύσει τα εταιρικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, χωρίς τις αγκυλώσεις και τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του δημοσίου.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ ιδιαίτερα. Πιστεύω ειλικρινά και σταθερά ότι μια επιχείρηση με Διοίκηση ελεγχόμενη από το Δημόσιο και, συνακόλουθα, με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα όχι μόνο μπορεί να είναι αποδοτική τουλάχιστον όσο και μια ιδιωτική, αλλά και να εκτελεί έργα και να διαχειρίζεται καταστάσεις πολύ μεγαλύτερης έκτασης και δυσκολίας, απαραίτητα για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών.

Η μακρά ιστορία μας, με τους άθλους που έχουμε επιτύχει το αποδεικνύει αναμφισβήτητα. Ωστόσο αυτό μας θέτει, ιδιαίτερα εμάς, Διοίκηση και Διευθυντικά στελέχη ενώπιον των ευθυνών μας. Να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας, τα προβλήματα και τις προκλήσεις ώστε να αποδείξουμε στην πράξη την αξία της Δημόσιας Επιχείρησης. Ειδικότερα ενόψει της ένταξής μας στο Υπερταμείο πρέπει να προετοιμαστούμε ανάλογα και, πρωτίστως, να επεξεργαστούμε έγκαιρα μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανασυγκρότησης της ΔΕΗ και ανάπτυξής της σε νέες αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις γι αυτό. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Το 2016 ήταν παράλληλα μια χρονιά με πλούσια δραστηριότητα της Επιχείρησής μας, η οποία δημιούργησε αισιόδοξες παρακαταθήκες για τη συνέχεια. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν μια χρονιά, που άλλαξε ουσιαστικά την εικόνα της ΔΕΗ στην κοινωνία, αποκαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα, που διάφοροι μηχανισμοί και σκοπιμότητες, αλλά ίσως και κάποια δικά μας λάθη, την παρουσίαζαν στους πολίτες διαστρεβλωμένα. - Οι εξαιρετικές διευκολύνσεις προς τους οφειλέτες μας, σε συνδυασμό με την έκπτωση – επιβράβευση της συνέπειας του 15%, είναι ρυθμίσεις που αξιολογούνται πολύ θετικά όχι μόνο από κοινωνική αλλά και από επιχειρηματική άποψη.

Η ΔΕΗ αποκαταστάθηκε ως φορέας φιλικός προς τους πολίτες και ταυτόχρονα έδειξε χαρακτηριστικά Επιχείρησης ευέλικτης και ικανής να δράσει επιτυχημένα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Το στοίχημα τώρα είναι να επιτύχουμε ικανοποιητικό βαθμό τήρησης των διακανονισμών, και παράλληλα επαναφορά της εισπραξιμότητας των τρεχόντων λογαριασμών, ει δυνατόν, στα προ κρίσης επίπεδα. Έχουμε προφανώς επίγνωση ότι το εξωτερικό περιβάλλον, το γενικότερο κλίμα στη χώρα μας έχει καταλυτική επίδραση. Ωστόσο εμείς πρέπει να εξαντλήσουμε τα δικά μας περιθώρια. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε νέα προϊόντα. Αξιοποιούμε συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιες με εμάς αξίες.

Προσλαμβάνουμε συνεργάτες – έγκριτους Οίκους. Και βέβαια επεξεργαζόμαστε μαζί με εξειδικευμένους παράγοντες της αγοράς ένα ολοκληρωμένο marketing plan, ώστε πέρα από τις αμυντικές δράσεις να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες που θα μας επιτρέψουν να κρατήσουμε τα πιο κερδοφόρα τμήματα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η αναβαθμισμένη παρουσία μας σε όλες τις γωνιές της χώρας είναι αδήριτη ανάγκη.

- Καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Επιχείρησής μας και ειδικότερα την αξιοποίηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου μας στη λιγνιτική παραγωγή είναι το Project Μελίτη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεργασία μας και η σύναψη σχετικής συμφωνίας με τη μεγάλη κινεζική εταιρεία CMEC υπήρξε κορυφαία επιχειρηματική ενέργεια, αποτέλεσμα πολύμηνης εντατικής προεργασίας. Το ευνοϊκό κλίμα που δημιούργησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα, στην οποία συμμετείχαμε δραστήρια, είχε επίδραση καταλυτική. Όπως αποφασιστικό ρόλο έπαιξε ο σχεδιασμός μας, ήδη από το Φθινόπωρο του 2015 για σύσταση ανεξάρτητης Εταιρείας στη Φλώρινα με τη ΔΕΗ, τους ιδιώτες των Ορυχείων και τον επενδυτή της Μελίτης ΙΙ. Αυτό το σχέδιο είναι απτή απόδειξη, τόσο της βούλησής μας για συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και του δικού μας μοντέλου των συμπράξεων, συστατικό στοιχείο των οποίων είναι οι επενδύσεις! Η επιτυχία του project Μελίτη, για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά και είμαστε αισιόδοξοι, θα ανοίξει το δρόμο και για άλλες ανάλογες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με τις οποίες θα αναβαθμίσουμε το επενδεδυμένο μας κεφάλαιο, τα assets μας στην παραγωγή.

Παράλληλα οι κινήσεις μας αυτές δίνουν σήματα στην αγορά, ενεργοποιούν πρωτοβουλίες και δυνάμεις, που ελκύονται από το ισχυρό Brand Name, τις δυνατότητες και την αξιοπιστία της ΔΕΗ για από κοινού αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εξάρω την άψογη συμπεριφορά και ενεργοποίηση των στελεχών μας στο Κέντρο και στη Δυτική Μακεδονία, με συνέπεια την εξαιρετική επιτυχία της πρόσφατης επίσκεψης των Κινέζων ειδικών για το Project – Μελίτη. - Η ίδρυση της θυγατρικής μας στην Αλβανία αξιολογείται ως μία Επιχειρηματική κίνηση ιδιαίτερης σημασίας, που ανοίγει δρόμους για την πιο ολοκληρωμένη δραστηριοποίησή μας πέρα από το trading όχι μόνο στη γείτονα χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Βαλκανικής. Το πλούσιο υδροδυναμικό της Αλβανίας, αλλά και οι ανάγκες θερμικής παραγωγής και ΑΠΕ και ακόμη οι υπηρεσίες ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων Διανομής αποτελούν πεδία δραστηριότητας, στα οποία η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της μπορούν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Ανάλογες ευκαιρίες υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως το Κόσσοβο, η FYROM κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή ενοποίηση που αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας για την ΕΕ, στα πλαίσια του οποίου οι περιφερειακές αγορές θα έχουν ιδιαίτερη σημασία, πρέπει να θέσουμε στόχο η επιχείρησή μας να γίνει leader στην περιοχή. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις γι αυτό. Και βέβαια σ΄ αυτή την προοπτική δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στη λειτουργία των θυγατρικών μας στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, στην οποία εκτιμάμε ότι οι ευκαιρίες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συμπράξεις με ισχυρούς παράγοντες και Ομίλους είναι πολύ σημαντικές. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε συστηματικά και αποτελεσματικά τόσο με τη νέα οργανωτική δομή, τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης, όσο και με την ενεργοποίηση της θυγατρικής μας ΔΕΗ Αν. - Άφησα τελευταία την πολυεπίπεδη και έντονη δραστηριοποίηση μας στην κοινότητα και στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς και φόρα. Πράγματι το 2016 αναπτύξαμε εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα σε υπηρεσιακό επίπεδο αλλά κυρίως σε επίπεδο Διοίκησης. Με τη δραστηριότητά μας αυτή καταστήσαμε κοινωνούς της κατάστασης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας τις υπεύθυνες Γενικές Διευθύνσεις Ενέργειας και Ανταγωνισμού, αποκαθιστώντας ή συμπληρώνοντας την εικόνα και τις εντυπώσεις τους. Ειδικότερα προωθήσαμε τις θέσεις μας για την αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τους τρόπους του σωστού και ουσιαστικού ανοίγματός της.

Παρεμβήκαμε αποφασιστικά σε διάφορες συνεδριάσεις των οργάνων της Eurelectric, στο Δ.Σ. της οποίας επιτύχαμε τη λήψη αποφάσεων για τις εκπομπές ευνοϊκές για τα συμφέροντα της χώρας μας, έχοντας να αντιμετωπίσουμε ισχυρότατο lobby από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης. Πρωτοστατήσαμε στη συγκρότηση συμμαχίας χωρών όπως η Πολωνία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Εσθονία κ.λπ. για το ζήτημα των εκπομπών CO2. Και τελικά ιδρύσαμε και στελεχώσαμε, επί τέλους, γραφείο της ΔΕΗ στις Βρυξέλλες, για την περαιτέρω αναβάθμιση και συστηματοποίηση της παρουσίας μας και της παρέμβασης μας σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Στρατηγικός μας στόχος είναι να συμμετέχουμε ενεργά, να ενημερωνόμαστε έγκαιρα αλλά και να επηρεάζουμε κατά το δυνατό τις αποφάσεις και τις πολιτικές με βάση και τα δικά μας συμφέροντα και ιδιαιτερότητες.

Η ΔΕΗ να γίνει ένας υπολογίσιμος εταίρος στη Eurelectric, αλλά και ένας αξιόπιστος παράγοντας στην ΕΕ, ο οποίος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, θα επεξεργάζεται προτάσεις και λύσεις ώστε αυτές οι πολιτικές να είναι εφαρμοστές και στη χώρα μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Λέγεται συχνά ότι η ΔΕΗ διανύει στις μέρες μας την πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας της. Δεν θα διαφωνήσω. Άλλωστε το πλαίσιο όπως το περιέγραψα στην αρχή είναι απόλυτα ενδεικτικό των προκλήσεων. Αλλά πέρα απ΄αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που η Ευρώπη μπροστά στα νέα ζητήματα που τίθενται από την Κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της τεχνολογίας στις ΑΠΕ, και βέβαια με την ενεργοποίηση ισχυρών συμφερόντων, διαμορφώνει ενεργειακές πολιτικές κάθε άλλο παρά φιλικές προς το λιγνίτη. Και μάλιστα πολιτικές στο έδαφος της πλήρους απελευθέρωσης των αγορών, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης και πρακτικής.

Στη χώρα μας, υπό το κράτος των μνημονίων, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις της τελευταίας τουλάχιστον 15ετίας, οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται με ακραίο τρόπο και βάζουν την επιχείρησή μας μπροστά σε δυσεπίλυτα προβλήματα. Ωστόσο η πραγματικότητα έχει τους δικούς της κανόνες. Η πρόσφατη κρίση, η οποία είναι ακόμη παρούσα, επαλήθευσε αδιαμφισβήτητα, την ορθότητα της θέσης της ΔΕΗ, για την αναγκαιότητα του εθνικού ενεργειακού προγραμματισμού. Ενός προγραμματισμού εναρμονισμένου με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, αλλά παράλληλα με διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού, που επίσης είναι ευρωπαϊκή στρατηγική, και βέβαια θωράκισή της από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου και συνακόλουθα αερίου. Εκφράζω την πεποίθηση, ότι ένα καλά, επιστημονικά επεξεργασμένο και τεκμηριωμένο ενεργειακό σχέδιο είναι ανεκτίμητο εργαλείο για τη χώρα μας, ώστε να τύχει της αναγκαίας υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου θα προσδιορίζεται το μείγμα καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και βέβαια το αναγκαίο ποσοστό της λιγνιτικής συμμετοχής. Στρατηγική πρέπει να είναι η μετάβαση από το λιγνίτη στις ΑΠΕ με ελαχιστοποίηση των εισαγόμενων καυσίμων. Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί να επαναλάβω. Με στενά επιχειρηματικά κριτήρια, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, οι επενδύσεις στη λιγνιτική παραγωγή είναι οι λιγότερο συμφέρουσες. Ποιος, αλήθεια, θα διέθετε 145 εκατομμύρια για μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, για ν΄αρχίσει να λειτουργεί το εκεί ορυχείο και να αποσβαίνει τα χρήματά του σε 10 χρόνια ;

Και εδώ τίθεται το ζήτημα. Είναι φανερό ότι η Πολιτεία επιθυμούσε και τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης και τη λιγνιτική παραγωγή. Άρα έχει αναθέσει στη ΔΕΗ ένα ευρύτερο, πέρα από την επιχειρηματική άντληση μερίσματος, ρόλο. Αυτό η πολιτεία οφείλει να το αναγνωρίσει και να το στηρίξει. Μόνο έτσι θα γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, λειτουργικής και περιβαλλοντικής, του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού, σε όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών. Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε επίσης και τις παθογένειες της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Η ΔΕΗ προ κρίσης παρήγε το 50% της ενέργειας που χρειαζόταν το Σύστημα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης όμως αυτή ήταν που κλήθηκε να στηρίξει το Σύστημα, να διασφαλίσει την επάρκεια του εφοδιασμού. Και μάλιστα επωμιζόμενη, μεγάλες επιβαρύνσεις, ενώ οι άλλοι κέρδιζαν. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και να εξάρω την υπερπροσπάθεια των στελεχών και των εργαζομένων στους σταθμούς και στα ορυχεία. Η κατάσταση όμως αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλοι οι αρμόδιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά. Επιβάλλεται άμεσα να αλλάξει το μοντέλο της αγοράς. Να μεταβούμε σε καθεστώς διμερών συμβάσεων, στα πλαίσια του Target Model χωρίς νοθεύσεις και στρεβλώσεις με ιστορικές ρίζες, στο όχι πολύ μακρινό αμαρτωλό παρελθόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Όπως ανέφερα προηγουμένως εναπόκειται σε μας, ανώτερα στελέχη και διοίκηση, να κερδίσουμε το στοίχημα της δημόσιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που λόγω του ανταγωνισμού αλλά και των πολλαπλών προβλημάτων και προκλήσεων, προϋπόθεση της επιτυχίας είναι όχι μόνο το ξεπέρασμα χρόνιων παθογενειών μας αλλά και η αναβάθμιση της λειτουργίας μας σε ανώτερα επίπεδα. Έχουμε ήδη θετικά δείγματα, φάρους φωτεινούς, πρότυπα για όλους μας. Έχουμε όμως και σημαντικές αδυναμίες, που πρέπει να διορθώσουμε.

Σ’ αυτές θέλω να σταθώ, και να σας καλέσω όλους σε προβληματισμό αλλά κυρίως σε ενεργοποίηση. Ας εξετάσουμε τη διοικητική μας λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. Σε ποιο βαθμό εμείς, σαν διευθυντικά στελέχη, επικοινωνούμε με το προσωπικό; Σε ποιο βαθμό ανεχόμαστε φαινόμενα μειωμένης απόδοσης; Πολλά συστήματά μας είναι γραφειοκρατικά, ξεπερασμένα, αναντίστοιχα με τις ανάγκες. Τα αντανακλαστικά μας δεν είναι πάντοτε όσο χρειάζεται άμεσα. Όλα αυτά, και άλλα, είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν διαρκώς σε όλα τα επίπεδα, με κάθε ευκαιρία. Το επόμενο διάστημα σκοπεύω να τα συζητήσω μαζί σας συγκεκριμένα, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Όπως επίσης να ακούσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τις προτάσεις σας. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και της έλλειψης επαρκών εργαλείων για την άσκηση διοίκησης, όπως π.χ. συστημάτων επαρκών κινήτρων και αντικινήτρων. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας οδηγεί σε παραίτηση και αποφυγή χρήσης όσων διατίθενται. Ωστόσο υπογραμμίζω με ικανοποίηση ότι μετά από σοβαρή δουλειά διαθέτουμε σήμερα δύο σημαντικά συστήματα διοίκησης: το νέο Σύστημα αξιολόγησης το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο καθιέρωσής του με απόφαση του Δ.Σ. εντός του Φεβρουαρίου, και τη θεσμοθέτηση των ειδικών στελεχών σε εντελώς νέα βάση.

Με το Σύστημα αξιολόγησης στοχεύουμε στην αναβάθμιση της διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και στην αλλαγή της κουλτούρας στην εταιρεία, σε αντιστοιχία με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες. Ο νέος θεσμός των ειδικών στελεχών θα μας δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικής αναδιοργάνωσης με αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας μέσω της μείωσης των θέσεων διοικητικής ευθύνης και ενίσχυσης του ρόλου των διοικητικών στελεχών. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Έχει γίνει σε όλους μας συνείδηση ότι η ΔΕΗ, η επιχείρηση μας, σε σύντομο σχετικά διάστημα θα περιοριστεί σε ότι αφορά στον τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Αυτό, όσο και αν είναι συναισθηματικά δυσάρεστο ή/και επώδυνο δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ούτε ανεπανόρθωτη ζημιά ή πολύ περισσότερο αδιέξοδο. Πιστεύω, ότι από ένα μονοπώλιο, με 7,5 εκατ. πελάτες, δυσκίνητο και ευάλωτο στις ορέξεις συμφερόντων με επιχειρηματική λειτουργία ελλειμματική λόγω του κρατικού εναγκαλισμού μια επιχείρηση, με πραγματικά εταιρικά χαρακτηριστικά και λειτουργία, με 4 εκατ. πελάτες ηλεκτρισμού στο εσωτερικό μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή και να δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της, τους εργαζομένους της και τη χώρα. Μια επιχείρηση δυναμική με επέκταση σε άλλες αγορές και διαφοροποίηση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Περιμένουμε από την Πολιτεία να συνειδητοποιήσει, να ενστερνιστεί και να στηρίξει αυτή την προοπτική.

Και είναι πολύ θετικές οι τοποθετήσεις του σημερινού Υπουργού Ενέργειας για ΔΕΗ ισχυρή, βασικό πυλώνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο εδώ συζητάμε κυρίως για τις δικές μας ευθύνες και αρμοδιότητες. Θεωρώ ότι το 2017, μαζί με τα άλλα καθήκοντα και δραστηριότητες, πρέπει να το κηρύξουμε σαν έτος έναρξης εταιρικού μετασχηματισμού, μετατροπής της ΔΕΗ σε εταιρεία με όλη τη σημασία του όρου, που θα λειτουργεί με συγκεκριμένο σχέδιο σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό βασικές μας προτεραιότητες είναι: α. η κατάρτιση και έναρξη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου, με τη συνδρομή έγκριτου υψηλού επιπέδου οίκου, β. η αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, με καθοριστικό βήμα την αναδιοργάνωση στην κατεύθυνση δημιουργίας ευέλικτης και αποδοτικής οργανωτικής δομής, γ. η αναβάθμιση της διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την ανάπτυξη και τη βέλτιστη αξιοποίησή του, δ. η αναβάθμιση των σχέσεων μας με την πελατεία μας με στοχευμένες δράσεις, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και προϊόντα με βάση ένα ολοκληρωμένο Marketing Plan, που θα επεξεργαστούμε άμεσα, ε. ο εμπλουτισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού με στοχευμένες προσλήψεις για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών, την επανασύνδεση της ΔΕΗ με τη σύγχρονη γνώση και τεχνολογία και τη δημιουργία των προϋποθέσεων μεταλαμπάδευσης της υφιστάμενης πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μοιραστώ μαζί σας ένα όραμα.

Η Επιχείρησή μας έχει αναμφισβήτητα εξαιρετικές δυνατότητες. Στελεχικό, και όχι μόνο, δυναμικό μοναδικό, σε όλους τους τομείς, που προσδίδει στην εταιρεία μας σπουδαία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επιβάλλεται άμεσα, σήμερα το δυναμικό αυτό να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί από νεότερους επιστήμονες, που παράγουν τα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμιά μας. Νέο δυναμικό, στο οποίο θα μεταλαμπαδευτεί η γνώση και η εμπειρία μας, ώστε να πάρουν τη σκυτάλη για τη συνέχιση και κυρίως την ανάπτυξη της ΔΕΗ σύμφωνα με τις στρατηγικές μας επιδιώξεις, συμβάλλοντας, όπως σ΄ όλη την διαδρομή αυτής της Επιχείρησης στην ανάπτυξη της χώρας μας, επαληθεύοντας και σήμερα το ρόλο της ως Εθνικό Κεφάλαιο.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017 10:25